Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Kızılırmak Suyu Kullanımına Uygun Değil

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 27 Haziran - 3 Temmuz 2007 tarihinde yayımlamış olduğu Büyükşehir ANKARA dergisinin 135. sayısında Melih GÖKÇEK eliyle Kızılırmak’ı göstererek şöyle dedi; “DSİ açıkladı : Kızılırmak suyu KULLANIMA UYGUN, Kırıkkale ve çevresi yıllardır bu suyu kullanıyor”.

Konunun uzmanı olan dostlarımızla yaptığımız görüşmelerde ise tam tersi gerçekler anlatıldı.

GERÇEKLER

Kızılırmak suyunun Ankaraya getirilmesi çalışmalarından daha önce 1996 yılında DSİ tarafından hazırlanan rapor ile Ankara’nın 2027 yılına kadar olan su gereksiniminin karşılanması için Gerede Sistemi planlanmıştır.

İki aşamalı olarak planlanan projenin ilk aşaması 2004 yılında devreye alınması gerekirken , sürekli ertelenmiş , 1. aşama tesislerinin 2011 yılında hizmete girmesi öngörülmüştür.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından , Gerede Sistemi’nin 1. Kısmının yapımına hemen başlanması gerektiğine ilişkin 17.06.2004 tarih ve 1202 sayılı yazıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na bir yazı yazılmıştır. Bu yazıda çalışmaların DSİ tarafından yapılabilmesi için her iki kurum arasında protokol imzalanması , aksi takdirde doğabilecek gecikmelerden DSİ’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacağı da belirtilmiştir. Aynı konuyla ilgili olarak , DSİ tarafından Hazine Müsteşarlığı’na 2004 tarihinde yazı gönderilerek Gerede Sistemi’nin 2010 yılında devreye girmesi gerektiği , aksi takdirde bu tarihten itibaren kentte su sıkıntısı yaşanabileceği belirtilmiştir.

ASKİ tarafından Temmuz 2004 tarihinde DSİ’ne gönderilen cevapta; kentin uzun vadeli su gereksinmesinin karşılanması için Gerede Sistemi’nin yapılması ve en geç 2008 yılında devreye alınması gerektiği ve ASKİ’nin bu projeyi gerçekleştirebilecek mali ve teknik yeterlilikte olduğu belirtilmiştir.

Ancak Gerede Sistemi’nin devreye alınması konusunda ASKİ tarafından bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
Zamanında Ankara Anakent Belediyesi yönetimince Gerede Sistemi Projesine başlanılmadığı için daha pahalıya çıkacak olan Kızılırmak Sistemine Ankaralılar mahkum edilecektir.

KIZILIRMAK SUYUNUN ÖZELLİKLERİ

Ankara İçme Suyu ile Kızılırmak Suyunun Bazı Özelliklerinin Karşılaştırılması

  Ankara İçme Suyu Kızılırmak Suyu
Elektriksel İletkenlik
Us/cm 20 C
 252  1390
Elektriksel İletkenlik
Us/cm 25 C
 280  1546
Toplam Sertlik FS  8.5  45.4
Klorür mg/L  8.0  239.0
Sülfat mg/L  21.0  336.8

Gerede Suyu , bugün Ankara’da kullanılan suyun kalitesindedir. Oysa Kızılırmak havzasının çok büyük olması nedeniyle , Kızılırmak Suyu’nun kirlilik yönünden kontrol edilmesi pek mümkün değildir. Ayrıca, Sivas, Kayseri ve Kırşehir illerinin atık suları da Kızılırmak Suyu’na verilmektedir. Bunlara ek olarak, Kızılırmak nehrinin doğal yapısından kaynaklanan sertlik , sülfat ve klorür değerleri çok yüksektir.

Kırıkkale’nin kullandığı Kızılırmak suyu nedeniyle, “yıllardır su kaynaklı herhangi bir sağlık sorununun yaşanmadığı” şeklindeki Melih Gökçek’in yapmış olduğu açıklama geçekleri yansıtmamaktadır. Çünkü, Kırıkkale Belediyesi: Mevcut içme suyu arıtma tesislerinin çökeltme (bulanıklık giderimine yönelik klasik) sistem bir tesis olup, istenilen kalitede içme suyu sağlanamadığından, mevcut tesislerine ilaveten ileri arıtma teknolojisi olan membran sistemi yaptırmak için 2007/8411 ihale kayıt no ile ihaleye çıkmıştır.

KIZILIRMAK SUYUNUN SAKINCALARI
VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Kızılırmak suyunun sülfat ve sertlik oranı yüksektir. Yüksek sülfat oranı nedeniyle Ankara’lı tüketicilerin sağlığı risk altına girecektir. Sülfat insanlarda , özellikle de çocuklarda dehidrasyon’ a (su kaybı) ve ishal’e neden olmaktadır.

Kızılırmak suyu’nun yüksek sertlik oranı nedeniyle aşağıda belirtilen sorunlar yaşanacaktır.

• Sert sular sabun, deterjan sarfiyatını arttıracaktır.

• Sıcak su tesisatı , buhar kazanları gibi tertibata ait boruların kısa zamanda kireç taşı bağlamasıyla kesitlerinin daralmasına neden olacaktır.

• Sert sular çiçek ve bitki sulaması bakımından da uygun değildir.

• Sert sular mutfak işleri bakımından da uygun değildir. Baklagiller gibi bazı yemekler sert sularda iyi pişmezler ve sert kalırlar. Karbonat sertliği çay ve kahvenin tadını bozar.

Yukarıda belirtilen sakıncalar tüketicilere ekonomik olarak zarar verecektir. Bununla birlikte, Kızılırmak suyu Ankara’lı tüketicilere pahalıya gelecektir.

Bizler Ankaralı tüketiciler olarak evrensel haklarımız ve kamu yararı doğrultusunda sağlıklı, güvenilir, ucuz, düzenli ve kesintisiz su istiyoruz. Bu anlamda Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetiminin en kısa süre içerisinde bu yanlıştan dönerek doğru çözümü bulması Ankaralılara karşı en büyük sorumluluğu ve görevidir.

Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı