Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Üretim, Tüketim Politikaları ve Küresel Isınma

Küresel ısınmanın en önemli nedeni aşırı tüketim için üretim yapan ABD, AB gibi sanayileşen ülkeler başta olmak üzere son yıllarda atağa kalkan Çin ve diğer sanayileşmekte olan ülkelerin uyguladıkları üretim,tüketim ve enerji politikalarıdır.

Sözü edilen ülkelerin enerji olarak kullandıkları petrol ve türevleri, kömür, doğalgaz gibi fosil yakıtlardan kaynaklanan CO2 , egzoz gazları, püskürtücü gazlar, koloroflourkarbon gazları, azot oksitler,ozon ve su buharı gibi sera gazlarının atmosferde yarattığı sera etkisi sonucunda küresel ısınma meydana gelmektedir.

Atmosfere karışan karbondioksit gazının % 80-85i yukarıda adı geçen fosil yakıtların sanayide ve günlük yaşamda kullanımından meydana gelmektedir. Sera gazı içinde karbondioksit gazının küresel ısınmadaki payı % 50’dir.

En yüksek kârı elde etmeye yönelik olarak üretimin yapıldığı,tüketimin pompalandığı ve tüketim ekonomisinin ön planda olduğu serbest piyasa ekonomisi yada kapitalist ekonomi ve küreselleşme olgusu küresel ısınmanın en başta gelen sorumlusudur.

Tüketim ekonomisinin de en baştan gelen sanayi dalı olan otomobil ve motorlu araçların kullanımından kaynaklanan egzoz gazı(CO2,N2,...) gibi sera gazları sera etkisi oluşturmada ve küresel ısınmada önemli bir payı olan gazlardır.

Bunun yanı sıra; tüketim ekonomisinde önemli bir ağırlığı olan spreylerdeki püskürtücü gazlar, soğutucu aletlerde kullanılan gazlar ile kloroflourkarbon gazlarının da küresel ısınmadaki payı %22’dir

Bu örnekleri çoğaltmak olanaklıdır. Bu nedenle tüketim ekonomisinin enerji boyutunu,çevresel ve toplumsal sonuçlarını dikkate aldığımızda insanlığın ve canlılığının bu koşullarda sürdürülemez olduğunu görmekteyiz.

Bu nedenle,serbest piyasa ekonomisi yada kapitalist ekonomideki üretim,tüketim ve enerji politikalarının bu anlamda dünya düzeyinde sorgulanması ve çözüm önerilerinin uygulamaya konulmasını sağlayacak etkili yöntemlerin bulunması ivedilik arz etmektedir.


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı