Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

29.05.2004

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

"Ev Kazaları Nedeniyle Çocukların Can Güvenliği Büyük Tehdit Altında" Konulu Ortak Basın Açıklaması

EV KAZALARI NEDENİYLE ÇOCUKLARIN CAN GÜVENLİĞİ BÜYÜK TEHDİT ALTINDA

DETERJANLAR VE TEMİZLİK MADDELERİ ÇOCUKLARIN CAN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR
 

Ülkemizde son yıllarda çocuklarda yakıcı madde içimine bağlı yaralanmalarda büyük artış görülmektedir.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı ve Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı ile Tüketici Hakları Derneği bu sorunu önlemek üzere ortak çalışmalar başlatmıştır.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı’nda 1998-2003 yılları arasında 97 hasta yağ çözücü, tuz ruhu, lavabo-açıcı gibi yakıcı temizlik maddelerin içimine bağlı yemek borusu ve mide yanıkları nedeniyle yatarak tedavi görmüş, bu hastalardan 23’ünün yemek borusunda, 2’sinin midesinde ve 3 hastanın da hem midesinde hem de yemek borusunda daralma saptanmıştır. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Cerrahisine giden hastaların %76.3’ü dört yaşında ve daha gençtir.

Ülkemizde bulunan çeşitli üniversite ve hastanelere konu ile ilgili yapılan başvuruları da dikkate alırsak, yaşanılan kaza sayısının çok daha yüksek olduğu bir gerçektir.

Söz konusu bu kazalar nedeniyle daralan yemek borusunun genişletilmesi ve tedavisi için cerrahi müdahaleler yapılmaktadır.
Bu tedavi ve cerrahi müdahaleler çok uzun zaman almakta ve yüksek maliyetlere yapılmaktadır.

Yemek borusu yanığı olan çocuğun uzun yıllar süren tedavisi boyunca, hem kendisinin hem de ailesinin sosyal yaşamı değişmek zorunda kalmakta, çocuğun okul ve eğitim yaşamı olumsuz etkilenmektedir.

Çocuklarda Yemek Borusu Yanıkları Neden Artıyor ?

Ailelerin denetimsiz olarak açıkta satılan temizlik maddelerini ve deterjanları tercih etmeleri ve gıda kutularının içinde kullanmaları kazaları ve yanıkları artırmaktadır.

Meşrubat şişesi vb. bir içecek kabı kullanılması ise çocukların bu maddeleri yanlışlıkla içmelerini kolaylaştırmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı’nca yapılan araştırmada beş yaş altındaki çocukların % 45.5’inin, 5 ve daha ileri yaştaki çocukların ise çoğunluğunun açıkta satılan ve içecek kabında bulundurulan yakıcı maddeyi içtikleri saptanmıştır.

Diğer taraftan, küçük çocuklar “korozif” yani yakıcı maddelerin orijinal kutularının kapaklarını kolaylıkla açarak bu maddeleri içmektedirler.

Aileler Neler Yapabilir ?

• Aileler temizlik maddelerini ve deterjanlarını satın alırken,ambalaj bilgilerinin tam ve eksiksiz olmasına, ambalajlarda uyarıcı bilgilerin yer almasına dikkat etmelidirler.

• Deterjan ve temizlik maddeleri çocukların ulaşamayacakları ve açamayacakları güvenli yer ve ambalajlarda saklanmalıdır.

• Açıkta satılan deterjanlar ve temizlik maddeleri alınmamalıdır.

• Kilitli kapak mekanizması olan ambalajlı deterjanlar ve temizlik maddeleri tercih edilmelidir.

• Korozif (yakıcı) madde içen bir çocuğa herhangi bir müdahalede bulunmadan özellikle de kusturmadan, içtiği madde ile beraber en yakın sağlık kuruluşuna başvurması sağlanmalıdır.

Sağlık Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ na Çağrı

• Tüketicilerin evrensel haklarından olan sağlık ve güvenlik hakkı gereğince, deterjan ve temizlik maddelerinin ambalajları ve ambalajlarının kapak sistemi ile bu maddelerin içeriklerinin, çocukların ve çevrenin güvenliği açısından uygun bir şekilde dizayn edilmesi sağlansın.

• Evlerde kullanılan bu tür tehlikeli maddelerin içeriklerinin tehlikeli olma derecesi düşük yada tehlike yaratmayacak bir şekilde standartlarında gerekli düzenlemelere gidilsin. Örneğin, yakıcı olan temizlik maddelerinin yakıcı olma derecesi düşürülsün yada yakıcı olmayan temizlik maddesi üretimine geçilsin.

• Açıkta deterjan ve temizlik maddesi satılmasına izin verilmesin.

• Bu tür maddelerin denetimine ağırlık verilsin.
 
Prof. Dr. Hilal ÖZCEBE
HacettepeTıp Fakültesi Halk sağlığı  Üniversitesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Nebil BÜYÜKPAMUKÇU Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi  Anabilim Dalı Başkanı Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı