Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

09.12.2005

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Uyan Tüketiciler Cezalandırılıyor, Kanunsuzluk Ödüllendiriliyor

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNA UYAN TÜKETİCİLER CEZALANDIRILIYOR, KANUNSUZLUK ÖDÜLLENDİRİLİYOR
 

Cep telefonları faturalı ve garanti belgeli olan tüketicilere son günlerde GSM operatörleri tarafından gönderilen mesajlarda ve duyurularda; cep telefonlarının kayıt dışı ve kaçak olması nedeniyle, 5YTL karşılığında telefonlarını kayıt altına alınacağı belirtilmektedir.

Bu uygulama ile, cep telefonları faturalı ve garanti belgeli olduğu halde, hiçbir kusuru ve sorumluluğu olmayan yüz binlerce tüketici, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna uyduğu halde cezalandırılıyor, kanunsuzluk ödüllendiriliyor.

İster ithal edilsin, ister Türkiye de üretilsin tüketici tarafından tüketilen herhangi bir mal 4077 Sayılı Kanunun kapsamındadır. Bu kapsamda tüketici, bu kanunun koruması altındadır. Bu korumaya rağmen, tüketicinin mağdur edilmesi yetkililerin 4077 Sayılı Kanuna aykırı davrandıklarını göstermektedir. Yapılan işlemler kanunsuzdur. Kanunsuzluğa göz yumanların yada kanunsuzluk yapanların cezalandırılması gerekirken tüketiciler cezalandırılmaktadır.

Tüketici Hakları Derneği olarak soruyoruz

• GSM operatörleri kayıt dışı ve kaçak olan cep telefonlarının aboneliğini niçin yapmıştır?

• GSM operatörleri kayıt dışı ve kaçak olan cep telefonlarının aboneliğini yaptığı için sorumlu değil midir?

• Yıllardan beri kaçak ve kayıt dışı cep telefonlarının GSM operatörleri tarafından bile bile abone yapılmasına Telekomünikasyon Kurumu neden göz yummuştur yada önlem almamıştır ?

• Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı, Telekomünikasyon Kurumu ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından kayıt dışı ve kaçak cep telefonlarının yıllardan beri ülkeye girmesine niçin engel olunmadı, niçin kamu milyarlarca YTL yani katrilyonlarca TL zarara uğratıldı? Sorumluların bunun hesabını vermeleri gerekmez mi?

• Faturasını ve garanti belgesini almış olan tüketicilerin cep telefonları nasıl oluyor da kayıt dışı ve kaçak duruma düşebiliyor ? Bu durumda olan tüketiciler neden cezalandırılıyor?

• Ülkeye milyonlarca kayıt dışı ve kaçak telefon sokan, bunları tüketicilere satan firmalar ve ithalatçılar cezalandırılmayacak mı ?

Faturasını ve garanti belgesini almış olduğu halde, cep telefonlarının GSM operatörleri tarafından kayıt dışı ve kaçak olduğu mesajı verilen tüketicilerin sorumlu olmadıkları halde, haksızlığa uğratıldıkları ve cezalandırıldıklarını düşünüyoruz.

Faturasını ve garanti belgesini almış olduğu halde, kendilerine cep telefonlarının kayıt dışı ve kaçak olduğu mesajı verilen tüketiciler haklarının nasıl arayacaklar?

1- Kaçak ve kayıt dışı telefonları ithal eden ve satan firmalar bu durumu hile ile gizlemiş olmaları nedeniyle, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4.maddesine göre müteselsilen (zincirleme) sorumlu olduklarından dolayı, faturasını ve garanti belgesini almış olan tüketiciler, hem satıcı hem de ithalatçıya birer ihtarname çekerek telefonlarının kaçak ve kayıt dışı olmayan başka bir telefonla değiştirilmesini yada telefonlarını iade ederek ödemiş oldukları bedeli isteyebilirler.
Eğer tüketiciler olumsuz cevap alırlarsa yada hiç cevap alamazlarsa ve telefonun bedeli 670YTL’nin altında ise tüketici sorunları hakem heyetlerine; eğer, telefonun bedeli 670YTL üstünde ise tüketici sorunları hakem heyetlerine yada tüketici mahkemelerine başvuruda bulunarak telefonlarının kaçak ve kayıt dışı olmayan bir telefonla değiştirilmesini veya telefonunu iade ederek ödemiş oldukları bedeli isteyebilirler.

2- Fatura ve garanti belgesi olduğu halde, kaçak ve kayıt dışı olduğu belirtilen cep telefonlarının kayıt işlemi nedeniyle istenilen 5YTL için,hem satıcı ve ithalatçı firma hemde GSM operatörleri müteselsilen ( zincirleme) tüketicilere karşı sorumludurlar. Bu nedenle, tüketiciler kayıt işlemi nedeniyle ödedikleri 5YTL bedeli geri almak için, satıcı ve ithalatçı firma ile GSM operatörlerini zincirleme sorumlu tutarak ilgili tüketici sorunları hakem heyetine başvuruda bulunabilirler.

3- Aynı durumda olan tüketicileri, hem satıcı hem de ithalatçılar hakkında kaçakçılıktan ve sahtecilikten dolayı Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunmaya çağırıyoruz.

Tüketiciler, Tüketici Hakları derneğinin 0312 425 15 29 – 417 93 34 – 419 37 74  numaralı telefonlarını arayarak, Şubelerimize giderek yada Tüketici Dernekleri Federasyonu’nun üyesi olan diğer Derneklerimize ulaşarak yardım ve bilgi isteyebilirler.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan