Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Telekomun Sabit Ücreti Konusunda Tüketicilere Önemli Uyarı ve Öneriler

Değerli tüketiciler, Telekom’un sabit telefonlardan almış olduğu sabit ücretler bir iş ve hizmetin karşılığı olmayan haksız bir işlemdir. Ayrıca, Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa’nın “Sözleşmelerdeki Haksız Şartlar” başlıklı 6.maddesine göre de sabit ücretin alınması haksız bir şarttır. Çünkü, abonelik sözleşmelerinde firmaların tek tarafı olarak belirledikleri şartlara tüketiciler etki edememiş ise ve bu şartlar tüketicinin aleyhine bir dengesizliğe neden olmuşsa haksız şart sayılırlar. Yasanın bu hükmüne göre de haksız şartlar geçersizdir.

Diğer taraftan, Danıştay 10.Dairesinin 9.6.1999 tarihinde vermiş olduğu 1998/1986 Esas No ve 1999/3103 Nolu Kararı ile o tarihte Telekomun aldığı 50 kontür karşılığı aylık sabit ücret uygulaması iptal edilmiştir.

22 Ocak 2008 tarihli gazete haberlerinde Telekom’un bir tüketiciden aldığı sabit ücretin Beykoz Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı tarafından tüketiciye iadesine verilen karar sonucunda, tüketicinin hakem heyeti kararını icraya koyarak kendisinden kesilen 659YTL’yi aldığı belirtilmiştir. Bunun üzerine haberi okuyan ve duyan tüketiciler de haklı olarak girişimde bulunmaya, haklarını aramaya, konu hakkında tüketici örgütlerini arayarak bilgi almaya başlamıştır.

Derneğimizin Genel Merkezini ve Şubelerimizi de arayan tüketicilerin hemen tamamı tüketici sorunları hakem heyetlerine ve Telekom’a başvuruda bulunarak bu ücretleri alabilmek için dilekçe örnekleri istemektedirler.

Ancak,burada tüketiciler tarafından bilinmeyen ve yanlış anlaşılan bir durum bulunmaktadır.

TÜKETİCİLER TARAFINDAN BİLİNMEYEN  VE YANLIŞ ANLAŞILAN HUSUSLAR

1- Tüketici sorunları hakem heyetleri kararlarına Telekom tarafından tüketici mahkemelerinde itiraz edilmekte ve dava açılmaktadır.

2- Basında da belirtilen Beykoz Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin tüketici lehine verdiği karara Telekom tarafından tüketici mahkemesinde itiraz edilerek dava açılmış olup devam etmektedir. Tüketici mahkemesinin ne karar vereceği henüz belli değildir. Tüketici lehine de, aleyhine de karar verebilir. Tüketicinin lehine karar verilmesini diliyor ve bekliyoruz. Ancak, tüketici aleyhine karar verilirse, tüketici icra işlemi sonucunda almış olduğu sabit ücreti faiziyle birlikte geri vereceği gibi mahkeme ve avukatlık ücretlerini de geri ödemek zorunda kalacaktır.

3- Kısaca, Telekom’a ve tüketici sorunları hakem heyetlerine yapılan başvurular, haksız yere ödenen sabit ücretleri geri alabilmek için ilk başvurular olup, bu başvurular sonucunda hakem heyetlerince tüketici lehine bir karar verildiğinde Telekom’un tüketici mahkemelerine itiraz edeceğini ve hakem heyeti kararının iptali için dava açacağını akıldan çıkarmamak gerekir.

4- Ankara’da Keçiören Tüketici Sorunları Hakem Heyeti tarafından Nisan 2007 tarihinde sabit ücretin iptaline ilişkin başvuruda bulunan bir tüketici lehine verilmiş olan bir karar hakkında Telekom tarafından tüketici mahkemesi nezdinde itiraz yoluna başvurulmuştur. Tüketici Hakları Derneği de tüketici ile birlikte söz konusu davaya müdahil olmuştur. Dava konusu sabit ücret üçlü bir bilirkişi heyeti tarafından incelenecektir. Bilirkişi heyeti düzenlediği raporu Mahkemeye sunduğunda Mahkeme tarafından bilirkişi raporu dikkate alınarak bir karar verilecektir. Kazanılmış bir mahkeme kararı olmadığından ve Telekomun dava açacağı düşünüldüğünden Avukatlarımız, hakem heyeti kararının icraya konulmasının bu aşamada doğru olmadığını belirtmektedir.

Değerli tüketiciler, sabit ücret konusunda tüketicilerin haklı olması yeterli değildir. Mücadelenin, hak aramanın bilinci ile birlikte, tüm etki ve sonuçları değerlendirilerek yapılması gerekmektedir. Yoksa, haklı olduğumuz bir konuda yapacağımız bilinçsiz girişimlerde tüketiciler olarak mağdur duruma düşebiliriz.

Şu anda, Türkiye’nin hemen her il ve ilçesinde onbinlerce, yüzbinlerce kişi haklı olarak Telekomun bu haksızlığına karşı ne yapacağını, nasıl hak arayacağını düşünmekte, sormakta ve girişimde bulunmak istemektedir. Derneğimizin tüm şubelerine ve Genel Merkezine konu ile ilgili her gün yüzlerce telefon gelmekte ve başvuru yapılmaktadır.

TÜKETİCİLERE UYARILARIMIZ VE ÖNERİLERİMİZ

• Kamuoyuna duyurulmuş ve tüketici lehinde sonuçlanmış bir “tüketici mahkemesi” kararı olmadığı için tüketici sorunları hakem heyetleri tarafından tüketici lehine karar verilmiş olsa bile şu aşamada örnek bir mahkeme kararın çıkmasını beklemenin daha uygun olacağını düşünmekteyiz. Aksi takdirde, Telekomun bu kararlara tüketici mahkemesinde açacağı iptal davasında tüketiciler kendilerini ne ile ve nasıl savunacaklardır ya da yeterince savunabilecekler midir ?

• Mahkemelerde tüketici aleyhine verilmesi olasılığı olan kararların çoğalması diğer tüketicilerin de girişimlerini olumsuz yönde etkilemeyecek midir?

Derneğimizin Hukuk Komisyonu üyeleri avukatlarımız ve Derneğimizin Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile yaptığımız değerlendirmelerde, tüketicilere, Ankara ve İstanbul’daki Tüketici Mahkemelerinde devam etmekte olan davaların sonuçlarını bekleyip ona göre gerekli girişimlerde bulunmalarını öneriyoruz.

Ancak, web sayfamızda örneği bulunan bir dilekçe ile tüketicilerin öncelikle Telekom’a başvuruda bulunmalarında yarar vardır.

Elimizde, olumlu, yani tüketici lehine verilen bir mahkeme kararı olduğunda da, bu karar örneğini delil olarak gösterip tüketici sorunları hakem heyetlerine başvuruda bulunabiliriz. Tüketici sorunları hakem heyetlerinin tüketiciler lehine vereceği kararlara Telekomun açacağı iptal davalarında da elimizdeki tüketici lehine verilen mahkeme kararını gösterip kendimizi savunabiliriz.

Yaptığımız bu uyarıları dikkate alarak devam etmekte olan mahkeme kararları sonuçlarını beklemeden tüketici sorunları hakem heyetlerine başvuruda bulunmak isteyen tüketiciler için web sayfamızda dilekçe örneği bulunmaktadır.
Tüm tüketicilerimize mücadelelerinde başarılar diliyoruz.


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı