Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YARGI KARARLARI - HAKEM HEYETİ KARARLARI
 

Doğalgaz Aboneliği Sonucu Eski Saat Takılması

KEÇİÖREN TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ KARARI

Şikayet Eden : Bir tüketici

Şikayet Edilen : Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.
Toros sok. No: 20 Sıhhiye / Ankara

Şikayet Konusu : Doğalgaz aboneliği sonucu eski saat takılması

Şikayet Tarihi : 09.01.2008

Olayın Özeti : Tüketici 07.12.2007 tarihinde belirtilen adrese doğalgaz aboneliği için müracaat etmesi sonucu 15.12.2007
tarihinde doğalgaz saati takılmış, fakat takılan saatin yeni olmadığını, ödemiş olduğu ücret karşılığı yeni bir saat takılmasını istemektedir.

Şikayet Edilen Savunmanın Özeti : İlgili kurum toplantıya davet edilmiş olup, kurum yetkilisi Nurcihan BEYOĞLU toplantıya katılmış,
yazılı savunma verilmiştir.

İnceleme ve Gerekçe : Tüketici dilekçesi ve ekleri incelenmiştir.

Hüküm : Dosyanın incelenmesi sonucunda;

1- Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün savunmasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararı gereğince 10 yılı aşkın saatlerin söküldüğü ve daha sonra kontrolleri yapılarak mühürlendiği yeni abonelere 100YTL bedelle satıldığı ifade edilmekle Kurumun 2.el sayaçları Kurul Kararı gereği takmak zorunda olması karşısında bedel indirimi yapılmasına,

2- Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. tarafından eski saat takılmış olması nedeniyle tüketicinin fazla ödemiş olduğu ücretin tarafına geri ödenmesi gerektiğine,

3- 4822 Sayılı Kanunla Değişik 4007 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 22.maddesi uyarınca ve tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemelerine itiraz yolu açık olmak üzere katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.