Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

04.04.2016

 
THD’NİN YAPTIĞI ÇALIŞMALAR, ETKİNLİKLER VE GİRİŞİMLER
 

THD’NİN EN ÖNEMLİ MÜCADELE KONULARI

01. Emlakzedeler olayı-davalar açıldı, çeşitli eylemler ve girişimler yapıldı.
 
02. Aflatoksinli biberler konusunda açıklamalar yapıldı, girişimlerde bulunuldu.

03. THD, Ulaşımda Demiryolu Platformunun Kuruluşuna öncülük etti. Çeşitli etkinlikler ve eylemler yapıldı.

04. THD, Ulusal Tüketiciler Platformunun kuruluşuna öncülük etti ve yerli malı konusunda çeşitli etkinlikler yapıldı.

05. THD, GDO’larla ilgili mücadeleyi ilk başlatan ve bu mücadeleye öncülük eden örgütlerin başında gelmektedir. Konuyla ilgili çeşitli etkinlikler ve eylemler yapıldı. Ayrıca, GDO’ya Hayır Platformunun en etkin bileşenlerinden birisidir.

06. Telefonlardan alınan sabit ücretlerle ilgili mücadele verildi. Tüketicilerin konuyla ilgili olarak hakem heyetlerine başvurusunun önü açıldı

07. Tüketici Dernekleri Federasyonunun (TÜDEF) kuruluşunda aktif görev alındı.

08. Enerji içecekleri ile ilgili dava açıldı ve mücadele verildi.

09. İmalat ve tasarım hatalı Mercedeslerle ilgili dava açıldı. Mücadele verildi.

10. Tüketici konseylerinde mücadele verildi. Bir çok kararın alınmasında aktif ve etkin rol alındı.

11. Ankara Büyükşehir Belediyesinin su fiyatlarına ilişkin davalar açıldı. Mücadele verildi. Bununla birlikte, sudan en az %10 kar edileceğine ilişkin İSKİ Kanununun ilgili maddesi Anayasa Mahkemesine götürülerek kısmi olarak iptal edildi.

12. Ankara Büyükşehir Belediyesinin ulaşıma yaptığı zamlarla ve diğer ulaşım sorunlarıyla ilgili olarak davalar açıldı. Mücadele verildi.

13. AŞTİ’ye gidip gelen şehir içi servis araçları ile ilgili davalar açıldı. Mücadele verildi.

14. Kayıp-kaçak elektrik bedellerinin tüketicilerden alınmasına karşı Danıştay’a dava açıldı. Mücadele verildi.

15. Bankaların aldığı haksız ücretlerle ilgili mücadele verildi.

16. Çeyrek altın imajı vererek yarım çeyrek şeklinde satılan altınla ilgili mücadele verildi.

17. Elektrik, doğalgaz ve su sayaçları konusunda tüketicileri mağdur eden uygulamalara karşı davalar açıldı. Mücadele verildi.

18. Montajı uygun yapılmayan baz istasyonlarının sökülmesi konusunda tüketicilere davalar açtırıldı. Konuyla ilgili uygun görülmeyen yönetmeliklerin iptali için davalar açıldı. Ankara İnsan Hakları Kurulunda karar aldırıldı. Tüketicilerin ve toplumun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için çeşitli etkinlikler ve açıklamalar yapıldı.

19. Gıda maddeleri konusunda tüketicilerin satın alma gücündeki mağduriyet durumu TÜİK’in istatistiki verilerinden hareketle bir önceki yılla yapılan karşılaştırmalı tablolarla basın açıklamaları yapılarak ortaya konuldu.

20. Her yıl 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü nedeniyle, 10-20 Mart tarihleri arasında üyesi olduğumuz Uluslar arası Tüketici Örgütü tarafından belirlenen o yılın konusu ile Türkiye'nin en önemli ve güncel tüketici sorunlarına ilişkin konularda çeşitli etkinlikler ve çalışmalar yapıldı.

THD’NİN YAPTIĞI ÇALIŞMALARIN İSTATİSTİKİ DÖKÜMÜ

Yüzlerce ilkokul, ortaokul ve liselerde yüzbinin üzerinde öğrencimize, dört binin üzerinde öğretmenimize konferans verildi.

Başta kamu kurumları olmak üzere bir çok kuruluşta binlerce tüketiciye konferans verildi.

Çeşitli konularda 100’den fazla sempozyum, panel, söyleşi düzenlendi.

Değişik kuruluşlar tarafından düzenlenen yüzlerce sempozyum, panel ve kongreye konuşmacı olarak katılındı ve Tüketici Hakları Derneği’nin görüşleri ortaya konuldu.

400 dolayında öğretmenimize üç ayrı zamanda 5 gün boyunca seminer verildi.

Çeşitli konularda binlerce televizyon, radyo programı ve konuşması yapıldı.

Çeşitli konularda yüzlerce basın toplantısı, basın açıklaması ve basın ile röportaj yapıldı.

Çeşitli konularda üçyüzbinden fazla tüketici şikayeti değerlendirildi.

Dünya Tüketici Hakları Günü, Dünya Çevre Günü, Dünya Gıda Günü gibi günler ve haftalar ile diğer normal günlerde tüketicileri çeşitli konularda bilgilendirmek, şikayetlerini almak ve değerlendirmek, daha çok tüketiciye ulaşabilmek, çeşitli broşür ve kitapçıklarımızı dağıtmak için yüzlerce stand açıldı.

Çeşitli konularda tüketicileri bilgilendirmek ve eğitmek amacıyla 100 binden fazla el ilanı, broşür ve afiş dağıtıldı.

Derneğimiz, Genel Merkezimizin ve Şubelerimizin bulunduğu yerlerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heplerinde temsil edilmiş ve temsil edilmektedir.

Derneğimiz 1 .,2.,3 .,4., 5., 6., 7. 8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19. Tüketici Konseylerinde temsil edilmiştir.

Reklam Kurulu'nda Tüketici Örgütlerini 2000-2003 ve 2003-2006 yıllarında olmak üzere iki dönem Derneğimiz Genel Başkanı ve Merkez Yönetim Kurulu Üyesi temsil etmiştir.

Tüketici Hakları, tüketici bilinci ve tüketici mevzuatını kapsayan beşbinden fazla kitap ile tüketicinin hak arama yollarına ilişkin yüzbinden fazla kitapçık dağıtıldı

4077 ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Yasalar ile bu Yasalar kapsamında yayınlanan yönetmelik ve tebliğler hakkında görüş ve öneri üretilerek ilgili Bakanlıklara gönderildi. Söz konusu yasal düzenlemeler ile ilgili olarak hem TBMM hem de ilgili bakanlıklarda önemli mücadeleler verildi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları ile birlikte Ulaşımda Demiryolu Platformu oluşturularak, ulaşımdaki sorunlar ve demiryolunun önemi kamuoyuna, ilgili ve yetkililere iletildi.Platform çalışmaları devam etmektedir.

30 sivil toplum kuruluşu ile birlikte Ulusal Tüketiciler Platformu oluşturularak, mal ve hizmet üretiminde kalite ve verimliliği teşvik etmek, tüketicilerin alım gücünü artırmak, temel mal ve hizmetlerde KDV oranlarını düşürmek, kaliteli yerli malı üretimini ve kullanımı teşvik etmek amacı ile ilgili olarak bir çalışma gerçekleştirilmiştir.

Çeşitli uluslararası konferans ve seminerlere katılındı.

6., 7., 8. 5 yıllık Kalkınma Planlarının oluşumundaki çeşitli hazırlık komisyonlarına katılan Derneğimiz temsilcileri tarafından Kalkınma Planları için hazırlanan raporlara katkı verildi.

Hukuk, eğitim, örgütlenme, enerji, gıda-beslenme, sağlık, çevre, ulaşım, dış ilişkiler, sosyal etkinlikler gibi konularda komisyon çalışmaları yapıldı ve yapılmaya devam edilmektedir. Komisyonların yaptığı çalışmalar doğrultusunda basın açıklamaları, tv ve radyo programlan ve broşürler ile tüketiciler bilgilendirilmektedir. Ayrıca hazırlanan raporlar ve görüşler ilgili kuruluşlara iletilmektedir.

Tüketicilerin mağdur edildiği ve kamuoyunu ilgilendiren şehir şebeke suyu, elektrik, doğalgaz, ulaşım ile telefondaki fiyat politikaları ve sayaç uygulamaları, Telekomünikasyon Kurumunun özelleştirilmesi, gıda ve aflatoksinler, enerji içecekleri, GDO’lu ürünler, baz istasyonları, elektrikten alınan kayıp-kaçak bedeli ile iletim, dağıtım, perakende satış hizmet ve sayaç okuma bedelleri, bankaların deli dumrul ücretleri, çevre gibi temel konularda ve bu konularla ilgili yaşanan sorunlarda tüketicilerin yasal haklarını savunmak ve mağduriyetlerini gidermek amacıyla Derneğimiz tarafından bir çok dava açılmış, çeşitli girişimlerde bulunulmuş, basın açıklamaları yapılmış, tüketiciler ile ilgili ve yetkililer bilgilendirilmiş ve uyarılmıştır.

Çeşitli konularda tüketicileri bilgilendirmek ve eğitmek amacıyla yüzbinden fazla el ilanı, broşür ve afiş dağıtıldı.

Çeşitli demokratik kitle örgütleriyle birlikte onlarca sayıda ortak etkinlikler ve değerlendirme toplantıları yapıldı.