Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

ASKİ ve Başkent Doğalgaz A.Ş. Yönetimi Hak Hukuk Tanımıyor

Yıllardan beri ASKİ ve Başkent Doğalgaz A.Ş. ( eski adı EGO ), verdikleri su ve doğalgaz hizmetlerinde, haksızlığa uğrattıkları tüketicileri haklarını aramaları sürecinde sürüm sürüm süründürmekte, burunlarından fitil fitil getirmektedirler.

Bu kuruluşlardan su ve doğalgaz satın alan tüketiciler ortaya çıkan ve kanıtlanan haksızlıklar karşısında haksızlığın giderebilmesi ve fazladan ödenen bedelin kendilerine iadesi için ilgili kuruluşlara başvuruda bulunduklarında kendilerine “Tüketici mahkemesine dava aç, eğer kazanırsan mahkeme kararını getir, paranı ödeyelim” denilmektedir.

Diğer taraftan yapılan haksızlığın giderilmesi için tüketicilerin başvuruları sonucunda tüketici sorunları hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara ASKİ ve Başkent Doğalgaz A.Ş. saygı göstermemektedir. Bu kararlara karşı ASKİ ve Başkent Doğalgaz A.Ş. tüketici mahkemelerine itiraz davaları açmaktadır. Ancak, tüketici mahkemelerinin bu itiraz davaları karşısında genellikle tüketici lehine karar vermeleri, tüketicilere yapılan haksızlığı açıkça ortaya koymaktadır.

Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa’ya göre 2008 yılında 827 YTL bedelin altındaki uyuşmazlıklarda sorun tüketici mahkemesine gittiğinde, tüketici mahkemesinin verdiği karar kesindir. Kesin olan bu kararı da, eğer karar tüketici lehine sonuçlanmışsa ASKİ ve Başkent Doğalgaz A.Ş. uygulamak zorundadır. Eğer, karar kesin olmazsa, tüketici lehine verilen karara karşı ASKİ ya da Başkent Doğalgaz A.Ş. bir üst mahkemeye itiraz etmekte, tüketici hakkını gasp etmek için ellerinden geleni yapmaktadırlar.

BAŞKENT DOĞALGAZ A.Ş.’NİN HAKLARA SAYGISIZLIĞI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ( EPDK ) “ kartlı, ön ödemeli, elektronik sayaçlardan alınan bedel; 150USD + %18 KDV=177 ABD doları geçemez” şeklindeki 28.02.2003 tarih ve 97 sayılı kararı ile 27.12.2004 tarih ve 409 sayılı kararına aykırı olarak EGO tarafından tüketicilerden 2004 ve 2005 yıllarında 300 ABD doları alınmaya devam edilmiştir.

EGO’nun bu haksız uygulaması karşısında, tüketicilerin fazladan ödediği 123 ABD dolarını geri almak için daha önce EGO, şimdi ise Başkent Doğalgaz A.Ş.’ne yaptıkları tüm başvurularda “ önce dava aç, davayı kazan, mahkeme kararını getir, fazladan aldığımız bedeli geri ödeyelim “ şeklindeki cevaplarla karşılanmaları tüketicileri bezdirmeye, bıktırmaya yönelik bir tutumdur.

Ancak, bu cevabı alan tüketiciler, uyuşmazlık konusu tutar 827 YTL altında olduğu için öncelikle ikamet ettikleri yerlerdeki tüketici sorunları hakem heyetine gidip lehte karar çıkartmaları gerekmektedir. Eğer, tüketici sorunları hakem heyeti lehte karar verirse, Başkent Doğalgaz A.Ş. tüketici mahkemesine itiraz davası açmaktadır. İtiraz davası tüketici lehine sonuçlanırsa ki genellikle bu tür itiraz davaları tüketici lehine sonuç vermektedir. Çünkü, EPDK’nun yukarıda belirtilen kararları ile 06.08.2004 tarih ve 25545 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Doğalgaz Piyasası ve Müşteri Hizmetleri Yönetmelindeki değişiklik bu sonucu doğurmaktadır. Tüketici davayı kazandığında, mahkeme kararı ile Başkent Doğalgaz A.Ş. ‘ne gidip aradaki 123 YTL tutarındaki haksız yere ödemiş olduğu farkı geri alabilmektedir.

ASKİ’NİN HAKSIZLIKLARI

ASKİ de yıllardan beri benzer hak hukuk tanımazlığını ve tüketici haklarına saygısızlığını devam ettirmektedir.

ASKİ’nin haksız olduğu ve tüketicileri mağdur eden bazı uygulamaları :

• Haksız yere güvence bedeli alınması

• Arızalı su sayacına hatalı – haksız kıyas yoluyla yüksek tutarda fatura düzenlenmesi

• Yanlış okunan su sayacından haksız yere su bedeli alınması

Bugünlerde haksızlıklardan en önemlisi ve yaygın olanı ise ön ödemeli, kartlı elektronik su sayacından güvence bedeli adı altında bir bedel alınmasıdır.

Tüketiciler, su sayacının bedelini ödedikleri ve suyu da peşin aldıkları halde kendilerinden haksız yere alınan güvence bedelinin iadesi için ASKİ’ye gittiklerinde aynen yukarıda örneği verilen yanıtla karşılaşmaktadırlar. Haklarını arayabilmek için de yukarıda belirttiğimiz yöntemleri uygulamak zorunda kalmaktadırlar.

Bununla birlikte, aynı haksızlık ve anlayış yukarıda belirtilen ASKİ’nin yarattığı diğer sorunlarda da yaşanmakta ve tüketiciler yıldırılmaya çalışılmaktadır.

Anlaşılıyor ki Ankara Büyükşehir Belediyesinin ilgili tüm birimleri Belediye yönetiminden kaynaklanan haksız anlayışı devam ettirmekte, hatta bu anlayışı belediyenin ilgili birimlerini sattıkları firmalara da yansıtmaktadırlar. ( Doğalgaz bölümünün satıldığı Başkent Doğalgaz A.Ş. de bu anlayışın takipçisi durumdadır.)

TÜKETİCİLERE ÇAĞRI – HAKKINIZI SONUNA KADAR ARAYINIZ

Sevgili tüketiciler, Ankaralılar tüketici haklarını ve kamu yararını hiçe sayan ASKİ ve Başkent Doğalgaz A.Ş.‘nin bu haksız uygulamaları karşısında hakkınızı sonuna kadar arayınız. Yılmayınız, usanmayınız. Tüketici Hakları Derneği olarak sizlerin yanınızdayız. Sizin sorununuz Derneğimizin sorunudur. Sizin mücadeleniz Derneğimizin mücadelesidir. Mücadelenizde sizin örgütünüz olan Tüketici Hakları Derneği’nin desteğini sürekli yanınızda bulacaksınız. Unutmayınız ki haklı olan ve direnenler her zaman kazanır.


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı