Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YARGI KARARLARI - HAKEM HEYETİ KARARLARI
 

ASKİ'nin İade Etmediği Güvence Bedeline Etimesgut Hakem Heyeti'nin İade Kararı

ASKİ’NİN İADE ETMEDİĞİ GÜVENCE BEDELİNE
ETİMESGUT HAKEM HEYETİ’NİN İADE KARARI

TÜKETİCİNİN ADI VE SOYADI : Tüketicinin adı ve soyadı

ŞİKAYET EDİLEN : Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

ŞİKAYET KONUSU : Tüketici atıcı firmadan su aboneliği hizmet satın
almıştır.

OLAYIN ÖZETİ : Tüketici güvence bedeli altında 55,66YTL verdiğini bunun haksız kazanç olduğunu beyan ederek heyetimize müracaatta bulunmuştur.

ŞİKAYET EDİLENİN SAV.ÖZETİ: Firma savunmasında güvence bedelinin alınması gerektiğini, haksız kazanç olmadığını belirtmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE : 55,66YTL’nin Tüketiciye iadesi istenmektedir.

Tüketici dilekçesi ve ekleri incelenmiştir. Uyuşmazlık konusunun 4822 Sayılı Yasa ile Değişik 4077 Sayılı Yasanın 22.maddesi hükümlerine göre Tüketici Hakem Heyetinin görev, yetki ve çalışma alanında olduğu görülmüştür.

KARAR : Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1- Şikayetçinin talebinin kabulüne

2- 4822 Sayılı Yasa ile Değişik 4077 Sayılı yasanın 4.maddesi hükümlerine göre ön ödemeli elektronik kartlı su sayacının abone işlemleri esnasında tüketiciden tahsil edilen güvence bedeli adı altındaki 55,66YTL ücretinin mekanik sayaçlar için geçerli olduğu ön ödemeli sayaçlarda yasal bir gerekçesi olmadığı emsal kamu hizmetlerinde böyle bir uygulamanın yapılmadığı, uygulamanın yasal kamu hizmeti anlayışının dışında ticari nitelik taşıdığı düşüncesiyle tüketicinin talebinde haklı olduğuna, tüketiciden tahsil edilen 55,66YTL’nin satıcı tarafından tüketiciye iadesine;

3- Tarafların kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Tüketici Mahkemelerine itiraz yolları açık olmak kaydıyla, 4822 Sayılı kanunla Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22.maddesi uyarınca katılanların oybirliğiyle karar verildi.31.8.2007