Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

08.05.2023

 


BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA

 

 

CUMHURİYET TARİHİNİN EN AĞIR AÇLIĞI VE YOKSULLUĞU YAŞANIYOR!

• AÇLIK VE YOKSULLUĞUN BAŞ NEDENİ UYGULANAN EKONOMİK VE
SOSYAL POLİTİKALARDIR
• ZAMLARDAN VE PAHALILIKTAN AÇLIK VE YOKSULLUK PATLADI
• HALKIN AÇLIĞA VE YOKSULLUĞA TERK EDİLMESİ ANAYASAYA VE
İNSAN HAKLARINA AYKIRIDIR
• SERMAYENİN YARARINA HALKIN AÇ VE YOKSUL BIRAKILMASI
İNSANLIK SUÇUDUR
• ZAMLARDAN VE PAHALILIKTAN ÇOCUKLAR BESLENEMİYOR,
GELİŞEMİYOR
• HALKI AÇ VE YOKSUL BIRAKAN EKONOMİK POLİTİKALAR
TERK EDİLSİN
• HÜKÜMETE SESLENİYORUZ: ZAMLAR GERİ ALINSIN
• DOLAYLI VERGİLER EN HAKSIZ TÜKETİCİ VERGİSİDİR,
KALDIRILSIN
• İNSANCA BİR ÜCRET İNSANCA BİR YAŞAM İSTİYORUZ
• EMEKLİLERİN VE ÇALIŞANLARIN ÜCRETLERİ YOKSULLUK
SINIRININ ÜSTÜNE ÇIKARILSIN
• AÇLIĞI, YOKSULLUĞU GİDERECEK POLİTİKALAR ACİLEN
YÜRÜRLÜĞE KONULSUN
• HALKIN TEMEL İHTİYAÇLARI KAMULAŞTIRILSIN

Bugün ülkemizde Cumhuriyet tarihinin en ağır açlığı ve yoksulluğu yaşanmaktadır. Nüfusun yüzde 98’i açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamını sürdürmektedir. Yaşanan açlık ve yoksulluğun baş nedeni ise halkın – tüketicilerin aleyhine olan ekonomik ve sosyal politikalardır. Yağmur gibi yağmaya devam eden zamlardan ve pahalılıktan açlık ve yoksulluk patlamış durumdadır. Halkın – tüketicilerin ezici çoğunluğunun satın alma güçleri temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmemektedir.

Ne yazık ki, halk, açlığa ve yoksulluğa terk edilmiştir. Halkın açlığa ve yoksulluğa terk edilmesi Anayasaya ve İnsan Haklarına aykırıdır. Bugün, ülkemizde gelir dağılımı bir avuç sermayenin yararına, halkın ezici çoğunluğunun ise aleyhinedir. Bu nedenle, sermayenin yararına halkın aç ve yoksul bırakılması insanlık suçudur. Zamlar ve pahalılık ile açlık ve yoksulluk sınırının altında geliri olan ailelerin çocukları beslenemiyor, gelişemiyor. Yetersiz ve dengesiz beslenme sağlıksızlıklara ve hastalıklara neden oluyor.

Yeter artık diyoruz. Halkı aç ve yoksul bırakan ekonomik politikalar terk edilsin. Hükümete ve ülke yönetimine sesleniyoruz: zamlar geri alınsın! Dolaylı vergiler en haksız tüketici vergisidir, kaldırılsın! Halkın sırtından sermayenin palazlanmasına ve tekellerin vurguncu düzenine son verilsin. Halkı aç ve yoksul bırakan vurguncu düzeni değiştirmek zorundayız. Zamlarla halkı soyanlardan ve soyduranlardan hesap sorulacak.

Açlar, yoksullar, emekçiler, emekliler olarak insanca bir ücret, insanca bir yaşam istiyoruz. Bunun için, emeklilerin ve çalışanların ücretleri yoksulluk sınırının üstüne çıkarılsın. Açlığı, yoksulluğu ve işsizliği giderecek politikalar acilen yürürlüğe konulsun. Halkın temel ihtiyaçları ve KİT’ler kamulaştırılsın.


