Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

11.09.2004

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

GDO lu Ürünler Ülkemizde varlığı kanıtlandı.

GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLEREK SAKATLANMIŞ ZEHİRLİ ÜRÜNLERİN ÜLKEMİZDE PAZARLANDIĞI KANITLANDI…

CANAVAR (FRANKEŞTAYN) ÜRÜNLERİN İTHALATI YASAKLANSIN!

ZEHİR YEMEK İSTEMİYORUZ!
 

GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLEREK SAKATLANMIŞ ZEHİRLİ ÜRÜNLERİN (FRANKEŞTAYN ÜRÜNLER) ÜLKEMİZDEKİ VARLIĞI KANITLANDI.

İlgili ve yetkililer tarafından genetik yapısı değiştirilmiş ürünlerin ülkemize ithal edilmediği hakkındaki iddialara Derneğimizce son verildi.
Derneğimiz tarafından noter huzurunda piyasadan toplanan ürünlerin Ankara İl Tarım Müdürlüğü Laboratuarı ve İsviçre’deki laboratuarda tahlilleri sonuçlandı.
Laboratuarlardaki tahlil sonuçlarına göre; mısır unu, soya etli kıyma, yemlik mısır, soya ve mısır karışımı tavuk yeminin genetik yapısı değiştirilmiş ürünler olduğu belirlendi. İsviçre’deki tahlillerde bu ürünlerde kullanılan genlerin bakteri geni olduğu saptandı.
Genetik yapısı değiştirilmiş mısır, soya ve bunların ürünleri olan mısır yağı, soya yağı ve soya küspesi gibi ürünlerin %90’danfazlası birçok ithalatçı firma tarafından Amerika başta olmak üzere ve Arjantin’den ithal edilmektedir. 1996 yılından bugüne kadar ülkemize daha çok Amerika olmak üzere ve Arjantin’den ithal edilen bu ürünlerin parasal toplamı 4 milyar doları geçmiştir.

MISIR VE SOYA ÜRÜNÜ DEĞİL ZEHİR YİYORUZ
Sözüm ona, açlığa çare olmak üzere, emperyalist gıda tekelleri tarafından üretilen bu canavar bitkiler kendine saldıran böcekleri öldürmek üzere zehir üretmeye programlanmıştır.
Biz tüketicilere ve çocuklarımıza yıllardan beri milyarlarca dolar ödeyerek ithal edilen mısır ve soya ürünü değil, genetik yapısı değiştirilerek sakatlanmış ve canavar haline getirilmiş bakteri yada zehir yedirilmektedir.
Bakteri geni kullanılarak zehir haline getirilen soya ve mısır, yediğimiz ekmekten içtiğimiz gazoza, soya yağından mısır yağına, baklavadan pastaya, bebek mamasından hazır çorbaya, konserveden et suyu tabletine kadar 900 çeşit gıda maddesinde kullanılmaktadır.
Genetik yapısı değiştirilerek sakatlanmış soyayı ve mısırı böcek yiyor ölüyor, bizler niye yiyoruz?
Soruyoruz: Böceği öldüren zehirli ürünlere milyarlarca dolar ödeyerek hem tüketicinin sağlığı için risk oluşturan hem de ülke tarımına zarar veren bu uygulama hangi mantığın ve anlayışın ürünüdür?


GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLEREK SAKATLANMIŞ ÜRÜNLERİN RİSKLERİ VE ZARARLARI!
İnsan ve Hayvan Sağlığı
• İnsan ve hayvanda alerjik ve toksik etkisi olan ve genlerin aktarılması,
• Gıdanın kalitesi ve besin öğelerini azaltıcı maddelerin gıdaya geçiş tehlikesi,
• Transfer edilen genlerin, insan ve hayvan bünyesindeki mikroorganizmarla birleşme ihtimali,
• Antibiyotiğe dayanıklı genin kullanılması sonucu insanlarda antibiyotiğe dayanıklılığın artması.

Çevreye Etkisi
• Aktarılan genlerin ekili alanlar dışında diğer alanlara ve doğal çevreye sıçraması,
• Böceklerin genetik değiştirilmiş bitki tarafından üretilen toksinlere direnç kazanması,
• Bu toksinlerin hedef dışı organizmalara etki etmesi riski
• Virüs kaynaklı genlerin dayanıklılık geninin diğer virüslere transfer etme ihtimali
• Genetik değiştirilmiş bitkilerin salıverildikleri çevrede bitki sosyolojisinin bozulması
• Doğal türlerde genetik çeşitliliğin kaybı,
• Ekosistemdeki tür dağılımının ve dengenin bozularak genetik kaynakları oluşturan yabani türlerin doğal değişimlerinde sapmalara sebep olması,
• Genetik kirlilik,
• Süper tohum ve süper pestlerin oluşması riski,
• GD mikroorganizmaların toprak mikroorganizma yapısına olumsuz etkileri,
• Doğal ortam dengesini bozması ve tek yönlü floranın oluşması.

Sosyo-ekonomik ve Etik Yaklaşımlar
• Pahalı tohum,
• Küçük çiftçilerin bu durumdan zarar görmesi,
• Gıda yardımı kapsamında GDO’lu ürünlerin kullanılmasının etik olamaması,
• Bu teknolojiyi üreten gelişmiş ülkelerin Dünya gıda ticaretini ellerinde tutmaları nedeniyle gelişmekte olan ülkelerdeki gıda güvencesini olumsuz etkilemeleri,
• Bu ürünlerin genetik değiştirildiklerine dair etiketlenmemelerinin etik olamaması,
• Organik ve diğer sürdürülebilir tarım yöntemlerine zarar vermesi

GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLEREK SAKATLANMIŞ ÜRÜNLERİN İTHALATI YASAKLANSIN!

İsteğimiz dışında, bize, bu canavar ürünlerle ilgili açıklama yapmaya gerek bile duymayan, üstelik paramızı da alarak tüketmemiz için soframıza getirilmesine izin veren ilgili ve yetkilileri uyarıyor ve önlem almaya çağırıyoruz.
Tüketicilerin ve çocuklarımızın sağlığını riske atan, yerli üretimimize kota koyarak çiftçimizi mağdur eden, ülkemizi uluslar arası gıda tekellerinin kobayı durumuna sokan bu anlayış terk edilmelidir.
Genetik yapısı değiştirilerek sakatlanmış bu ürünlerin ithalatı yasaklansın! Hem tüketiciler, hem çiftçiler, hem de ülkemiz kurtulsun.
İlgili ve yetkililerden sağlık ve güvenlik hakkımıza saygılı olmalarını istiyoruz.
Bu canavar ürünleri tüketmek durumda bırakılan anneler ve babalar , dikkat! Doğacak çocuklarınız size benzemeyebilir!!! Çünkü en tehlikeli olanı, bu ürünlerin bilinen risklerinden daha çok, bilinmeyen riskleridir. Sizleri bu canavar ürünleri ve bunların mamullerini mümkün olduğunca kullanmamaya çağırıyoruz.
Tüketici Hakları Derneği olarak bu ürünlerin ithalatının yasaklanması için imza kampanyası başlatıyoruz, tüm tüketicileri ve çiftçileri bu kampanyamıza desteklemeye çağırıyoruz.

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan