Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

18.03.2005

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Ukome Kararı 26 Milyon Yolcunun Kazanılmış Haklarını Geri Alıyor

UKOME KARARI 26 MİLYON YOLCUNUN KAZANILMIŞ HAKLARINI GERİ ALIYOR!

UKOME KARARI KAOS VE KARMAŞAYA YOL AÇACAKTIR.

DERNEĞİMİZCE BUGÜN İPTAL DAVASI AÇILACAKTIR.
 

Yıllardan beri milyonlarca Ankaralı, şehirlerarası yolculuklarda, ilgili firmaların servisleri tarafından ücretsiz taşınırken, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) aldığı karar gereğince, 17.03.2005 tarihinden itibaren ücretsiz servisler kaldırılmıştır.

Kaldırılan ücretsiz servisler yerine ücretli taşıma sistemi getirilerek Ankaralının ve Ankara dışından gelip gidecek tüketicilerin sırtından yeni bir rant kapısı açılmıştır.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) Kararı ile 26 milyon yolcunun kazanılmış hakları geri alınmıştır.

Alınan karar ve uygulama kaosa ve karmaşaya yol açmıştır ve açacaktır. Bu kaos ve karmaşa yolcuların mağdur olmasına ve büyük sıkıntı çekmesine şimdiden yol açmıştır.

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) verdiği Karar ile Ankaralı ve Ankara’ya gelip giden tüketicilerin ücretsiz servis hakkı ellerinden alınarak “tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması hakkı”, “temel gereksinimlerin karşılanması hakkı” çiğnenmiştir.

Zaten dar gelirli ve yoksul olan milyonlarca Ankaralı’ ya ve tüketiciye bir darbe daha vurularak daha da mağdur olmalarına neden olunmuş ve olunacaktır.

Bu yanlış ve haksız uygulama tüketici haklarına, sosyal hukuk devleti anlayışına , insan haklarına , kamu yararına ve belediyecilik anlayışına aykırı bir uygulamadır.

Bununla birlikte, firmalar arasındaki rekabet ve daha iyi hizmet verme yarışı ortadan kaldırılarak kalitenin düşmesine neden olunmuş ve olunacaktır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) bir Derneğin isteği üzerine ücretsiz servisleri kaldırma kararını alarak belli bir azınlığın çıkarını 26 milyon yolcunun çıkarından üstün tutmuştur.

Derneğimize bugüne kadar 20 bin dolayında şikayet gelmiştir. Ankaralılar yapılan bu haksızlığa karşı büyük tepki göstermektedir.
Esasen, görevi bir kentte yaşayan halkın yaşamını kolaylaştırmak, ucuzlatmak ve güzelleştirmeye çalışmak olan belediyenin bu görevini yapmak yerine tam tersine bir tutum alması düşündürücüdür.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) neden milyonlarca Ankaralının ve tüketicinin ücretsiz servis hakkını elinden alarak kamu yararını, ortadan kaldırmaktadır? Neden bir Derneğin çıkarı milyonlarca Ankaralının ve Ankara dışından gelen yolcuların hakkından üstün görülmektedir? Ankaralılar bu haksızlığın hesabını soracaktır.

Tüketici Hakları Derneği olarak Ankara Büyükşehir Belediyesinin ve Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) bu hak tanımaz Kararını ve tutumunu şiddetle kınıyoruz.

Tüketici Hakları Derneği olarak, bu Kararın iptali için bugün saat 09:00’da basınımızla birlikte Bölge İdare Mahkemesine giderek dava açacağız.

Rekabetin ortadan kaldırılması nedeniyle, Rekabet Kurumuna başvuruda bulunacağız.

Konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisine taşımış bulunmaktayız.

27.02.2005 tarihinde açmış olduğumuz imza kampanyası halen devam etmektedir. Tüm Ankaralı tüketicileri mücadelemize destek vermeye ve kampanyamıza katılmaya çağırıyoruz.

Ayrıca, konunun kamuoyuna duyulması yönünden de basınımızdan destek bekliyoruz.

Derneğimize destek vermek isteyen ve açtığımız imza kampanyasına katılmak isteyen tüketiciler aşağıdaki adresimize gelsinler ya da telefonlarımızla Derneğimize ulaşsınlar. Saygılarımla


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan