Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

14.01.2005

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Ankara Şehir İçi Toplu Taşım Zammı Mahkemede

ANKARA ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIM ZAMMI MAHKEMEDE

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE VE EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ZAM KARARININ İPTALİ VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI NEDENİYLE DAVA AÇTI
 

Ankara Şehir içi toplu taşım ücretlerine yapılan haksız ve yersiz zammın Ankaralı tüketicilere mali açıdan daha fazla zarar vermeden EGO Genel Müdürlüğü’nün 28.12.2004 tarih ve 2004/212 karar numaralı idare Encümeni Kararı’nın İPTALİ ve öncelikle Yürütmenin Durdurulmasına karar verilmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi ve EGO Genel Müdürlüğü hakkında Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığına Tüketici Hakları Derneği olarak davamızı açmış bulunuyoruz.

Bilindiği gibi, Ankara Büyükşehir Belediyesi 01 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şehir içi toplu taşım ücretlerine %33 dolayında zam yapmıştır. Oysa, 2004 yılı enflasyonu, tüketici fiyatlarına göre %9.32 iken Ankara şehir içi ulaşımına 3,5 kattan daha fazla zam yapılmıştır. Ücretlilere yapılan zam oranı ise %10 dolayındadır.

Ankara’da 2004 yılında net 318.000.000.TL. asgari ücret alan bir kişi 22 iş günü içerisinde aylık gelirinin %12 ni ulaşıma ayırırken, 2005 yılı içerisinde bu kişinin asgari ücreti net 350.000.000.TL. na yükseldiği halde, Ankara şehir içi ulaşımına yapılan zam nedeniyle, aylık gelirinin %15’i ulaşıma gitmektedir. Asgari ücretli aileyi 4 kişi olarak düşünürsek, aylık gelirinin yarısı yol harcamalarına gidecektir.

Toplu taşım araçları büyük kentlerde insanların her gün kullanmak zorunda olduğu en temel ihtiyaç ve kamusal hizmetlerden biridir. Kar amacı güdülmeden yapılması gereken bir hizmettir. Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaptığı bu zam ile kamu hizmeti ve kamu yararı özelliği ortadan kaldırılmıştır. Verilen ulaşım hizmeti, bir kısım özel araç sahiplerinin karını daha da artıran bir uygulamaya dönüşmüştür.

Ankara, şu anda, şehir içi ulaşımında Türkiye'nin en pahalı şehri konumundadır. Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaptığı bu yüksek zam karşısında verilen hizmette ve toplu taşım araçlarında herhangi bir konfor ve iyileşme de sağlanmamıştır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimine ve sayın Melih Gökçek’e Ankaralılar adına sesleniyoruz: Yaptığınız bu yüksek zammı geri alınız. Sizi Ankaralı seçti. Belli bir kesime değil Ankaralı’ ya hizmet veriniz.

Ankaralı tüketicilere de ; Derneğimizin verdiği mücadeleye destek vermeleri ve bu yüksek zamma karşı seslerini yükseltmeleri çağrısında bulunuyoruz.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan