Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

28.02.2004

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Yargıtay’ın Önündeki Baz İstasyonlarının Sökülmesi İçin Yargıtay’ın Verdiği Karar

YARGITAY’IN ÖNÜNDEKİ BAZ İSTASYONLARININ SÖKÜLMESİ İÇİN YARGITAY’IN VERDİĞİ KARAR TÜKETİCİ VE ÇEVRE HUKUKU AÇISINDAN TARİHSEL BİR ÖNEM TAŞIMAKTADIR.

YARGITAY’IN KARARINDA “HİÇBİR HİZMET, İNSAN YAŞAMI KADAR ÖNCELİK VE ÖNEM TAŞIMAZ” DENİLMEKTEDİR.

GELİŞİGÜZEL KURULAN BAZ İSTASYONLARININ SÖKÜLMESİNİN YOLU YARGITAY’IN KARARI İLE AÇILMIŞTIR.

TÜKETİCİLERİ, YARGITAY’IN KARARI’NI EMSAL GÖSTEREREK ÇEVRELERİNDEKİ BAZ İSTASYONLARININ SÖKÜLMESİ İÇİN DAVA AÇMAYA ÇAĞIRIYORUZ.
 

Yargıtay’ın önündeki baz istasyonlarına yakın bir odada çalışan ve Kansere yakalanan Yargıtay 10. Ceza Dairesin’de çalışan Zehra TOLUNAY’ın, Tüketici Hakları Derneği (THD) Hukuk Komisyonu üyesi Avukat Songül ERCAN aracılığıyla Ankara Asliye 9. Hukuk Mahkemesine açtığı davada, Mahkemenin baz istasyonlarının sökülmesi için verdiği Karar Yargıtay 4. Hukuk Dairesince onanmıştır.

Yargıtay’ın bu Kararı, Çevre ve Tüketici Hukuku ile çevre ve tüketici sağlığına yaklaşım yönünden tarihsel ve çok büyük bir önem taşımaktadır.

Çünkü, Yargıtay’ın bu Kararı’nda “zarar görenin zararını değil, tesis ve işletme sahibinin tesisin işletmesinden dolayı kişilere, bu bağlamda çevreye bir zarar vermediği ve herhangi bir olumsuz sonuç yaratmadığını kanıtlaması gerekir.” denilmektedir.

Mahkeme Kararı’nı temyiz eden şirketlerin “Biz Yönetmeliğe Uygun Davrandık” şeklindeki savunmalarına ise Yargıtay Kararı’nda “Yönetmeliğe uygun bir işlem yapılsa bile, buna karşın çevreye verilen zarardan, eylemde bulunanın sorumlu olmayacağı sonucu doğmaz. Ayrıca Yargıç, uyuşmazlığın çözümünde yönetmeliğe değil yasaya, genel hukuk kurallarına ve bu bağlamda sorumluluk hukukunun ilkelerine göre karar vermek zorundadır. Bunun içindir ki, Yerel Mahkeme’nin yönetmeliğe göre verilen sertifikayı bağlayıcı olarak kabul etmemesi doğrudur.” denilmektedir.

Yargıtay’ın Kararı’nda “Hiçbir hizmet, insan yaşamı kadar öncelik ve önem taşımaz” denilerek, tüketici ve çevre sağlığı açısından çok önemli bir hükme varılmıştır.

Yargıtay’ın bu Kararı’na uygun olarak, iki şirket tarafından Yargıtay’ın önüne kurulan baz istasyonları ve mini link antenleri sökülecektir.

Ülkemizin her tarafında gelişigüzel kurulan, tüketici sağlığı açısından büyük bir tehlike oluşturan, Uluslararası Kanser Araştırmaları tarafından da muhtemel kanser yapan maddeler sınıfına alınan baz istasyonlarının sökülmesinin yolu Yargıtay’ın Kararı ile açılmıştır.

Ancak, burada görev tüketicilere düşmektedir. Tüketicilere çağrımız şudur: Mahallenizde, evinizin çevresinde, çalıştığınız işyerinde yada işyerinin çevresinde, çocuğunuzun gittiği okul yada kreşin çevresinde, yaşadığınız çevredeki camilerin minaresinde baz istasyonları varsa, Yargıtay’ın Kararı’nı emsal göstererek dava açınız.

Dava açma konusunda, Tüketici Hakları Derneği ve Derneğimizin Şubeleri olarak Hukuk Komisyonumuzun üyesi olan avukatlarımız aracılığıyla yardımda bulunacağız.

Başvurularınız için şu telefonu arayınız : 0.312.425 15 29


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan