Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

18.07.2005

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara 2.İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararlarını Uygulamamaktadır

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ANKARA 2.İDARE MAHKEMESİNİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARLARINI UYGULAMAMAKTADIR.

TÜKETİCİLER YANILTILMAKTA VE ALDATILMAKTADIR.

ANKARALILAR VE 35 MİLYON TÜKETİCİNİN KAZANILMIŞ HAKLARI GASP EDİLMİŞTİR.
 

Bilindiği gibi, şehirlerarası yolculuklarda firmaların ücretsiz olarak verdikleri servis hizmetlerini Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 13.03.2005 tarihinden itibaren aldığı bir karar ile kaldırmıştı.

Bunun üzerine, alınan kararın iptali ve işlemin yürütülmesinin durdurulması için Derneğimiz tarafından dava açılmıştı.
Ankara 2.İdare Mahkemesi, davamızı dikkate alarak, 30.03.2005 ve 23.5.2005 tarihlerinde “açıkça hukuka aykırı bulunan ve uygulanması halinde telafisi güç zararlara sebebiyet verecek nitelikte olan dava konusu işlemin” iki kez yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara 2.İdare Mahkemesi’nin vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararının gereğini bugüne kadar yerine getirmediği gibi çeşitli zorluklar da çıkarmıştır.

Ankara 2.İdare Mahkemesi’nin vermiş olduğu karar doğrultusunda , bazı firmaların servis araçlarını eskiden olduğu gibi sefere koymak için Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) yapmış oldukları başvurulara “çalışmalar devam etmektedir” , “güzergah belirlenmedi” şeklinde cevaplar verilmiştir.

Diğer taraftan, aldığımız duyumlara göre, her servis aracı için her ay 2 500 – 5000 YTL tutarında para alınacağı söylenmektedir.
Bununla birlikte, servis araçlarının AŞTİ’ye her giriş ve çıkışlarında 10 YTL. otopark ücreti alınacağı söylenmektedir.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve UKOME’nin tutumu açıkça ortadır. Yargı kararını uygulamamak için her yola başvuruda bulunulmakta, çeşitli engeller çıkartılmaktadır.

Tüketicilerin yoğun şikayetleri üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih GÖKÇEK’in mesajının yer aldığı ve AŞTİ’ye astırılan pankartlarda aynen şöyle denilmektedir:

SEVGİLİ VATANDAŞLARIM
SERVİS ARAÇLARI BELEDİYEMİZ TARAFINDAN DEĞİL, ANKARA ŞEHİRLERARASI OTOBÜS İŞLETMECİLERİ TARAFINDAN KALDIRILMIŞTIR. BU KONUDA MAHKEME KARARI DA BULUNMAKTADIR. ANCAK BELEDİYE OLARAK AŞTİ ESNAFINI SERVİS ARACI KOYMASI KONUSUNDA ZORLAMAYA YASAL YETKİMİZ YOKTUR. BU NEDENLE BELEDİYEMİZİN SUÇLANMAMASINI İSTİRHAM EDERİM.
MELİH GÖKÇEK
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

Sayın GÖKÇEK’in verdiği mesajlardaki bilgiler doğru değildir. Bu mesaj ile tüketiciler açıkça yanıltılmaktadırlar.
Çünkü, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) kararı ortadadır. Bu kararda Sayın Melih GÖKÇEK’in de imzası bulunmaktadır.

Diğer taraftan, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) servis araçlarının kaldırılmasına yönelik aldığı karar hakkında, Ankara 2.İdare Mahkemesi’nin bu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin iki kararı da ortadır.

Ayrıca, bazı firmaların 2.İdare Mahkemesinin kararları üzerine servis araçlarını sefere koymak için Ulaşım Koordinasyon Merkezine (UKOME) yapmış oldukları başvuruya verilen cevabın bir örneği de elimizdedir.

SORUYORUZ
• Tüm bu gerçekler ortada iken, 35 milyon tüketici göz göre göre niçin yanıltılmaktadır ve aldatılmaktadır ?
 
• Sayın Melih GÖKÇEK, Ankaralı yurttaşlara hizmet vermek üzere seçilmedi mi ?

• 35 milyon yolcunun kazanılmış hakları neden gasp edilmiştir?

• Belediye yönetiminin ve Sayın Başkanın görevi tüketici hakları ve kamu yararı anlayışına uygun davranmak değil midir?

• Sayın Melih GÖKÇEK, servis araçlarını sefere koymak isteyen şehirlerarası otobüs firmalarına zorluk ve engel çıkarmadan Ankara 2.İdare Mahkemesi’nin verdiği kararı ne zaman uygulayacaktır?

Tüketici Hakları Derneği, Ankaralılar ve 35 milyon yolcu olarak bir an önce, hiçbir engel ve zorluk çıkartılmadan eskiden olduğu gibi servis araçlarının sefere konulması için Sayın Melih GÖKÇEK ve Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetiminden yürütmeyi durdurma kararının gereğini yerine getirmesini bekliyoruz.

Derneğimizce 60 binden fazla imza toplanmıştır. İmza kampanyamız devam etmektedir.

Tüm Ankaralıları ve yolcuları Tüketici Hakları Derneği’nin verdiği mücadeleye destek vermeye, açtığımız imza kampanyamıza katılmaya çağırıyoruz.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan

Ekler:
1- 2 adet Mahkeme kararı
2- UKOME’nin servis araçlarını kaldırma kararı
3- UKOME’nin firmaların başvurusuna verdiği yanıt
4- Pankart