Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YARGI KARARLARI - HAKEM HEYETİ KARARLARI
 

ASKİ, Fazla Gelen Su Faturası

T.C.
ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti
Başkanlığı

KARAR TARİHİ: 03/10/2007
KARAR SAYISI : 2007/

TÜKETİCİ___ __________ : _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _

ŞİKAYET OLUNAN__ ___: ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ŞİKAYET KONUSU ____: Fazla Gelen Su Faturası

RAPORTÖRÜN GÖRÜŞÜ_ : Tüketici talebinin kabulü yönünde karar verilmelidir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ __: Adı geçen tüketicinin 24.07.2007 tarihinde Kaymakamlığımız Tüketici Sorunları Hakem Heyetine vermiş olduğu dilekçesi gereği için ASKI Genel Müdürlüğüne gönderilmiş olup, 09/07/2007 gün ve 51007-1378 sayılı cevabi yazıda;
ASKİ tarafından yapılan kontroller neticesinde adı geçenin aboneliğe 22/03/2006 tarihinde sayaç değişikliği yapıldığı, sökülen sayacın Sanayi ver Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan teknik muayenesinde numaratörlerin boşa döndüğü anlaşıldığı, yeni sayacın tüketimine göre kıyas yapılmak suretiyle 2006/01 ve 2006/02 dönem tahakkuklarının düzeltilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Dosya üzerinden yapılan incelemede abonenin su tüketim miktarının ortalama 10 m3 olduğu anlaşılmıştır. Yukarıda açıklanan nedenlerle 2006/01 ve 2006/02 dönem faturalarının tüketicinin olağan kullanım miktarı gözönünde bulundurulduğunda fazla tahakkuk ettirildiği anlaşıldığından iptaline, yeni takılan sayacın tüketim bedeline kıyasen 2006/01 ve 2006/02 dönem faturalarının yeniden düzenlenmesine, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere katılanların oybirliğiyle karar verildi.