Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

EGO'nun İkinci Kez Aldığı Doğalgaz Bağlantı Bedelleri

EGO, konutlarda doğalgaz sistemine geçen tüketicilerden hem doğalgaz servis hattının bağlanması hem de abone olunması sırasında iki kez bağlantı ücreti almış ve yıllarca bu haksız uygulamayı sürdürmüştür.

DOĞAL GAZ PİYASASI DAĞITIM VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ( EPDK) konu ile ilgili olarak 03.11.2002 tarih ve 24925 Sayılı Resmi Gazetede yayınlamış olduğu Doğal Gaz Piyasası ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 4. maddesinin 5. fıkrasında abone bağlantı bedelinin tanımı yapılmıştır.

Bu tanıma göre, abone bağlantı bedeli, “ ….. sayaç dahil dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının abone başına düşen payını ifade eden ve ilgili aboneden tahsil edilecek sabit bedeli ifade eder.” denilmektedir.

Yönetmeliğin 4. maddesinin 32. fıkrasında servis hattı tanımı yapılmıştır. Tanıma göre, servis hattı; “dağıtım şebekesini abone servis kutusuna veya basınç düşürme ve ölçüm istasyonuna bağlayan boru hattı ve servis kutusu veya basınç düşürme ve ölçüm istasyonu dahil ilgili teçhizatı ifade eder.” denilmektedir.

Yönetmeliğin 36. ve 37. maddelerinde bağlantı ve müşteri sözleşmeleri hüküm altına alınmıştır.

Yönetmeliğin 37. maddesinin 2. paragrafında, “ Daha önce aynı adresteki aboneden abone bağlantı bedeli alınmış ise tekrar bu bedel alınmaz.” denilmektedir.

Doğal Gaz Piyasası ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nde değişiklik yapılarak 06.08.2004 tarih ve 25545 Sayılı Resmi Gazete yayınlanan Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’in geçici 7.maddesinde; “ ……… doğalgaz dağıtım faaliyeti yapan şehir içi doğal gaz dağıtım kişilerince, 31/12/2003 tarihinden önce bağlantıyı oluşturan unsurlar için her ne ad altında ve tutarda olursa olsun bir bedel alınmış ise aynı bağımsız bölüm bina veya tesis için bağlantı bedeli alınamaz. Bu hüküm abone bağlantı bedelinin unsurlarından olan sayaç ve sayaç bağlantı elemanları içinde uygulanır.” denilmektedir.

EPDK’NİN KURUL KARARLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun ( EPDK) konutlarda doğalgaz servis hattı bağlantı bedeli ve sayaç bedelinin hesaplanmasına ilişkin almış olduğu Kurul Kararlarına göre; dağıtım şirketleri tarafından abonelerden alınabilecek Abone Bağlantı Bedelinin ilk 100 metrelik servis hattı için KDV hariç, diğer her şey dahil 150 ABD dolarını, ön ödemeli sayaç ve sayaç bağlantıları için KDV hariç en fazla 150 ABD dolarını geçemeyeceği belirtilmektedir.

Kısaca, EGO’nun tüketicilerden Abone Bağlantı Bedeli olarak servis hattı bağlantısı ile ön ödemeli sayaç (elektronik sayaç) bağlantıları dahil, en fazla 300 ABD doları + %18 KDV = 354 ABD doları alabileceği belirtilmektedir.

Ancak, EGO tarafından, EPDK’nın Kurul kararlarına aykırı bir şekilde ve Kurul Kararlarında belirtilen bedellerin üzerinde 2003-2005 yıllarında yüzellibin dolayında tüketiciden bağlantı bedeli alınmıştır.

Bu süre içinde 150 bin dolayında abonenin her birinden yaklaşık 150 ABD doları alındığı gözönünde bulundurulursa, kaba bir hesaplamayla, EGO’nun tüketicilerden haksız yere 2. kez aldığı bağlantı bedeli tutarının 20-25 milyon YTL dolayında olduğunu söyleyebiliriz.

İKİNCİ KEZ ALINAN BAĞLANTI BEDELİ HAKSIZ ŞARTTIR

Tüketicinin Korunması Hakkında Yasanın “ Sözleşmelerdeki Haksız Şartlar” başlıklı 6. maddesinin 1. fıkrasında, “Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır.” denilmekte, 2. fıkrasında ise “Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir.” denilmektedir.

Buna göre, EGO’nun bu uygulaması yasaya aykırı ve haksız bir şart olup, geçersizdir.

TÜKETİCİLER NE YAPMALI

Bugüne kadar 2. kez (mükerrer) bağlantı bedeli ödeyen bin dolayında tüketici hak aramak üzere başvuruda bulunmuştur. Hak arayanların sayısının bu kadar az olmasının bir nedeni de, tüketicilerin birçoğu tarafından sorunun duyulmamış olmasından kaynaklanmasıdır.

Bu nedenle, bu durumda bulunan tüketicilerin Tüketici Hakları Derneği’ne (THD) ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri’ne başvuruda bulunarak haklarının aramalarını öneriyoruz.


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı