Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
Tüketici Örgütleri Bursa Bildirgesi
 Tüketicilerin en temel hakkı Temsil edilme hakkıdır.Tüketicinin ekonomik çıkarlarının koruması ve tazmin edilmesi evrensel tüketici haklarındandır. Tüketicini Evrensel Haklarının ülkemizde etkin uygulanması için Başta Ekonomik ve Sosyal Konsey olmak üzere, BDDK, EPDK. BTK ve Türk Gıda Kodeksinde tüketici temsiliyetinin sağlanması konusunda örgütlü mücadelemiz sonuç alınıncaya kadar devam edecektir.

Ülkemizde gelir dağılımındaki ADALETSİZLİK nedeniyle tüketici adeta vergi mükellefi durumundadır. Her geçen gün vergisi artarken tüketicinin reel geliri azalmaktadır. 2017 yılında Toplanan yıllık verginin %55 Dolaylı vergidir. Bu nedenle tüketici; Dolaylı verginin ağır yükü altında ezilmektedir. Sosyal DEVLET politikalarına geri dönülmeli ve derhal hayata geçirilmelidir.
Piyasanın canlanması için uygulanan teşvikler, KDV indirimlerinin tüketiciye yansıtılmadığı ve şirketlerin kasalarında kar olarak kaldığını artık sağır sultan dahi bilmektedir. Bu uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir.

Bankalar; Tüketicinin Korunması Hakkında kanuna aykırı olarak Hayat Sigortası zorunluymuş gibi davranarak haksız uygulamaya devam etmektedir. Sigorta edilen tüketiciye sigortadan doğan hak ve sorumlulukları anlatılmadan, hatta evrakları imzalatılmadan sigorta yapılmaktadır. Bu durum kredi kullanan tüketicinin ölümü halinde ise kalan borcunu ödememek için bankalar her yola başvurmaktadırlar.

Bankaların aralarında anlaşarak kartel oluşturmak suretiyle rekabete aykırı davrandıkları, tüketiciden yüksek oranda faiz aldıkları Rekabet Kurulu Kararı ile sabittir. Danıştay’da dava sonucu bekleniyor diye süreci askıya alması kabul edilebilir bir durum değildir.

İnternet alışverişlerinde tüketicilerin mağduriyetleri her geçen gün artmaktadır. Güvenli olmayan e ticaret yapan internet sitelerinin bir şekilde engellenmesi için; düzenleyici ve denetleyici otoritenin denetim yaparak tüketici haklarına aykırı faaliyet gösteren siteleri izlemeye ve faaliyetini durdurmak için gerekli mekanizmaları işletmeye davet ediyoruz.

Kaçak elektrik tüketicinin kanayan yarasıdır. Hırsızlanmak suretiyle kullanılan elektriğin bedelini sorumlu davranan dürüst tüketiciye ödettirilmesi kabul edilemez. Bu konuda ülke düzeyinde kampanyalar açarak farkındalık yaratmak için mücadelemiz sürecektir.Kaçakla ilgili yapılan yasal düzenleme mücadelemize engel değildir.

Tüketici sağlığının korunması devletin sorumluluğu altındadır. Bitki ve hayvansal ürünlerde kullanılan genetik uygulamalar (GDO- NBŞ) tarımsal ürünlerde kullanılan zirai ilaçlar ve hayvansal belenme ve ürünlerinde kullanılan antibiyotikli ürünler, tüketici sağlığını tehdit etmektedir. Tüketicinin sağlığını ve yaşamını tehdit eden üretim sistemine itirazımız kesintisiz devam edecektir.

Bazı şirketler Devre Tatillerde imar izni alınmadan satış yapmaktadırlar. Resmi yapılmayan ve tapuya tescil edilmeyen satışlarla tüketici mağdur edilmektedir. Şirketler kasalarını boşalttığı için kazanılmış davalarda dahi tüketici parasını alamamaktadır. Bakanlık, tüketicinin bu mağduriyetini giderecek aysal bir düzenleme yapmalıdır.

Evrensel Tüketici Haklarının ülkemizde AB Mevzuatıyla uyumlu hale getirilmesinden sorumlu olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Hakem Heyetlerinin sayılarının azaltılması konusunda yapacağı düzenlemenin, tüketicinin hak arama şevkini kıracağı endişesini taşıyoruz. 22.03.2018

Aziz KOÇAL                                                Fuat ENGİN                                   M.Bülent DENİZ
TÜDEF Gnl Bşk. Yard.                              TÖF Genel Başkanı                      TBF-Tüketici Birliği Genel
Ve TÜKODER Gnl.Bşk.                                                                                          Başkanı


Turhan ÇAKAR                                           Levent KÜÇÜK                             Aydın AĞAOĞLU
THD-Tüketici Hakları                               TÜDER Genel Başkanı                   Tüketici Merkezi Der.
Derneği Gnl.Başkanı                                                                                      Onursal Başkanı


Sıtkı YILMAZ
Bursa Tüketiciler Derneği
Başkanı