Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Kredi Kartlarına Dikkat

Ülkemizde kredi kartı kullanımı Türkiye nüfusunun yarısına ulaşmış durumdadır. Özellikle kentlerde yaşayan aile bireylerinden en az birinin kredi kartı bulunmaktadır. Kredi kartı alışverişlerde bir kolaylık sağlıyor gibi görünse de yarattığı sorunlara bakıldığında ülkemiz koşullarında ne kadar tehlikeli bir araç olduğu görülmektedir.

Gerek kredi kartlarının bilinçsizce kullanımı gerekse çaresizlik nedeniyle tüketicilerin bilerek ödeme güçlerinin üzerinde kredi kartı ile borçlanmaları yüz binlerce kişiye yarar yerine zarar getirmiştir.

Bankaların yaptıkları reklamlarla kredi kartı kullanımını teşvik etmeleri de sorunların artmasına neden olmuş ve olmaya da devam etmektedir. İntiharlar yaşanmış, bir çok aile parçalanmış, yüz binlerce aile ve kredi kullanan kişi de çok zor duruma düşürülmüştür.

Ekonomik sıkıntı içerisinde bulunan dar gelirli, yoksul aile ve tüketicilerin yaptıkları alışverişlerde peşin ödeme yapabilecek nakit paraları bulunmamasından dolayı taksitli alışveriş yapmak zorunda kalmaları ve bunun içinde kendilerinden kredi kartı istenmesi nedeniyle tuzağa düşürülmektedirler.

Zaten, düşük geliri ile yaşamını sürdürmekte zorlanan veya sürdüremeyen tüketicilerin bu tuzaktan kurtulmaları pek olanaklı görülmemektedir.

KREDİ KARTLARINDA YAŞANAN SORUNLAR

• Kredi kartı ile yapılan nakit para çekimlerine enflasyonun 6-7 kat üzerinde yani %60-70 dolayında faiz uygulanmaktadır. Faiz oranları, Merkez Bankası tarafından en yüksek faiz uygulayan bankaların faiz oranları dikkate alınarak üç ayda bir belirlenmektedir.

• Tüketicinin Korunması Hakkında Yasanın “ Sözleşmelerdeki Haksız Şartlar” başlıklı 6. maddesine aykırı olarak tüketicilerden yıllık kart ücreti alınmaktadır.

• Tüketiciler gereksiz tüketime yönlendirilerek bütçelerinin çok üzerinde harcama yapmalarına neden olunmakta, bunun sonucunda da ödeme güçlüğüne düşen tüketiciler arasında çeşitli aile dramları yaşanmaktadır.

• Mesafeli alışverişlerde ( elektronik ve telefon ile yapılan alışverişler), ilgili firmalarca tüketicilerin kart bilgileri alınarak tüketicilerin onayı almadan hesaplarından para çekilmektedir. Bununla birlikte, tüketicilerin hesabından para çekilmesine karşın, sözleşme konusu mal ya da hizmet tüketiciye verilmemektedir.

• Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde tüketicinin hesabından sözleşme konusu mal ya da hizmetin bedelinden daha fazla para çekilmektedir.

• Kredi kartı bilgilerine ulaşılarak tüketicilerin hesaplarından para çekilmektedir.

• Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası'ndan önce çalınan ya da kaybolan kredi kartı ile alışveriş yapılan yerler ve ilgili bankalar Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa’ya göre sorumlu tutulurken ( kredi kartının alışveriş yapan kişiye ait olup olmadığı sorulmadığından ) Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası kredi kartını kaybeden tüketiciyi sorumlu tutarak tüketici hakkını geriye götürmüştür. Buna göre, kredi kartının ya da karta ilişkin bilgilerin çalınması veya kaybolması durumunda kart sahibi bankaya yapacağı bildirimden önceki yirmidört saat içinde kartın kullanımı sonucunda doğan zararın 150YTL’sinden sorumlu olmaktadır. Eğer, kredi kartının çalınması veya kaybolması nedeniyle, tüketicinin bankaya yapacağı bildirimden önce kartı bulanlar ve çalanlar tarafından kartın kullanıldığı zaman üzerinden 24 saatten fazla bir süre geçmişse doğan zararın tamamından tüketici sorumludur. Ancak, Yasanın bu hükmüne de bazı bankalar aykırı davranarak ve tüketicilerin başvurularını dikkate almayarak doğan zararın tamamını tüketiciye yüklemeye çalışmaktadırlar.
 
TÜKETİCİLERE UYARILAR

Mümkün olduğunca birden çok kredi kartı kullanılmamalıdır. Kredi kartı sözleşmesi okunup incelenmeli, tüketiciler aleyhine haksız koşulların yer aldığı sözleşme imzalanmamalıdır.

Kredi kartı alma zorunluluğu var ise sözleşmenin bir sureti alınmalıdır. Eğer, sözleşmede yıllık kart ücreti ve benzeri haksız ücretler ile diğer haksız koşullar var ise bu haksız koşulların düzeltilmesi ya da kaldırılması için ilgili bankaya başvuruda bulunulmalıdır.

Ancak, kredi kartlarından alınan yıllık ücretlere ilişkin ( özellikle de sözleşmede yıllık ücret alınacağı koşulu var ise) bazı tüketici sorunları hakem heyetleri lehte bazıları alehte karar verebiliyor. Tüketici lehine verilen hakem heyeti kararına ilgili bankanın tüketici mahkemesinde itiraz etmesi durumunda ise bazı tüketici mahkemeleri lehte bazıları alehte karar verebiliyor.

Uyuşmazlık konusu olan miktar 2007 yılı için 792YTL’nin altında olduğundan dolayı tüketici mahkemelerinin verdiği karar kesinleşiyor ve yalnızca o tüketiciyi ilgilendiriyor, emsal teşkil etmiyor, bir üst mahkemeye gidilemiyor. Bu durumun düzeltilmesi için Tüketicinin Korunması Hakkında Yasada ya da Banka ve Kredi Kartları Yasasında bir değişiklik yapılması gerekmektedir.

Yıllık kredi kartı ücretinin dışındaki diğer haksız koşulların düzeltilmesini konusunda bankaya yapılan başvuru sonucunda olumsuz yanıt alınması durumunda tüketici sorunları hakem heyetlerine, tüketici mahkemelerine, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne, BDDK’ya başvuruda bulunulmalıdır. Ancak, yapılan başvuruların ve girişimlerin doğruluğu açısından öncelikle Tüketici Hakları Derneğine başvuruda bulunulması yerinde ve uygun olacaktır.


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı