Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

02.11.2006

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Doğalgaz Zammı

Ego’nun ve diğer kamu kuruluşlarının ödemediği doğalgaz borçları tüketicilerin sırtına mı yükleniyor?

Tüketicilerin alım gücü dikkate alındığında dünyanın en pahalı doğalgazını Türkiye, tüketmektedir.
 

Konutlarda kullanılan doğalgaza yapılan 5.8 oranındaki zam bu kış tüketicileri hem yakacak hem donduracak
Tüketicilerin alım gücü dikkate alındığında dünyanın en pahalı doğalgazını Türkiye tüketmektedir.
Doğalgaz giderleri, yoksul ve dar gelirli tüketicilerin aylık ve yıllık gelirleri içersinde gıdadan sonra ikinci sırada gelmektedir.
Derneğimizin yaptığı araştırmaya göre, dört kişilik ailenin bir yılda tükettiği ortalama doğalgaz miktarı 1500 m3’tür.
Doğalgaza yapılan 5.8 oranındaki zamdan sonra Ankara’da 1 m3 doğalgazın fiyatı KDV dahil 61.542 Ykrş olmuştur. İstanbul’da ise 1 m3 doğalgazın fiyatı KDV dahil 61.796 Ykrş olmuştur.
Buna göre, Ankara’daki tüketicilerin 1 yıllık ortalama doğalgaz gideri 923YTL, 1 aylık ortalama doğalgaz gideri ise 77YTL olmuştur.
İstanbul’daki tüketicilerin 1 yıllık ortalama doğalgaz gideri 927YTL, 1 aylık ortalama doğalgaz gideri ise 77.25YTL olmuştur.
Ankara’da 1 aylık ortalama doğalgaz gideri, asgari ücretli işçinin aylık gelirinin %20,24 ünü oluşturmaktadır. İstanbul’da 1 aylık ortalama doğalgaz gideri, asgari ücretli işçinin aylık gelirinin %20.30 unu oluşturmaktadır. Ankara ve İstanbul’daki aylık ve yıllık ortalama doğalgaz giderler hemen hemen aynıdır.
Tüketiciler, yanlış ve dışa bağımlı enerji politikalarına kurban edilmiştir.
Doğalgazın pahalı olması ve doğalgaza uygulanan zam politikaları sosyal devlet anlayışına, kamu yararına ve tüketici haklarına aykırıdır.

Hükümete, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na ve BOTAŞ’a soruyoruz:
EGO’nun ve diğer kamu kuruluşlarının ödemediği doğalgaz borçlarını biz tüketicilerin sırtına mı yüklüyorsunuz?

Tüketici Hakları Derneği ve tüketiciler olarak hükümetin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ve BOTAŞ’ın uyguladığı bu yanlış doğalgaz politikalarından dönmesini, doğalgaz fiyatlarını indirmesini istiyoruz ve bekliyoruz.