Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

02.12.2004

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

ASKİ Genel Müdürü Kanunsuz Emir Vermek Suretiyle Tüketicilerin Dilekçe Hakkını Kısıtlamaktadır

ASKİ GENEL MÜDÜRÜ KANUNSUZ EMİR VERMEK SURETİYLE TÜKETİCİLERİN DİLEKÇE HAKKINI KISITLAMAKTADIR.

GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANAN ASKİ GENEL MÜDÜRÜ HAKKINDA ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU.
 

Arızalanan yada hatalı olan su sayaçları nedeniyle haksız yere 300-500 milyon TL. gibi çok yüksek miktarda fatura bedeli ödemek zorunda bırakılan tüketiciler, yapılan testler sonucunda hatalı yada arızalı olduğu belirlenen su sayacı raporlarına göre ; ASKİ’ye ödedikleri yada kendilerine tahakkuk ettirilen su bedellerine itiraz ettiklerinde ve bu haksızlığın düzeltilmesini istediklerinde, ASKi tarafından bu itirazları kabul edilmeyip işlem yapılmamakta ve itiraz eden tüketicilere “dava açın” denilmektedir.

ASKİ Genel Müdürü İhsan Fincan’ın 26 Ağustos 2004 tarihinde yayınladığı Genelge’de aynen şöyle denilmektedir:

• Genel Müdürlüğümüz tarafından tahakkuk ettirilen su bedellerine ait hiçbir itiraz hiçbir birimimiz tarafından kabullenilip işlem yapılmayacaktır.”

• Tahakkuk ettirilen su bedellerine aboneler ancak hukuki mercilere itiraz edecek ve hukuki merciler tarafından verilen kararlara göre işlem yapılacaktır."

ASKİ Genel Müdürü, yayınladığı bu Genelge ile kanunsuz emir vermek suretiyle görevini kötüye kullanmakta ve tüketicilerin en temel Anayasal hakkı olan dilekçe verme hakkını kısıtlayarak tüketicileri zarara uğratmaktadır.

Bu nedenle de, tüketicilerin mağduriyetinin giderilmesi için kanunsuz emir vermek suretiyle görevini kötüye kullanan ASKİ Genel Müdürü hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılmasına karar verilmesi için Tüketici Hakları Derneği olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bugün suç duyurusunda bulunduk.

Diğer taraftan, Büyükşehir Belediye Başkanlığına da bir yazı yazarak, ASKİ Genel Müdürü hakkında gerekli soruşturmanın yapılmasını istedik.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan