Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

21.02.2005

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Enerji İçecekleri Hakkında Danıştay'a İptal Davası

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN REDBULL’UN ENERJİ İÇECEKLERİ FORMÜLÜ AYNEN KULLANILARAK ÇIKARTILAN TEBLİĞ’E KARŞI DERNEĞİMİZCE DANIŞTAY’DA İPTAL DAVASI AÇILMIŞTIR.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI BİRKAÇ FİRMANIN ÇIKARI UĞRUNA TOPLUMU VE GENÇLİĞİ TEHLİKEYE ATMAKTA, YARGI KARARLARINI VE TÜKETİCİNİN SAĞLIK HAKKINI HİÇE SAYMAKTADIR.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI’NI HUKUK TANIMAZ VE TÜKETİCİNİN SAĞLIK HAKKINA SAYGIZI TAVRINDAN DOLAYI KINIYORUZ.

TÜKETİCİLERE VE GENÇLERE BU İÇECEKLERİ İÇMEMELERİ VE MÜCADELEMİZE DESTEK VERMELERİ ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ.
 

Bilindiği gibi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 09.03.2004 tarihinde yayımladığı yüksek limit değerlere sahip enerji içecekleri Tebliğinin ilgili maddesinin iptali konusunda açtığımız davanın Danıştay tarafından 24.11.2004 tarihinde iptal edilmesinden sonra, Bakanlık, hukuk tanımaz ve tüketicinin sağlık hakkına aykırı tavrını sürdürerek 04.02.2005 tarihinde özü itibariyle aynı olan yeni bir Tebliğ yayınlamıştı.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından “Redbull” adlı enerji içeceği formülü aynen kullanılarak yayımlanmış olan bu son Tebliğ’in hukuka aykırı olması nedeniyle İPTAL EDİLMESİ ve halk sağlığı açısından risk taşıması nedeniyle de dava sonuçlanıncaya kadar YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI için Derneğimizce, bugün, Danıştay’da dava açmış bulunuyoruz.

Bu Tebliğ ile toplum yüksek oranlarda uyarıcı kullanmaya teşvik edilmektedir. Yüksek oranlarda kafein içeren enerji içeceklerinin kanatlandırır, uçurur gibi reklamları anımsandığında bu açıkça görülecektir. Toplumu uyuşturucuya alıştırmak nasıl bir sorunsa, uyarıcı kullanmaya teşvik etmekte ayrı bir sorundur.

Bakanlık, yüksek oranda kafein içeren enerji içeceklerine izin verilmesi ile ilgili Tebliğ gerekçesini AB mevzuatına uyum olarak savunmaktadır. Bu gerçek dışı bir değerlendirmedir. AB üyesi Fransa ve Danimarka gibi ülkelerde de yüksek oranda (150 mg/litre üstü) kafein içeren enerji içeceklerinin satışı yasaktır. Avrupa Mahkemesinin de 2004 Şubat ayında Fransa’nın yasaklama kararını destekleyen bir kararı bulunmaktadır. Fransa ve Danimarka'ya ek olarak Norveç, Kanada, Japonya, Malezya gibi ülkelerde de yüksek oranda kafein içeren enerji içeceklerinin satılması yasaktır.

Tarım Bakanlığı tarafından yayımlanan Türk Gıda Kodeksi – Ulusal Gıda Kodeksi Komisyon Yönetmeliğine göre oluşturulan “ Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar İhtisas Alt Komisyonu” nun “ Enerji İçecekleri Çalışma Grubu “ Toplantısında bilim insanlarınca hazırlanmış olan Enerji İçecekleri Değerlendirme Raporunda Özel İhtisas Komisyonunun alehte görüşüne rağmen, Bakanlık tarafından yüksek oranlarda kafein içeren enerji içeceklerinin satışına imkan tanınmıştır.

Bakanlık, bu tutumu ile Türk Gıda Kodeksi – Ulusal Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 7- İ maddesini açıklıkla ihlal etmiştir.

Yüksek oranlarda kafein içeren enerji içeceklerinin kullanımının taşıdığı sağlık riskini Tarım ve Köyişleri Bakanlığı da kabul etmektedir. Ancak, tüketicileri uyararak bir riski önleyeceğini iddia etmektedir.

Çıkartılan Tebliğe göre kutu üzerinde “alkol ile tüketilmemelidir” 18 yaş altı kişilere satılamaz” denilmektedir. Ancak, bu ürünlerin yasaklanması ile ilgili son Danıştay kararı öncesi ve sonrasında söz konusu enerji içecekleri her yerde rahatlıkla satılmış ve satılmaktadır. Uygulamada bu yasaklara uyulmadığı son derece açıktır. Diğer bir deyişle kutu üzerinde sağlık riskleri yazılarak riskler ortadan kaldırılamamaktadır.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, bu tutumu ile birkaç firmanın çıkarı uğruna toplumu ve gençliği tehlikeye atmakta, yargı kararlarını ve tüketicinin sağlık hakkını hiçe saymaktadır.

Bakanlığı, bu haksız ve yanlış tutumu nedeniyle kınıyor ve uyarıyoruz: Lütfen yargı kararlarına ve bilim insanlarının görüşlerine uyunuz ve tüketicinin sağlık hakkına saygılı olunuz. Sağlığı tehlikeye düşen sizlerin çocuğu da olabilir.
Tüketicilere ve gençlere bu içecekleri içmemeleri çağrısında bulunuyoruz.

Yüce Mahkemenin yeniden doğru karar vereceğine inanıyoruz.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan