Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

AŞTİ'de Şehir İçi Servisler Yeniden Başlamadı

Bilindiği üzere, Ankara şehirlerarası otobüs terminalinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları yolcularını AŞTİ’den şehir merkezine ve çeşitli mahallelere, şehir merkezinden ve çeşitli mahallelerden AŞTİ’ye kendi servis araçları ile ücretsiz taşıyordu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 17.02.2005 tarih ve 2005/7 sayılı kararı ile otobüs firmalarının vermiş olduğu şehir içi servis hizmetlerinin yasaklanması nedeniyle, Tüketici Hakları Derneği’nin açmış olduğu dava üzerine, Ankara 2.idare Mahkemesi’nin 19.10.2005 tarih ve 2005/512 Esas ve 2005/1548 karar numaralı kararı ve oybirliği ile UKOME’nin bu kararı iptal edilmiştir.

Bu kararın gerekçesinde “olayda, şehirlerarası otobüs işletmesi şirketleri tarafından hizmetin sunumunu daha iyi hale getirmek amacıyla konulmuş olan ve bu bağlamda şehir dışından gelen yolcuları kolaylıkla istedikleri semt ve mahallelere taşıyan, şehir dışına gidecekleri bulundukları mahallelerdeki yazıhaneden alarak AŞTİ’ye ulaştıran servis araçlarının, bu işlerde istihdam edilen kişiler de göz önüne alındığında kamu yararı ve hizmetin gereklerine uygun biçimde hizmet ettiği ve hizmetten yararlananların maddi ve manevi olarak yaşamını kolaylaştırdığı açık olup, ülkede benimsenmiş olan serbest rekabet ilkesi gereği işletmeye konulmuş servis araçlarının idare tarafından kaldırılmasında hukuka uyarlılık bulunmaktadır.” denilmektedir.

Gerek bu iptal kararına, gerekse Ankara 2.İdare Mahkemesi’nin bu iptal kararından önce de “ açıkça hukuka aykırı bulunan ve uygulaması halinde telafisi imkansız zararlar doğuracağı” gerekçesi ile ilki 30.03.2005 tarih, daha sonra da 23.05.2005 tarihinde almış olduğu yürütmeyi durdurma kararlarına karşın şehir içi servis hizmetleri bugüne kadar başlatılmamıştır.

ANKARALILAR VE TÜKETİCİLER ALDATILIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yayın organı olan Büyükşehir ANKARA Dergisi’nin 10-16 Ocak 2007 tarihli 111. sayısında “AŞTİ’de Şehir İçi Servisler Yeniden Başladı.” Başlıklı bir yazı yayımlanarak “ Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinde alınan karar gereği, AŞTİ peronlarına giriş çıkış yapan otobüs firmalarına iki seçenek sunulması üzerine firmalar, servis taşımacılığına yeniden başlanılması kararı aldılar.” denilmekte. Ankara Şehirlerarası Otobüs İşletmecileri ve Acenteleri Derneği’nin açıklamalarına yer verilmektedir.

AŞTİ’de şehir içi servisler eskiden olduğu gibi firmalar tarafından ücretsiz olarak başlatılmadı.

Bu servis hizmeti Ankara Şehirlerarası Otobüs İşletmecileri ve Acenteleri Derneği tarafından ücretsiz değil, ücretli yapılmaktadır.

Yapılan uygulama Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan 17.02.2005 tarih ve 2005/7 sayılı şehir içi servis araçlarının kaldırılması kararı ile Ankara Şehirlerarası Otobüs İşletmecileri ve Acenteleri Derneği’ne verilen 23:30-06:00 saatleri arasındaki servis yapma izninin 24 saate yaygınlaştırılmasıdır.

Ankara Şehirlerarası Otobüs İşletmecileri ve Acenteleri Derneği tarafından ücretli olarak verilen bu hizmet eskiden olduğu gibi yaygın olarak yapılmamaktadır. Bu hizmet, yalnızca, Ankara dışından AŞTİ’ye gelen yolcuları her semte değil, bazı semtlere ücretli taşıyarak yapılabilmektedir. Çeşitli yazıhane ya da merkezi yerlerden AŞTİ’ye giden yolculara bu hizmet verilememektedir.


TÜKETİCİLER VE ANKARALILAR ADINA SORUYORUZ

• Yılda 30 milyonun üzerinde yolcunun ücretsiz hizmet aldığı servis hizmetlerinin 17.02.2005 tarihinden beri kaldırılmış olması nedeniyle, en az 100 milyon YTL ( 100 trilyon TL) zararını kim karşılayacak?

• Bu zararın ve kararın sorumlusu Ankara Büyükşehir Belediyesi değil mi?

• Bu karar, Ankaralıya ve 30 milyon tüketiciye hangi yararı sağladı?

• Ankara içinden ve çeşitli yazıhanelerden AŞTİ’ye gidecek yolculara servis hizmeti veriliyor mu, eğer verilemiyorsa, ne zaman verilmeye başlanacak?

• Eskiden firmalar tarafından ücretsiz verilen bu hizmetler Ankara Şehirlerarası Otobüs İşletmecileri ve Acenteleri Derneği tarafından neden ücretli olarak verilmektedir?


HAKKIMIZI İSTİYORUZ

Biz, Ankaralı ve 30 milyon tüketici olarak eskiden olduğu gibi şehir içi servis hizmetinin yeniden başlamasını, ücretsiz ve yaygın olarak verilmesini istiyoruz.

Tüketicilerin evrensel haklarından olan ekonomik çıkarlarının korunması hakkı ile zararın karşılanması hakkına saygı gösterilmesini istiyoruz.

Mahkeme Kararının bir an önce uygulanmasını istiyoruz.

Büyükşehir belediyesinin sorumluluğu gereğince kamu yararı anlayışına uygun hizmet istiyoruz.

Ankaralılar ve tüketiciler aldatılmaktadır. Yapılan bu haksızlıklar unutulmamalıdır, unutulmayacaktır.


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı