Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

27.12.2004

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Mercedes’in Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanına Açtığı 100 Milyarlık Tazminat Davası Mahkeme Tarafından Reddedildi

MERCEDES’İN TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL BAŞKANINA AÇTIĞI 100 MİLYARLIK TAZMİNAT DAVASI MAHKEME
TARAFINDAN REDDEDİLDİ.

MAHKEME, İMALAT HATALI MERCEDES'LERİN FİRMA TARAFINDAN TOPLATILMAMASINI DÜŞÜNDÜRÜCÜ BULDU.
 

Bilindiği gibi, 24 ekim 1997 tarihinde Konya Karapınar ilçesinde 49 kişinin ölümüyle sonuçlanan O403 Mercedes otobüs kazası sonucunda ; bilirkişiler tarafından yanan otobüs incelenerek imalat ve tasarım hatalı olduğu belirlenmişti.

Karapınar Asliye Ceza Mahkemesi de Bilirkişi Raporuna dayanarak Mercedes Firmasının Teknik Heyetini ve Yöneticilerini suçlu bulmuştu.

Bunun üzerine, Tüketici Hakları Derneği olarak, Tüzüğümüzün verdiği görev ve sorumluluk ile tüketicilerin güvenlik hakkı nedeniyle, tüketicilerin bilgilendirilmesi, ilgili ve yetkililerin gerekli önlemleri alması konusunda basın açıklamaları yapmıştık.

Bununla birlikte, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da ; bir seri ayıplı malın üretiminin ve satışının durdurulması ve satış amacıyla elinde bulunduranlardan toplatılması için tüketici örgütlerine verilen haktan hareketle de Derneğimiz tarafından söz konusu O403 model Mercedes'ler için toplatılma davası açılmıştı.

Derneğimizin bu girişimleri üzerine, Türk Mercedes Benz A.Ş. tarafından, Derneğimizin basında çıkan açıklamaları gerekçe gösterilerek Derneğimizin Genel Başkanı hakkında 100 milyar TL. manevi tazminat davası açılmıştı.

Mercedes firması tarafından açılan manevi tazminat davasında; İstanbul 7.Asliye Mahkemesi Tüketici Hakları Derneği’nin Tüzüğündeki görevlerini, Karapınar Asliye Ceza Mahkemesinin Kararını ve Bilirkişi Raporunu özetledikten sonra aynen şöyle demektedir :

Bu durumda Tüketici Derneği Başkanı olan davalının tüzükte yer alan görevini ifa ettiği açıktır. Tüketici Dernekleri gibi kamu yararına çalışan derneklerin baskı kurulu oluşturarak halkı aydınlatması onun en tabi görevi olup, vatandaşın ve tüketicinin haklarını en ufak halal getirecek en ufak tereddüt dahi zihinlerde oluşması halinde Tüketici derneğinin hassasiyetle konu üzerine gitmesinde kanuna ve hukuka aykırı bir yön olmayıp, her gün basın haberlerinde okuyucuların bizzat duydukları gibi bazı otomobil markalarının binlerce aracı piyasadan toplayarak hatalı üretimi düzelttiği açıktır. Davacının tereddüt dahi olsa böyle bir uygulamayı başlatmaması düşündürücüdür. Aynı iddia Almanya'da yada Avrupa'nın başka ülkesinde husule gelse davacının tutumunun daha farklı olacağı mahkememizce düşünülmektedir. Bu dahi Tüketici derneklerinin toplumumuzda ve demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarıdır. Tüm bu deliller karşısında yapılan sözlü ve yazılı dayanaklarla kanuna hukuka aykırı bir yön bulunmadığından davanın reddine karar verilmesi gerekmiştir.

İstanbul 7.Asliye Mahkemesinin bu Kararı, tüketicilerin güvenlik hakkı yönünden, Tüketici Hakları Derneğinin bu konuya ilişkin girişimlerinde ne kadar haklı ve doğru yolda olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Bu nedenle, ilgili ve yetkilileri tüketicilerin evrensel haklarından olan güvenlik hakkına saygılı olmaya ve bunun gereğini yapmaya çağırıyoruz.

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan