Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

İhmalin Bedelini Ankaralı Ağır Ödeyecek Ya Gökçek

Bilindiği gibi Başkentimiz Ankara’da Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Ağustos 2007 tarihinden itibaren Aralık 2007 tarihine kadar 2 günlük su kesintileri başlatılmıştır. Diğer taraftan tehlikeli olan Kızılırmak suyunun Ankara’ya getirilmesi çalışmaları başlatılmıştır.

Ülkemiz Başkenti Ankara ve Ankaralı tarihinde tanık olmadığı bir sorumsuzluğun ve ihmalin bedelini ödemeye başlamıştır. Anlaşıldığı ve görüldüğü kadarıyla da çok uzun süreler bu bedeli çok daha ağır bir şekilde ödeyecektir.

Bir belediye başkanı ki, 13 yıldan beri Başkent Ankara’nın Belediye Başkanlığı’nı yürütüyor. Birinci görevi ve sorumluluğu en temel kamu ve belediye hizmeti olan, aynı zamanda kentte yaşayan tüketicilerin en temel hakkı olan su hakkını sağlamak konusunda zamanında gerekli önlemleri almak, tüketicilere sağlıklı, temiz, sürekli, kesintisiz, ucuz su sağlamaktır.

Kaldı ki, bu çok önemli konuda da, gerekli önlemleri alması konusunda zamanında uyarılmıştır.

Ancak, kendisi bu güne kadar Ankara’nın ve Ankaralıların bugün ve gelecekteki su gereksinmesini güvenceye alma konusunda hiçbir şey yapmadığı gibi, Türkiye’nin en pahalı suyunu Ankaralıya satarak kamu yararını ve tüketici haklarını çiğnemenin ötesinde hiçbir şey yapmamıştır.

DSİ tarafından 1996 yılında hazırlanan planlama raporu ile Ankara’nın 2027 yılına kadar olan su gereksinmesinin karşılanması için 2 aşamalı Gerede Sistemi planlanmıştır.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda Ankara da su sıkıntısı yaşanacağı hesap edilmiş ve 17.06.2004 tarih ve 1202 sayılı yazı ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına Gerede Sisteminin birinci kısmının yapımına hemen başlanması gerektiği bildirilmiştir. Doğabilecek gecikmelerden de DSİ’nin sorumlu olmayacağı belirtilmiştir.

DSİ’nin tüm uyarılarına karşın, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından DSİ’ne verilen yanıtta 2006 yazı itibarıyla Ankara’da su sıkıntısı çekilmesinin muhtemel görülmediği belirtilmiştir.

Bununla birlikte, Ankara Büyükşehir Belediyesi Gerede Sisteminin yapımına zamanında başlamadığı gibi 2027’ye kadar planda olmayan Kızılırmak suyu projesini başlatmıştır.1 Ağustos 2007 tarihinden itibaren de su kıtlığını küresel ısınmaya bağlayarak iki günlük su kesintisi başlatılmıştır.

AĞIR İHMALİN BEDELİNİ ANKARALI ÖDÜYOR VE ÖDEYECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi Yönetimi ve Melih Gökçek’in ağır ihmali nedeniyle su kesintilerinin başlatılması ve Kızılırmak suyunun Ankara’ya getirilmesinin bedelini Ankaralı ödüyor ve ödeyecek.

Kızılırmak Sisteminin Bedeli

• Kızılırmak sisteminin Gerede sisteminden daha pahalı olacağı açıktır. Bunun da bedeli tüketicilere yansıtılacaktır.

• Gerede suyunun Ankara’ya getirilmesi için yapılan yatırımlar boşa çıkartılarak kaynak israfına neden olunmuş ve Ankaralı daha pahalı su kullanmaya mahkum edilmiştir.

• Kızılırmak suyundaki özellikle de yüksek oranda kurşun ve kadmiyum gibi ağır metallerin varlığı ile yüksek orandaki sülfat miktarı nedeniyle Ankaralı tüketicilerin sağlığı büyük tehlike altına girecektir.

• Eğer, Kızılırmak suyunun yüksek teknoloji ile arıtılarak kullanılabilir bir duruma getirilmesi sağlanacaksa ilk yatırım maliyeti ve özellikle de işletme maliye çok yüksek olacaktır. Bu da fiyatlara yansıyabilecektir.

• Eğer yeterli arıtım olmazsa Ankaralı bu suyu içmek ve yemek için kullanmayıp damacana suyuna yönelecektir.

Su kıtlığının ve kesintilerinin bedeli

• Su depolamak için depo yapımına, bidona, içmek ve yemekte kullanmak üzere damacana suyuna para ödenmektedir.

• Yüksek kotlara su yeterince çıkmadığından buralarda yaşayan tüketiciler perişan edilmektedir.

• Sağlık sorunlarına neden olabilecektir.

• Su tasarrufuna katkısı olmayacaktır.

• ALO sulama hattı ile su kıtlığı rant aracına dönüştürülmüştür.

ANKARALILAR MELİH GÖKÇEK’İ TATİLE GÖNDERECEK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ağır ihmalini gizlemek için sorunu küresel ısınmaya bağlıyarak sözüm ona insanları tasarrufa yöneltmeye çalışmaktadır.

Bu da yetmiyormuş gibi işi pişkinliğe vurarak Ankaralıların birkaç aylığına Ankara dışına yakınlarının yanına tatile gitmesini önermektedir.

Kendi ihmali nedeniyle maddi ve manevi bedel ödeyen ve ödeyecek olan Ankaralının bu mağduriyetini Melih Gökçek ödeyecek mi?

Melih Gökçek suç işlemiştir ve suç işlemeye devam etmektedir.

Görevi ağır ihmal ve sorumsuz davrandıkları nedeniyle Melih GÖKÇEK ve İhsan FİNCAN hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığını tüketiciler adına göreve davet ediyorum.

Ankaralıların da Melih Gökçek’i gelecek belediye seçimlerinde ebediyen tatile göndermesi çağrısında bulunuyorum.


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı