Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

25.10.2005

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

ASKİ'ye Sayaç Hakkında Dava Açılması
 

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ( ASKİ) tarafından haber verilmeden tüketicilerin mekanik sayaçları sökülerek yerine ön ödemeli, kartlı, elektronik sayaç takılmakta ve tüketicilerden 300YTL (300 Milyon TL) istenilmektedir.

ASKİ’ nin bu uygulaması ile en temel insan hakkı, yurttaşlık hakkı, tüketici hakları ve kamu yararı ayaklar altına alınmaktadır.

ASKİ Yönetim Kurulu’nun oy çokluğu ile almış olduğu 18.05.2005 tarih ve 219 sayılı Yönetim Kurulu Kararı’na göre; borcundan dolayı sökülen, bir yıl içerisinde birden fazla arıza yapan, 10 yıllık periyodik muayene zamanı dolan ve ölçme hassasiyetini kaybeden sayaçlar ile kaçak su kullanıldığı tespit edilen abonelere ve inşaatı bitip iskan alınan yeni binalara kartlı su sayacı takılması zorunluluğu getirilmiştir.

ASKİ, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nda olmamasına karşın abonelere gönderdiği yazıda “ 10 yıllık periyodik muayene zamanı dolmuş olan ve bu nedenle ölçme hassasiyetini kaybetmiş sayaçların 3516 sayılı yasa gereği değiştirilmesi zorunludur. “ demektedir.

Oysa, Kanunda böyle bir zorunluluk yoktur. ASKİ Yönetimi abonelere doğruyu söylememektedir. Çünkü, ASKİ’nin söktüğü 10 yıllığını doldurmuş sayaçların hassasiyetini kaybedip kaybetmediğinin belirlenmesi için herhangi bir test yapılmamakta, sökülen sayacın onarılıp onarılamayacağı da belli edilmemektedir.

Yasaya göre, periyodik muayene süresi geçtiği halde ölçme hassasiyetini kaybetmemiş olan sayaçlar kullanılabilecektir. ASKİ, ölçme hassasiyetini kaybedip kaybetmediğine bakmadan, Kanunda belirtilmediği halde , 10 yıllık bütün mekanik sayaçları kartlı ya da ön ödemeli sayaçlar ile değiştirmekte ve tüketicilerden 300 YTL istemektedir.

ASKİ bu uygulaması ile tüketicinin seçme hakkını ve ekonomik çıkarlarının korunması hakkını çiğnemektedir.

ASKİ, tüketiciyi bilgilendirmeden, tüketicinin mekanik sayacını söküp, yerine kartlı, ön ödemeli sayacı takmakla ve tüketiciden 300YTl istemekle 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesinde belirtilen “ tek taraflı sözleşme yapılamaz, sözleşmede haksız şart bulunamaz” hükmüne aykırı davranarak tüketicileri mağdur etmektedir.

Ön ödemeli uygulamada tüketici suyun bedelini peşin ödemektedir. Kamu hizmeti vermekle görevli bir kurum henüz bir hizmet vermeden, o hizmetin bedelini peşin olarak tahsil edemez. Oysa, su gibi, kullananın borcunun kolaylıkla belirleneceği bir kamu hizmetinin bedelinin tüketiciden peşin olarak tahsili kamu hizmeti mantığına ters ve kamu yararına aykırıdır.

Su gibi hayati bir konuya “Parası olana veririm, parası olmayan ne yaparsa yapsın!” mantığı ile yaklaşmak olanaklı değildir. Su, yaşamsal bir araçtır, tüccar mantığı ile ele alınamaz. Temel insan haklarından olan sağlıklı yaşam hakkının zorunlu unsurlarından olan temizliğin aracı suyu, insanlara ihtiyaçları kadar ve mali güçlerine uygun olarak sağlamak Devlet’in görevidir.

Ön ödemeli sayaçların kullanılması halinde sayaca kredi yükleyerek su kullanılabilmektedir. Sayaçtaki kredinin tükenmesi halinde su da kesilmektedir. Suyun kesilmesi sırasında tüketiciye herhangi bir uyarı yapılmamaktadır. Gece insanlar evlerinde banyo yaparken, bulaşık yıkarken, çamaşır yıkarken, temizlik yaparken ya da misafir ağırlarken su kesilebilecektir. Bu örnekleri çoğaltmak olanaklıdır. Su kredisi yükleme istasyonları gece saat 22:00 ile sabah saat 09:00 arasında çalışmamaktadır. Yani, hizmet 24 saat değil, kesintili olarak verilmektedir. Gece banyo yapan bir kimsenin suyunun kesildiğini düşünelim. Bu kişinin yapacağı hiçbir şey yoktur. Görüldüğü gibi ön ödemeli sayaç kamu hizmetinin kesintisiz yürütülmesi ilkesine terstir. Nasıl ki, Devlet, insanların güvenliğini gece demeden, gündüz demeden, bayram, tatil demeden sağlamak zorundaysa; su gibi temel bir hizmeti de gece-gündüz, bayram, tatil demeden sağlamak zorundadır.

Derneğimiz, tüketicilerden gelen bu şikayetleri değerlendirerek, Ankaralı tüketicilerin en önemli evrensel haklarından olan temel gereksinimlerinin karşılanması hakkı, ekonomik çıkarlarının korunması hakkı, seçme hakkı, bilgilenme hakkı ile Anayasamızın 56.maddesine göre, en temel yurttaşlık hakkı olan sağlıklı yaşama hakkını korumak amacıyla, tüketicilerin bu haklarını ve kamu yararını ihlal eden ASKİ’ ye yürütmenin durdurulması ve kararın iptali ile Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi’nde dava açmıştır.

Ankaralı su abonelerine duyurulur.

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan