Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

29.12.2004

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Ulaşımda En Pahalı Şehir Ankara

ULAŞIMDA EN PAHALI BÜYÜK ŞEHİR ANKARA!

ULAŞIM ZAMMI GERİ ÇEKİLMELİ

BU ZAM ANKARALI TÜKETİCİLER İÇİN SOSYAL BİR YIKIMDIR

BELEDİYE ÖZEL TAŞIMACILARIN İSTEKLERİNE HİZMET ETMEMELİDİR
 

Şehir Plancıları Odası ve Tüketici Hakları Derneği olarak, özel halk otobüsü ve dolmuşçuların isteğiyle Ankara Büyükşehir Belediye’since 1 Ocak 2005 itibariyle toplu taşıma ücretlerine yapılan zam konusunda Ankaralılara bazı gerçekleri açıklamayı gerekli görmekteyiz.

Ulaşım zammı konusunda Ankaralılar yanıltılıyor!

Belediye Başkanı, “Toplu taşımaya 31 aydır zam yapılmadığını söyleyerek geçen yıl yapılan zammı unutturmak istemektedir. Hatırlanacağı gibi, 2004 yılının başında otobüs-dolmuş fiyatları 01.01.2004 tarihi itibariyle 750 bin TL dan 900 bin TL’ye çıkarılarak yüzde 20 zam yapılmıştır. Şimdi yapılan zamla da, tam bilet fiyatları 900 bin TL’dan 1 milyon 200 bin TL’ya, öğrenci bileti 600 bin TL’den 800 bin TL’ye çıkarılmış ve bir yılda toplam bilet fiyatları yüzde 60 oranında arttırılmıştır.

Melih Gökçek Yönetimi göreve geldiği günden bu güne kadar, 10 yılda toplu taşım ücretlerine yüzde 18 400 zam yapmıştır. Yani toplu taşım fiyatları 184 kat artırılmıştır.

Ankara Ulaşımda En Pahalı Büyük Şehir

Diğer büyük kentlerdeki toplu taşıma ücretleri ile karşılaştırıldığında Ankara en pahalı kent haline gelmiştir.

• İstanbul’da otobüs-dolmuş bilet fiyatları, tam 1 milyon TL, Akbil ile 900 bin TL, öğrenci 650 bin TL’dir.

• İzmir’de bilet fiyatı mesafeye göre değişmektedir ve ortalama bilet fiyatı 850, öğrenci bileti ise 425 bin TL’dir. İzmir Metrosunun bilet fiyatı ise tam 750 bin TL, öğrenci 375 bin TL’dir.

• Adana’da tam bilet 750, öğrenci 600 bin TL’dir.

Ulaşımda zaten pahalı olan Ankara, yeni zamlarla İstanbul’a göre yüzde 20, İzmir’e göre yüzde 40 daha pahalı duruma gelmiştir. Üstelik toplu taşıma araçlarının katettiği yol bakımından Ankara’da kent içi yolculukların ortalama mesafeleri, İstanbul’a oranla yarı yarıya daha kısadır! Yani, mesafe 2 kat kısa, ücret 1,2-1,4 kat daha fazladır! Gidilen mesafelere göre hesaplanırsa, aslında toplu taşıma ücreti Ankara’da İstanbul’a göre 2,5 kat daha pahalıdır.

Dolayısıyla zam kararında işletme maliyetlerinin arttığı savunması doğru değildir. İşletme maliyeti diğer büyük şehirler için de geçerli değil midir?

Dolmuş ve halk otobüsçülerinin çıkarı gözetiliyor

Toplu taşıma hizmeti, kentlerde insanların en temel ihtiyacı durumundadır. Dolayısıyla, pek çok ülkede bu hizmet, yerel yönetimlerin kendisi tarafından sunulur. Toplu taşımacılık, özel sektörün insafına bırakılamayacak kadar önemli ve yaşamsal bir kamu hizmetidir. Bu hizmette kar amacı güdülmez. Aksine, yerel yönetimlerce bu hizmet sübvanse edilerek(desteklenerek) halkın en temel ihtiyacı olan ulaşım hizmeti ücretinin düşük düzeyde tutulması için çaba gösterilir. Oysa Ankara’da özel otobüs ve dolmuş lobisi, daha fazla kar için Belediye yönetimini zam yapmaya zorlamakta, Ankara Büyükşehir Belediye yönetimi de Ankaralıların yanında olmak yerine, bu grubun çıkarlarına hizmet etmektedir. Belediye yönetimi, otobüs- dolmuş esnafının çıkarları uğruna, 3,5 milyon Ankaralıyı zor durumda bırakmaktan çekinmemektedir. Aslında bu, genelde özelleştirmenin, özelde de ulaşım hizmetlerinin özelleştirilmesinin hangi sonuçlara yol açtığını göstermesi açısından çarpıcı bir durumdur.

Halkın ulaşım harcamaları daha da artacak!

Zaten pahalı olan ulaşım, öğrenci ve memur kenti olan Ankara’da dar ve orta gelirli Ankaralıları daha da zora sokacaktır. Halkın önemli bir bölümünün yoksulluk sınırının altında yaşadığı ülkemizde insanların gelirlerinin önemli bir bölümü ulaşım harcamalarına gitmektedir. Yapılan bu zam Ankara halkının ulaşım hakkını kısıtlayan sosyal bir yıkımdır. Tüketici hakları ve kamu yararı hiçe sayılarak özel taşımacıların çıkarlarına hizmet edilmiştir.

Tüm bu gerçekler doğrultusunda,

• Büyükşehir Belediyesi’ni bu zam kararını geriye çekmeye,

• Ankaralıları da Belediye’nin bu keyfi zammına karşı tepki göstermeye çağırıyoruz.

Ankaralılar olarak bu zammı kabul etmiyoruz. Hükümet enflasyonu ya tek haneli rakamlara indirdik diyerek halkı aldatıyor ya da Belediye Yönetimi keyfi bir zam yapıyor. Çünkü Hükümet memur ve işçi ücretlerini yüzde 10 civarında artırırken, toplu taşım ücretlerine bir defada yüzde 33 zam yapılmasını biz Ankaralılar olarak anlamakta zorluk çekiyoruz.

Bu haksız ve keyfi zam, ancak Ankaralı yurttaşların ve tüketicilerin yoğun ve etkili tepkisi ile geriye döndürülebilecektir. Paramızın cebimizden alınmasına ve ulaşım hakkımızın kısıtlanmasına kayıtsız kalmayalım.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

 
TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi