Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Ankara Büyükşehir Belediye Yönetimi Tüketici Haklarına Saygısız Bir Yönetim

Bir belediye yönetimi ki , oyunu alarak vaatlerde bulunarak yönettiği Başkent Ankara’da yaşayan milyonlarca tüketicinin haklarını hiçe saymakta, ayaklar altına almaktadır. Zam üstüne zam yapmakta, kent yaşamını ucuzlatacağı yerde pahalılaştırılarak tüketicilere yaşamı zindan etmektedir. Yaptıkları haksız ve yanlış uygulamalar karşısında açılıp kazanılan mahkeme kararlarını uygulamayarak hem hukuka hem de kent halkına ve tüketicilere saygısızlık yapmaktadır. Uyguladıkları politikalarla yoksullaşmalarına neden oldukları yüzbinlerce aileye siyasi rant elde etmek için gıda ve kömür, yardımı yapacaklarını söyleyerek, bunu da sosyal devlet anlayışına ve insan onuruna aykırı yaparak övünç nedeni saydılar.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Yönetiminin tüketici haklarına karşı yaptığı saygısızlık ve hukuksuzluklar aşağıda örnekler verilerek açıklanmaktadır.

SUDAKİ SAYGISIZLIK VE HUKUKSUZLUKLAR

• ASKİ’nin, uygulamakta olduğu üç kademeli fiyat ile 45 günlük okuma dönemi nedeniyle suyun çok pahalı duruma getirilmesinden dolayı Tüketici Hakları Derneği’nin açmış olduğu iptal davası devam etmektedir. Ancak, bu yetmiyormuş gibi ASKİ tarafından her ay her üç kademedeki (0-10m3, 10-30m3, 30m3 ve üstü) su fiyatlarına zam yapılmaktadır. Bununla birlikte, zaten son derece haksız bir uygulama olan ve su tüketim bedelinin artışına neden olan 45 günlük okuma dönemine de uyulmayarak 50 günün üzerine çıkılmaktadır. Böyle olunca 4 ve daha çok kişiden oluşan kalabalık ailelerin su tüketim miktarları bir üst kademeye çıkmaktadır. Üst kademelerdeki suya uygulanan fiyatların yüksekliği nedeniyle de ( 10-30m3 arasında tüketilen her m3 suya %155, 30m3’den sonra tüketilen her m3 suya %275 zamlı tarife uygulanmaktadır) tüketilen toplam su bedeli son derece yükselmektedir. Özellikle de dar gelirli yoksul aileler çok büyük sıkıntıya düşmektedir.

• Tüketicinin seçme ve ekonomik çıkarlarının korunması haklarına aykırı olarak yeni su abonelerine mekanik sayaçtan çok daha pahalı olan ön ödemeli, kartlı elektronik su sayacı almaları zorunlu tutulmaktadır.

• Ölçüler ve Ayar yasasına göre 10 yılını dolduran mekanik su sayaçlarına periyodik muayene uygulanmaktadır. Buna göre, 10 yılını dolduran mekanik su sayaçlarının test edilip ayarı yapılarak damgalanıp tüketiciye verilmesi gerekirken, tüketici yeni mekanik sayaç alımına zorunlu tutularak hem aile hem de ülke ekonomisine zarar verilmektedir.

• Haziran 2008 tarihinden beri tüketicinin bilgilenme hakkına aykırı olarak su tarifeleri internette yayınlanmamaktadır. Bu nedenle, tüketiciler yapılan zam oranlarının ne kadar olduğunu bilememektedir.

• Daha ucuz ve sağlıklı bir su proje olan Gerede Suyu yerine çok daha pahalı ve sağlıksız bir su projesi olan Kızılırmak suyu Ankara’ya getirilerek hem musluklardan akan suyun öncekine göre kalitesinin bozulmasına neden olunmuş hem de Ankaralılar büyük bir zarara uğratılmıştır. Suyun kalitesinin son derece bozulması üzerine Ankaralı tüketiciler damacana sularına yönelerek 2.kez zarara uğratılmıştır.

• Tüketiciler kullandıkları su sayaçlarında bir sorunla karşılaştıklarında ya da ASKİ’nin herhangi bir kusurlu hizmeti nedeniyle mağdur olduklarında haklarını aramak için tüketici sorunları hakem heyetlerine yaptıkları başvuru sonucunda lehlerine verilen karara ASKİ tarafından uyulmamaktadır.

ULAŞIMDAKİ HAKSIZLIK , HUKUKSUZLUK VE ZAMLAR

• Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin şehirlerarası otobüs yolcu taşımacılığı yapan firmaların şehir içindeki servis araçlarını kaldırma kararının iptali için Tüketici Hakları Derneğince ( THD ) açılan dava sonucunda Mahkeme tarafından iptal edilen karar uygulanmamaktadır. Belediye tarafından, tüketicilerin bu konudaki mağduriyetini gidermek için de bugüne kadar bir alternatif getirilmemiştir. Bu haksız ve hukuksuz uygulama ile milyonlarca tüketici yıllardan beri maddi ve manevi mağdur edilmiş ve edilmektedir.

• Toplu taşım araçlarında kullanılan tekli ve beşli kartlarda 45 dakikalık süre içerisindeki üç biniş hakkının ( transfer hakkı ) kaldırılması kararının iptali için THD tarafından açılan dava sonucunda mahkeme tarafından iptal edilen kararın uygulanmaması için birlik ve beşlik kartlar kaldırılmıştır. Burada da bir hakkın kullanımı ortadan kaldırılarak ve mahkeme kararına uyulmayarak milyonlarca Ankaralı tüketici mağdur edilmiş ve edilmektedir.

• Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2005 yılı başında toplu taşım ücretlerine yapmış olduğu %50 zammın iptali için THD’nin açmış olduğu dava sonucunda Danıştay tarafından zam kararı iptal edilmiştir. Danıştay Sekizinci Dairenin de iptal gerekçesinde belirtildiği gibi; kamu yararı; hizmet gerekleri ve hukuka uygun bulunmayan bu zammın iptaline ilişkin karara Belediye tarafından uyulmadığı gibi, 2008 yılı başında çok binişli toplu taşım kartlarına %20, öğrencilerin kullandığı çok binişli kartlara ise %22 zam yapılmıştır. Bunun üzerine, THD tarafından bu kararında iptali için tekrar 2008 yılı başında dava açılmıştır. Durum böyle iken, Ankara Büyükşehir Belediyesi 15 Ekim 2008’den itibaren geçerli olmak üzere çok binişli toplu taşım kartlarına %16.66 zam yapmıştır. Böylece, 2008 yılının ilk 10 ayında toplu taşım araçlarına yapılan zam %40 olmuştur.

Buna göre, 4 kişilik bir ailenin aylık ulaşım gideri 310YTL’yi aşmıştır. Dünya başkentleri arasında ulusal gelir ve tüketicinin alım gücüne göre Başkent Ankara toplu taşım fiyatları yönünden dünya şampiyonudur. Zaten, uygulanan politikalarla yoksulluk hızla artarken, yapılan zamlarla ve yargı kararlarına uymamakla kamu yararı tüketici hakları ve hukuk ayaklar altına alınmaktadır.

KÖMÜRE YAPILAN YÜKSEK ZAM TÜKETİCİLERİ DONDURACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı BELKO’nun 390YTL’ye sattığı 1 ton kömürün fiyatı 530YTL’ye yükseltilmiştir. Yani %36 oranında zam yapılmıştır.

Gene, Belko 9.25YTL olan 25 kg’lık 1 torba kömürün fiyatını 13.25YTL’ye yükselterek, torba kömüre %43.2 oranında zam yapmıştır. Bu yüksek orandaki zamlarla dar gelirli tüketiciler donmaya terk edilmektedir.


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı