Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİNİN
16.OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI
 


Derneğimizin 16.Olağan Genel Merkez Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karar almak üzere çoğunluklu olarak 18 Aralık 2021 tarihinde saat 10:30'da Derneğimiz Genel Merkezinde, çoğunluk sağlanamazsa çoğunluksuz olarak 25 Aralık 2021 tarihinde saat 10:30’da Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde ( Maltepe Müjde Sokak No: 16 ( Maltepe Cami Karşısı)) pandemi koşullarına uyularak yapılacaktır.

Doğal ve seçilmiş delegelerin Genel Kurula katılımını önemle rica ederiz.                                      Celil YARAŞLI                                   Turhan ÇAKAR
                                      Genel Sekreter                                   Genel Başkan

Gündem:
1- Açılış ve Yoklama
2- Divan Başkan ve üyelerin seçimi
3- Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Genel Başkanın konuşması
4- Konukların Konuşması
5- Yönetim Kurulu çalışma raporunun ve mali raporunun okunması ve görüşülmesi
6- Denetim Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi
7- Yönetim Kurulunun aklanması ve mali raporun karara bağlanması
8- Gelecek Dönem ( 2022-2023) tahmini bütçenin okunup görüşülerek karara bağlanması
9- Merkez Yönetim Kurulunun Seçilmesi ( 9 Asıl, 9 Yedek)
10- Merkez Denetim Kurulunun Seçilmesi ( 3 Asıl, 3 Yedek)
11- Onur ve Disiplin Kurulunun Seçilmesi ( 5 Asıl, 5 Yedek)
12- Tüketici Dernekleri Federasyonu ( TÜDEF) Genel Kurulu Delegelerinin seçimi
13- Derneğimiz tüzüğünün 24.maddesinin ( E) fıkrası gereğince Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
14- Dilekler ve kapanış