Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Yerleşim Yeri İçi Trafik Kazalarında Ankara Oransal Olarak İlk Sırada

Türkiye’de 1998-2008 yılları arasında şehir içi, şehir dışı ya da trafik polisinin görev alanı olan bölge ile jandarmanın görev alanı olan bölgelerdeki trafik kaza sayıları ile trafik kazalarının neden olduğu ölüm ve yaralanmaları inceledik.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan ( TÜİK) aldığımız istatistikî değerleri incelediğimizde Ankara için tahmin ettiğimiz sonuçlarla karşılaştık.

Elimizde bulunan 2008 yılına ilişkin istatistikî değerlere göre, Ankara yerleşim yeri içi bölgesinde ya da ağırlıklı olarak trafik polisinin ilgilendiği bölgelerde oluşan trafik kaza sayısında büyük şehirler içerisinde Ankara’nın oransal olarak ilk sırada yer aldığını gördük.

Türkiye’deki tüm iller içersinde ise oransal olarak kaza sayısında Iğdır’dan sonra Ankara ikinci sırada yer almaktadır.

Bununla birlikte, 2008 yılında ağırlıklı olarak trafik polisinin ilgilendiği yerleşim yeri içindeki trafik kazalarında oluşan yaralanmalarda ise Ankara’nın büyük şehirler arasında oransal olarak gene ilk sırada olduğu görülmektedir.

Diğer taraftan, 1998 yılı ile 2007 ve 2008 yıllarında büyük şehirlerdeki trafik kazalarında ölenlerin sayısına bakıldığında birçok büyük şehirde azalma olurken Ankara’da artış olduğu görülmektedir.

BÜYÜKŞEHİRLERDE 2008 YILINDA ÖLÜMLÜ, YARALANMALI TRAFİK KAZALARI

Büyük
şehirler
2008 Yılında Trafik Kaza Sayısı ve Oranı 2008 Yılında Ölü Sayısı ve Oranı
Toplam  Trafik Polisi Bölgesi Jandarma Bölgesi Trafik
Polisi Bölgesindeki
Kaza
Oranı (%)
Toplam Trafik Polisi Bölgesi Jandarma Bölgesi Trafik
Polisi
Bölgesindeki
Ölü Sayısı
Oranı (%)
Adana  2947  2329 618 79 96 54  42 56
Ankara  8963 7915 1048 88.3 221  177 44  80
Antalya 4892  4140 752 84.6  128  101 27 78.9
Bursa 3879  3112  767  80.2 132 90    42  68
Diyarbakır 1184  990  194  83.6 60  43 17 71.7
Erzurum  797  605  192  75.9  26  13  13 50
Eskişehir 1611  1287  324  79.9  59  43  16  72.9
Gaziantep 2045  1731  314 84.6  89  64 25 72
Mersin  3108  2732  376 87.9  103  83  20 80.6
İstanbul 12409 10473 1936 84.4 312 243  69  77.9
İzmir 6402 5631 771 87.95 127  87   40 68.5
Kayseri 1802 1443 359 80 89 53  36 59.6
Kocaeli 2603  2216 387  85 100 85 15 85
Konya 3376 2930 446 86.8 145   112  33 77
Sakarya  1575 1198  377 76   61  46 15  75.4
Samsun 1898  1574 324 82.9 124 87 37  70

 
Büyük
şehirler
2008 Yılında Trafik Kaza Sayısı ve Oranı 2008 Yılında Yaralı Sayısı ve Oranı
Toplam Trafik Polisi Bölgesi  Jandarma Bölgesi Trafik
Polisi Bölgesin
deki
Kaza
Oranı (%)
Toplam Trafik Polisi Bölgesi Jandarma Bölgesi Trafik
Polisi
Bölgesin
deki
Yaralı
Sayısı
Oranı (%)
Adana 2947 2329  618 79 4642 3469 1173 74.7
Ankara  8963 7915 1048 88.3 14445 12409 2036 86
Antalya 4892  4140  752  84.6  7732  6407  1325 82.9
Bursa  3879 3112 767 80.2 5991 4787 1204 79.9
Diyarbakır 1184  990  194  83.6  2678 2077 601 77.6
Erzurum 797  605 192  75.9 1677 1223 454 73
Eskişehir 1611 1287  324  79.9 2900 2233 667 77
Gaziantep  2045  1731  314  84.6 3467  2816  651  81
Mersin  3108  2732  376  87.9 4890  4189  701  85.7
İstanbul 12409 10473 1936  84.4 18931  15783 3148  83.4
İzmir 6402  5631  771  87.95  9500  8130  1370  85.6
Kayseri 1802 1443 359 80  3380 2636 744    78
Kocaeli 2603  2216  387  85 4659  3939  720  84.5
Konya 3376  2930  446  86.8 5941  4944 997 83
Sakarya 1575 1198 377 76 2844 2075  769 73
Samsun  1898  1574  324  82.9  3738  3031  707 81

Yukarıdaki tablolardan trafik bölgesinde oluşan kazaların ve yaralanmaların ildeki toplam kazalara ve yaralanmalara oranı yönünden Ankara’nın diğer büyük şehirlere göre ilk sırada olduğu görülmektedir.

ANKARA’DA YERLEŞİM YERİ İÇİ VE DIŞINDAKİ  TRAFİK KAZALARI İLE SONUÇLARI ( 2000-2008*)

Ankara’da yerleşim yeri içi ve dışında 2000 ile 2008 yıllarında oluşan trafik kazaları ve sonuçları aşağıda gösterilmiştir.
 
Yıl  Yerleşim Yeri İçi Trafik Kazaları Yerleşim Yeri Dışı Trafik Kazaları
Kaza Sayısı  Kaza Oranı
(%)
Ölü Sayısı Ölü Oranı
(%)
Yaralı Sayısı Yaralı Oranı
(%)
Kaza Sayısı Kaza Oranı
(%)
Ölü Sayısı Ölü Oranı
(%)
Yaralı Sayısı Yaralı Oranı
(%)
2000  6127 84.8 98 46.4 8302  77 1094 15.2 113  53.6  2483 23
2008* 7915 88.3 177 80 12409 86 1048 11.7 44  20  2036 14

*İstatistiklerde trafik polisinin ve jandarmanın baktığı bölgeler diye belirlenmiştir. Trafik polisinin baktığı yerleri yerleşim yeri içi, jandarmanın baktığı bölgeleri ise yerleşim dışı olarak değerlendirmeye aldık. Aslında, jandarmanın baktığı bazı yerleşim yeri içi de bulunmaktadır.

Yukarıdaki tablodan da görüleceği gibi, Ankara’da yerleşim yeri içi ya da ağırlıklı olarak trafik polisinin ilgilendiği yerlerde 2008 yılında 2000 yılına göre trafik kaza sayısı ve oranı, ölü sayısı ve oranı ile yaralı sayısı ve oranında önemli artışlar olmuştur.

BÜYÜKŞEHİRLERDEKİ TRAFİK KAZALARINDA  ÖLÜ SAYILARININ YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI
 

İller

1998 Yılı  2007 Yılı  2008 Yılı
Ölü Sayısı Ölü Sayısı Ölü Sayısı
Adana 182  76  96
Ankara 170 216 221
Antalya  158  158  128
Bursa 169 119  132
Diyarbakır  66 44 60
Erzurum 31  31  26
Eskişehir 110 49 59
Gaziantep  105 85 89
Mersin  140  91 103
İstanbul 334  264 312
İzmir 145 113  127
Kayseri  53  56  89
Kocaeli  117  98  100
Konya 162 114  145
Sakarya  130  50  61
Samsun 118 123 124

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi birkaç büyük şehir hariç, 2008 yılında 1998 yılına göre ölü sayısında bir azalma var iken, Ankara’daki trafik kazalarında ölü sayısında sürekli bir artış olduğu görülmektedir.
09.04.2010

Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı