Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
Tüketici Hakları Derneği Genel Merkezinin 13.Olağan Genel Kurul Çağrısı
 

Derneğimiz Genel Merkezinin 13.Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemle çoğunluklu olarak 19.12.2015 Cumartesi günü saat 09:00'da Genel Merkezde, çoğunluksuz olarak 26.12.2015 Cumartesi günü saat 09:00’da Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Salonunda ( Eski Maltepe Pazarı Karşısı Maltepe/Ankara) yapılacaktır.

Doğal ve seçilmiş delegelerin Genel Kurulda hazır bulunmaları önemle duyurulur.

Genel Merkez Yönetim Kurulu

Gündem:

1- Açılış ve Yoklama
2- Divan Başkanlığı Seçimi
3- Saygı Duruşu ve Genel Başkanın konuşması
4- Konukların Konuşması
5- Tüzük değişikliğinin görüşülmesi ve karar bağlanması
6- Yönetim Kurulu çalışma raporunun ve mali raporun okunması ve görüşülmesi
7- Denetim Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi
8- Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı aklanması
9- Gelecek Dönem ( 2016-2017) tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
10- Genel Merkez Yönetim Kurulunun Seçimi ( 9 Asıl, 9 Yedek)
11- Denetim Kurulunun Seçimi ( 3 Asıl, 3 Yedek)
12- Onur ve Disiplin Kurulunun Seçimi ( 5 Asıl, 5 Yedek)
13- Tüketici Dernekleri Federasyonu ( TÜDEF) Genel Kurulu Delegelerinin seçimi
14- Gelecek döneme ilişkin çalışmalar hakkında genel değerlendirme
15- Dilekler ve kapanış