Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

18.05.2006

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Danıştay'a Saldırı Hakkında
 


17 Mayıs Çarşamba günü Danıştay'ımıza kanlı bir saldırı düzenlenmiştir. Bizlere ulaşan ilk bilgilere göre, Danıştay 2. Dairesine karşı girişilen saldırının nedeni bu Dairemiz tarafından verilen kararlar nedeniyledir. Danıştay'ı laik ve demokratik Türkiye'nin garantilerinden biri olarak gördük ve görmeye de devam etmekteyiz.

Danıştay 2. Dairesi yakın bir zamanda laik Türkiye'nin teminatı olduğunu gösteren bir karar verdi. Biz bu kararı Cumhuriyet tarihimizin önemli dönemeçlerinden biri olarak görmekteyiz. Bu karara daha önce kalemiyle imza atan Dairemiz bu imzasını kanıyla pekiştirmiştir. Dairemizin kanıyla attığı bu imza "ilelebet" o kararın altında kalacaktır. Dairemiz tarafından verilen bu karar da laik Türkiye Cumhuriyeti'nin Kutup yıldızı olarak bizlere yol gösterecektir.

Laik Cumhuriyet'imize yönelik bu iğrenç ve kanlı saldırıyı nefretle kınıyoruz, bütün ulusumuzu Atatürk İlkeleri etrafında birleşerek Cumhuriyet'imizin kalelerine saldırı yönelten karanlık odaklara karşı sizlerin yanında mücadeleye çağırıyoruz.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan