Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

 

                                    14 – 18 Ocak 2020 ; Ozbekistanda gerçekleştirilen “Birinci Avrupa ve Asya Tüketici Formu” /
                                    14 - 18 January 2020; "First European and Asian Consumer Forum" held in Uzbekistan

Daha önce ( 2018 yılında ) derneğmizi de ziyaret etmiş olan, Özbekistan Tüketici Haklarını Koruma Federasyonu Başkanı Jahongir Sarimsakov ve çalışma arkadaşları, 9 Aralık 2019 tarihli davetiyesi ile Derneğimizi Özbekistanın Tashkent ve Samarkand şehrinde yapılacak, “ Birinci Avrupa ve Asya Tüketici Formu” na katılmaya çağırdı.

Forum’un resmi düzenleyicileri; Cumhuriyetlerarası ( Turki Cumhuriyetler ) Tüketiciler Konfederasyonu ( KONFOP) ve Özbekistan Milli Hareketi ( YUKSALISH ), Tüketici Haklarını Koruma Federasyonu.

THD olarak bu davete, Derneğimizin uzun yıllardır üyesi olan ve aynı zamanda “Dış İlişkiler Koordinatör “lüğünü yürüten Muammer Berge’yi derneğimizi temsilen bu forma katılmıştır.

Başkent Tashkent ve Samarkand şehirlerine yapılan salon toplantıları, 14 – 18 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Forum’un sonunda yayınlanan deklerasyon ile muhtelif alanlardaki ( e-ticaret ten, kişisel verilerin korunmasından turizme, eşyaların / nesnelerin internetinden ürün güvenliğinden kadar ) tüketici haklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebililiğinin önemi vurgulandı.
Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler tarafından 22 Aralık 2015 yılında kabul edilmiş kararla Tüketici haklarının korunması ile ilgili normların, tavsiye ve önerilerin önemine vurgu yapılmıştır. lgili tüm taraflara, genel olarak tüketiciler, kar amacı gütmeyen tüketici örgütleri, sivil toplum temsilcileri, çağrıda bulunarak, olası her uluslararası platformda, UN, G20 ve G7 zirveleri, tüketicilerin haklarını ve çıkarlarını dile getirmeleri istendi.

Ayrıca bu forum’un iki yılda bir Tashkent’te yapılacağı duyurulmuştur.

Having visited our association in 2018 , President of the Federation of Uzbekistan Consumer Rights Protection, Jahongir Sarimsakov and his colleagues invited our Association to participate in the "First European and Asian Consumer Form" held in Tashkent and Samarkand, Uzbekistan.

Official organizers of the forum; are International Confederation of Consumer Societies (KONFOP and Uzbekistan National Movement (YUKSALISH), as well as Federation of Consumer Rights Protection.

To represent our association THD, Muammer Berge, who has been a member of our Association for many years, conducting as “ Coordinator for External Relation “, participated in this forum

Plenary meetings held in the capital city of Tashkent and in after in Samarkand took place between 14 and 18 January 2020.
The declaration published at the end of the Forum emphasized the importance of protecting, developing and sustaining consumer rights in various areas (from e-commerce to personal data protection to tourism, from the internet of things to product safety )
In this context, the decision adopted by the United Nations on December 22, 2015 emphasized the importance of the norms, recommendations and proposals regarding the protection of consumer rights. Calling to all related parties; consumers in general, non-profit consumer organisations, representatives of civil societies to voice rights and interest of consumers in every possible international platforms, such as; UN, G20 and G7 summits.

It has also been announced that this forum will be held every two years in Tashkent.


 

       15 Ocak 2020 Tashkent, Forumu’nun ilk günkü açılış konuşmaları yapıldı.18 Ocak 2020 Taşkent “Yuksalish” Konferans Salonu, Formun nihayetinde yayımlanacak ortak Deklerasyonun Nihai şeklini verme çalışması, ( İngiltereden Mr. Rubin, THD den Muammer Berge, Özbekistan dan Fakhriddin Nizamov )


18 Ocak 2020 Forum’un bitiminde çekilen toplu fotoğraf.