Basınımıza, kamuoyuna, ilgili ve yetkililere saygıyla duyurulur.

Tüketici Hakları Derneği
Merkez Yönetim Kurulu Adına
Genel Başkan
Turhan ÇAKAR

KATILAN VE DESTEK VEREN DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ

2021 Tüm Emekli Sen.
29 Ekim Kadınları Derneği
Altı Nokta Körler Derneği Genel Merkezi ve Ankara Şubesi
Ankara Diş Hekimleri Odası
Ankara Öğrenci Velileri Derneği
Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Derneği
Disk
Disk – Basın İş
Disk – Emekli Sen.
Eğitim Sen.
Enerji Sen.
Genel Sağlık İş
Haber Sen.
Halkevleri
Hep-Sen.
Kesk Ankara Şubeler Platformu
Kimya Mühendisleri Odası
Şiddetsiz Toplum Derneği
Tapu Çevre Yol-İş Sen.
Tüketiciyi Koruma Derneği (Tükoder)
Tüm Emekliler Derneği
Tüm Emekliler Sendikası
Tüm Yerel Sen.
Türk Diş Hekimleri Birliği
Türk Tabipler Birliği
Türkiye Sakatlar DerneğiBASIN AÇIKLAMASININ İNTERNETTEKİ YANSIMALARI

https://www.sozcu.com.tr/2023/gunun-icinden/ankarada-hayat-pahaliligi-eylemi-7764601/
https://www.yeniasya.com.tr/gundem/yoksulluk-da-saglik-sorunu_585949
https://www.sondakika.com/haber/haber-ankara-da-sivil-toplum-kuruluslari-acligi-ve-yoksu-16197894/
https://ankahaber.net/haber/detay/sivil_toplum_kuruluslari_hayat_pahaliligini_ankarada_protesto_etti_aclar_yoksullar_emekciler_emekliler_olarak_insanca_bir_ucret_insanca_bir_yasam_istiyoruz_149663
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/baskentte-eylem-halk-acliga-terk-edildi-2105850
https://www.oncevatan.com.tr/aclik-yoksulluk-ve-zamlara-karsi-kizilay-sakarya-meydaninda-toplumsal-mucadele
https://baskenthaber.org/tuketici-haklari-dernegi-cumhuriyet-tarihinin-en-agir-acligi-ve-yoksullugu-yasaniyor-2/
https://artigercek.com/ekonomi/thd-cumhuriyet-tarihinin-en-agir-yoksullugu-yasaniyor-egitim-giderlerini-devlet-223865h
https://kisadalga.net/amp/haber/detay/hayat-pahaliligina-artik-yeter-dediler_77710
https://www.krttv.com.tr/cumhuriyet-tarihinin-en-agir-aclik-ve-yoksulluk-sorunu-yasaniyor
https://www.milligazete.com.tr/haber/16001913/zamlar-yagmur-gibi-yagiyor
https://direnisteyiz31.org/ekonomi/ankarada-bircok-kurumdan-zamlara-karsi-eylem-halki-ac-ve-yoksul-birakan-vurguncu-duzeni-degistirmek-zorundayiz/
https://sendika.org/2023/08/ankarada-zamlara-karsi-kitlesel-eylem-acliga-yoksulluga-hayat-pahalligina-karsi-bir-aradayiz-689579/
https://tr-tr.facebook.com/BESGenelMerkezi/
https://www.facebook.com/sokaklarinsesi/
https://www.youtube.com/watch?v=JJlfSumrT7w
https://jurnalist.com.tr/Home/HaberDetay?haberid=28390&okunma=448
https://www.haberler.com/guncel/ankara-da-aclik-ve-yoksulluk-protestosu-16197891-haberi/
https://yeniizmir.com/baskentte-yoksulluga-karsi-eylem/