Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Tüketicilere Zehir Edilen Paket  Tur Hizmetleri

Özellikle de ilkbahar,yaz ve sonbahar mevsimlerinde paket tur hizmetlerinde artış görülmekle birlikte, bu hizmetleri veren paket tur firmalarının vaatlerini ya da tanıtımlarında belirttikleri hizmetleri yerine getirmemeleri ve aldatıcı uygulamaları nedeniyle hizmeti alan tüketiciler mağdur edilmektedir.

Paket turlarla güzel bir tatil geçirmek isteyen tüketiciler sözleşme imzaladıkları paket tur firmalarını araştırmadıkları, bu konudaki haklarını ve firmaların sorumluluklarını bilmedikleri ya da bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadıkları için olumsuz sonuçlarla karşılaşmaları olasılığı artmaktadır.

TÜKETİCİLERİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR

Tüketicilere yazılı, görsel, sözlü olarak vaat edilen ya da reklamlarında ve tanıtımında belirtilen özelliklerden birisi olan konaklama yapılacak otellerin örneğin 5 yıldızlı denildiği halde (5) yıldızlı olmadığı ya da otelin hizmet kalitesi yönüyle belirtilen yıldız karşılığı özelliği taşımadığı görülmektedir.

Turizm Bakanlığı tarafından yıldızlandırılan otellerin sahip oldukları yıldız karşılığında hangi hizmetleri hangi kalitede verecekleri belirtilmiştir.

Tüketicilerin paket tur şirketleri aracılığıyla kaldıkları otellerde en çok karşılaştıkları sorunlar daha çok temizlik, yemeklerdeki kalitesizlik, otel odasındaki cihazların ( telefon, televizyon, buzdolabı vb gibi) eksik olması ya da bu cihazların çalışmaması, havuzların pisliği gibi sorunlar olmaktadır.

Tüketicilerin en çok karşılaştıkları diğer sorunlar ise, ulaşım araçlarının belirtilen ya da istenilen özellikte olmadığı ya da ulaşım aracının tahsis edilmediği, gezdirilmesi taahhüt edilen yerlerin gezdirilmediği şeklinde sorunlar olmaktadır.

YASAL HAK VE SORUMLULUKLAR

Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa’nın Paket tur başlıklı 6/C maddesinde “Paket tur sözleşmeleri; ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte, her şeyin dahil olduğu fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmidört saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren ve bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunlu, önceden düzenlenmiş yazılı sözleşmelerdir.” denilmektedir.

Paket Tur Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince seyahat acentası, paket tur hakkında bilgi isteyen tüketiciye tanıtım amaçlı bir broşür vermek zorundadır. Broşürün içerdiği özellikler, vaatler ve taahhütler seyahat acentası için bağlayıcıdır.

Seyahat acentası, Yönetmelik’in “Sorumluluk” başlıklı 9.maddesi gereğince, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmemesinden dolayı sorumludur.

Tüketicinin seyahat acentası ile yapmış olduğu sözleşmede ve tanıtım broşüründe belirtilen koşullara, özelliklere, vaatlere seyahat acentası tarafından uyulmaması paket tur hizmetinin ayıplı bir hizmet olduğunu gösterir.
Tüketiciler ayıplı paket tur hizmetine ödemiş oldukları bedeli ve ayıplı hizmet nedeniyle uğradıkları zararı seyahat acentasınden 30 gün içersinde istemeleri gerekmektedir.

Tüketiciler bunun için, zaman geçirmeden tüketici örgütlerine başvuruda bulunarak yardım isteyebilirler. Bunun dışında tüketici sorunları hakem heyetlerine ya da tüketici mahkemelerine hak aramak üzere başvuruda bulunabilirler.

DERNEĞİMİZCE HAZIRLANAN BİR İHTARNAME ÖRNEĞİ

İHTARNAME
İHTAR EDEN : Tüketici adı – soyadı, iletişim bilgileri
İHTAR EDİLEN : Firmanın unvanı ve iletişim bilgileri

KONUSU : 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4/A ve 6/C maddeleri ile Kanun kapsamında yayınlanan “Paket Tur Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre firmanızdan satın almış olduğum ayıplı tur hizmetine ödemiş olduğum 1.350.00YTL bedelin ticari faiziyle birlikte tarafıma iadesini hakkında ihtarda bulunma
.
OLAYLAR :
1- Firmanızla, 1 350.00 ytl karşılığında yapmış olduğum sözleşme gereğince, firmanızın anlaşmış olduğu ve tarafıma beş yıldızlı olduğunu söylediğiniz, ayrıca tur tanıtım kataloğunda da 5 yıldızlı olduğu belirtilen Side /Alanya tatil beldesindeki …………. otelinde 23- 30 Temmuz 2006 tarihlerinde tatilimi geçirdim.

2- Tatilimi geçirdiğim oteldeki 7 günlük tatil süresince, 5 yıldızlı otelin özelliğine uygun olmayan, reklamlarınızda ve tanıtımınızda belirttiğiniz koşulların, hizmetin, kalitenin, temizliğin olmadığını, yerine getirilmediğini yaşayarak beklediğim yararı göremedim.

3- Konuyla ilgili olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığına yaptığım şikayet üzerine, anılan otelin 5 yıldızlı olmadığı gibi işletme ruhsatının bile olmadığı tarafıma belirtilmiştir.

4- 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4/A ve 6/C maddeleri ile Kanun kapsamında yayınlanan “Paket Tur Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” göre, aldatıcı reklamınızdan dolayı, firmanızdan satın aldığım tur hizmetinden beklediğim yararı göremediğimden, ayıplı olan bu hizmetiniz nedeniyle mağdur edilmiş bulunmaktayım.

İSTEM ve SONUÇ: 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4/A ve 6/C maddeleri ile Kanun kapsamında yayınlanan “Paket Tur Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereğince, firmanızdan almış olduğum aldatıcı ve ayıplı paket tur hizmeti nedeniyle, diğer yasal haklarım saklı kalmak üzere, en geç 7 gün içerisinde firmanıza ödemiş olduğum 1.350.00 YTL bedelin ticari faiziyle birlikte tarafıma iadesini, aksi takdirde hakkınızda yasal yollara başvuruda bulunacağımı tarafınıza ihtar ederim.
Tüketicinin Adı – Soyadı, imzası,tarih


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı