Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

27.02.2005

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Ukome Kararı İle Milyonlarca Ankaralı Mağdur Ediliyor

UKOME KARARI İLE MİLYONLARCA ANKARALI MAĞDUR EDİLİYOR!

ANKARALININ KAZANILMIŞ HAKLARI GERİ ALINIYOR!

UKOME KARARI İLE ANKARALININ SIRTINDAN RANT ELDE EDİLECEK!

TÜKETİCİ HAKLARI ÇİĞNENİYOR, KAMU YARARI ORTADAN KALDIRILIYOR!

DERNEĞİMİZCE İPTAL DAVASI AÇILACAK, REKABET KURUMUNA BAŞVURUDA BULUNULACAK!
 

Yıllardan beri milyonlarca Ankaralı, şehirlerarası yolculuklarda, ilgili firmaların servisleri tarafından ücretsiz taşınırken, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) aldığı karar gereğince, ücretsiz servisler kaldırılmıştır.

Kaldırılan ücretsiz servisler yerine ücretli taşıma sistemi getirilerek Ankaralının ve Ankara dışından gelip gidecek tüketicilerin sırtından yeni bir rant kapısı açılacaktır.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) Kararı ile milyonlarca Ankaralının ve tüketicinin kazanılmış hakları geri alınmaktadır. Çünkü, ücretsiz servis uygulaması onlarca yıldan beri devam etmekteydi.

AŞTİ’ de 270 firma şehirlerarası yolcu taşımaktadır. Bir günde Ankara’dan diğer şehirlere, diğer şehirlerden Ankara’ya ortalama 2350 sefer yapılmaktadır. Her sefer için ortalama 30 yolcu taşındığı varsayımı ile Ankara’dan giden ve Ankara’ya gelen yolcu sayısı günde ortalama 70500, yılda yaklaşık 26 milyondur.

Ücretli servis sistemi konulduğunda, kişi başına 2.400.000 TL (2.4YTL) servis ücreti ödenirse, 26 milyon yolcudan bir yıl içersinde ortalama 62.4 trilyon TL. servis ücreti alınacaktır.


Ankara Otobüs İşletmeleri ve Acentaları Derneği tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesine ve Ulaşım koordinasyon Merkezine (UKOME) ücretsiz servis araçlarının kaldırılması için yapılan başvurudan, 62.4 trilyon TL. tutarındaki büyük rantın nerelere gideceği kolayca anlaşılmaktadır.

İlgili Dernek tarafından AŞTİ’ deki firmaların yazıhanelerine yazılan yazıda şöyle denilmektedir: “ Gece saat 23:30 İle sabah 06:00 saatleri arasında AŞTİ’ ye gelen yolcuların şehir içine taşınması Derneğimizin kuracağı şirket tarafından yapılacaktır.” “ Kurulacak şirkette her yazıhaneye bir hisse verilmesi planlanmıştır.“

Görülmektedir ki, bu rant, milyonlarca Ankaralıdan ve Ankara’ya gelip giden tüketicilerden alınıp belli bir azınlığın cebine girecektir.

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) verdiği Karar ile Ankaralı ve Ankara’ya gelip giden tüketicilerin ücretsiz servis hakkı ellerinden alınarak ücretli hale getirilmekle, “tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması hakkı”, “temel gereksinimlerin karşılanması hakkı” çiğnenmektedir.

Zaten dar gelirli ve yoksul olan milyonlarca Ankaralı’ ya ve tüketiciye bir darbe daha vurularak daha da mağdur olmalarına neden olunacaktır.

Bu yanlış ve haksız uygulama sosyal hukuk devleti anlayışına , insan haklarına , kamu yararına ve belediyecilik anlayışına aykırı bir uygulamadır.

Bununla birlikte, firmalar arasındaki rekabet ve daha iyi hizmet verme yarışı ortadan kaldırılarak kalitenin düşmesine neden olunacaktır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) bir Derneğin ve belli bir azınlığın çıkarını milyonlarca Ankaralı ve Ankara dışından gelip giden tüketicinin hakkından üstün tutmuştur.

Derneğimize bugüne kadar 10 bin dolayında şikayet gelmiştir. Ankaralılar yapılan bu haksızlığa karşı büyük tepki göstermektedir.

Esasen, görevi bir kentte yaşayan halkın yaşamını kolaylaştırmak, ucuzlatmak ve güzelleştirmeye çalışmak olan belediyenin bu görevini yapmak yerine tam tersine bir tutum alması düşündürücüdür.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) neden milyonlarca Ankaralının ve tüketicinin ücretsiz servis hakkını elinden alarak kamu yararını, ortadan kaldırmaktadır? Neden bir Derneğin çıkarı milyonlarca Ankaralının ve tüketicinin hakkından üstün görülmektedir? Ankaralılar bu haksızlığın hesabını soracaktır.

Tüketici Hakları Derneği olarak Ankara Büyükşehir Belediyesinin ve Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) bu hak tanımaz Kararını ve tutumunu şiddetle kınıyoruz.

Tüketici Hakları Derneği olarak, bu Kararın iptali için dava açacağız. Rekabetin ortadan kaldırılması nedeniyle, Rekabet Kurumuna başvuruda bulunacağız. Konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisine taşıyacağız. Bugünden itibaren imza kampanyası açmış bulunuyoruz. Tüm Ankaralı tüketicileri mücadelemize destek vermeye ve kampanyamıza katılmaya çağırıyoruz.

Ayrıca, konunun kamuoyuna duyulması yönünden de basınımızdan destek bekliyoruz.

Derneğimize destek vermek isteyen ve açtığımız imza kampanyasına katılmak isteyen tüketiciler aşağıdaki adresimize gelsinler ya da telefonlarımızla Derneğimize ulaşsınlar.

Saygılarımla


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan