Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

19.12.2022

 


BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA

 

 

TÜKETİCİLER AÇLIĞA VE ÇARESİZLİĞE MAHKUM EDİLDİ

•  EKONOMİK POLİTİKALAR TÜKETİCİLERİ EZDİ GEÇTİ!
• TÜKETİCİLERİN YÜZDE 60’I AÇLIK SINIRININ ALTINDA!
• TÜKETİCİLERİN YÜZDE 38’İ YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA!
• TÜKETİCİLERİN YÜZDE 98’İ AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA!
• KİRADA OTURAN ASGARİ ÜCRETLİLER PERİŞAN VE ÇARESİZ!
• AÇLIK SINIRININ ALTINDA GELİRİ OLAN AİLELERİN BESLENME GİDERİ VE KONUT KİRASI DEVLETÇE KARŞILANMALIDIR!
• OKULLARDA ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ ÖĞLE YEMEĞİ VERİLMELİDİR!
• ASGARİ ÜCRET EN AZ 15.000 TL (ONBEŞBİN) OLMALIDIR!
• FİYATLAR DÜŞÜRÜLMELİ, TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA GÜÇLERİ YÜKSELTİLMELİDİR!
• AÇLIĞA VE YOKSULLUĞA KARŞI EKONOMİK POLİTİKALAR İVEDİLİKLE UYGULAMAYA KONULMALIDIR!


Mevcut ekonomik politikalar nedeniyle tüketicilerin ezici çoğunluğu açlığa ve yoksulluğa mahkum edildi. Türkiye nüfusunu 85 milyon kişi olarak kabul ettiğimizde; nüfusun (tüketicilerin) yüzde 60 dolayında kesimi, yani, 51 milyon tüketici açlık sınırının altında yaşamaktadır. Nüfusun yüzde 38 dolayında kesimi, yani, 32 milyon üç yüz bin dolayında tüketici yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Kısaca, nüfusun (tüketicilerin) yüzde 98’i, yani, 83 milyon üç yüz bin dolayında tüketici açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır.

Tüketicilerin ezici çoğunluğu ve çocuklar yeterli ve dengeli beslenememektedir. Kirada oturmak durumunda olan 6 milyon dolayında ailenin büyük bir çoğunluğu çaresizlik içinde ve perişan bir durumdadır. Ortalama kiralar asgari ücret düzeyindedir. Özellikle de asgari ücret düzeyinde düşük geliri olan ve kirada oturmak zorunda olan aileler yemiyor, içmiyor, ancak, kirasını ödeyebiliyorlar.

Soğuk kış koşullarında aylık ortalama doğal gaz gideri ile elektrik gideri 1.600 TL (bin altı yüz) dolayındadır. Ancak, açlık sınırının altında geliri olan aileler bu gideri karşılayamadıkları için battaniye altında ve karanlıkta yaşamak zorunda kalmaktadırlar.

Ülke yönetimine, ilgili ve yetkililere tüketiciler adına çağrımız:

• Açlığa ve yoksulluğa karşı ekonomik politikalar ivedilikle uygulamaya konulmalıdır.
• Asgari ücret en az 15.000 TL (on beş bin) olmalıdır.
• Hiçbir ücret asgari ücret düzeyinin altında olmamalıdır.
• Okullarda çocuklara ücretsiz öğle yemeği verilmelidir.
• Açlık sınırının altında geliri olan ailelerin beslenme gideri ve konut kirası devletçe karşılanmalıdır.
• Doğalgaz ve elektrik giderini ödeyemeyen ailelere soğuk kış koşullarında devletçe 1.600 TL (bin altı yüz) ödenmelidir.
• Çalışanların vergi yükü düşürülmelidir.
• Fiyatlar düşürülmeli, tüketicilerin satın alma güçleri yükseltilmelidir.
• Barınma sorunu olan ve konutu olmayan çalışanların - emekçilerin, emeklilerin, dar ve düşük gelirlilerin konut ve barınma sorunu ivedilikle çözülmelidir.

Basınımıza, kamuoyuna, ilgili ve yetkililere saygıyla duyurulur.

Tüketici Hakları Derneği
Merkez Yönetim Kurulu Adına
Genel Başkan
Turhan ÇAKAR


BASIN AÇIKLAMASININ İNTERNETTEKİ YANSIMALARI

https://www.tuketicidostu.com.tr/makale/tuketiciler-acliga-ve-caresizlige-mahkum-edildi/
https://www.yenimesaj.com.tr/vatandas-caresizlige-mahkum-durumda-H1463657.htm
https://www.yeniasya.com.tr/ekonomi/yuzde-60-aclik-sinirinin-altinda_574976
https://anayurtgazetesi.com/haber/13266100/tuketicinin-talebi-satin-alma-gucunun-yukseltilmesi
https://www.aydinlik.com.tr/haber/asgari-ucret-komisyonu-ucuncu-kez-toplaniyor-356774
https://www.birgun.net/haber/uzlasmak-icin-talep-karsilansin-414294
https://www.gucluanadolugazetesi.com/asgari-ucret-15-bin-tl-olmali-175348.html/
https://www.orbit-haber.com/asgari-ucret-15-bin-lira-olacak-mi-asgari-ucret-belli-oldu-mu-tuketici-haklari-derneginden-aciklama/