Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Tüketiciler Haklarımıza Sahip Çıkalım

Tüketiciler olarak, öncelikle, evrensel ve yasal haklarımızı öğrenmek, aramak ve haklarımıza sahip çıkmak zorundayız. Çünkü bilinçli davranırsak, hem aile hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmuş oluruz.

Temel gereksinimlerimizin giderilmesi hakkı, sağlık ve güvenlik hakkı, bilgilenme hakkı, temsil edilme hakkı, eğitilme hakkı, seçme hakkı, zararın karşılanması hakkı,ekonomik çıkarların korunması hakkı, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı gibi evrensel haklarımız bulunmakta ve bu haklarımıza ilişkin yapılan yasal düzenlemeler konunda ilgili firmalar ile yetkili kamu kuruluşlarının sorumluluk ve görevleri bulunmaktadır.

Tüketiciler örgütlenerek firmaların tüketici haklarına uygun mal ve hizmet üretme ve dağıtma sorumlulukları ile yetkili kamu kuruluşlarının bu konudaki görevlerinin yerine getirilmesini sağlayabilirler. Bunun için, Tüketici hakları Derneğine üye olalım, sahip çıkalım ve çalışmalarına katılalım.

Tüketiciler, haklarının ne olduğunu öğrenebilmek ve satın almış oldukları ayıplı mal ve hizmetler nedeniyle haklarını arayabilmek için Derneğimize ve tüketici sorunları hakem heyetlerine başvuruda bulunabilirler.

Bununla birlikte, tüketicilerin, çevrelerinde gördükleri tüketici haklarına aykırı uygulamalar konusunda Derneğimize şikayetlerini bildirmelerini bekliyoruz.

Bilmeliyiz ki, bilinçli tüketici;

• Örgütlü tüketicidir.

• Hakkını arayan ve savunan tüketicidir.

• Reklamların etkisinde kalarak yanlış davranmayan tüketicidir.

• Tüketimin nesnesi değil öznesi olduğunu düşünendir.

Turhan Çakar
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı