Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

04.01.2022

 


BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA

 

 

                  ENERJİDE TÜKETİCİLER SOYULACAK, ŞİRKETLER KAZANACAK


• TÜKETİCİLERİN UCUZ ENERJİ HAKKI AYAKLAR ALTINDA!..
• TÜKETİCİLER SOĞUĞA VE KARANLIĞA MAHKUM EDİLDİ!..
• YÜKSEK ENERJİ ZAMLARI TÜKETİCİ HAKLARI VE KAMU YARARINA AYKIRIDIR
• DAR GELİRLİ HANELERE DEVLET ENERJİ DESTEĞİ VERMELİDİR
• YÜKSEK ENERJİ ZAMLARI İLE ELEKTRİKTEKİ KADEME SINIRI İPTAL EDİLSİN VE TÜKETİCİ SOYGUNU SONLANDIRILSIN
• ELEKTRİK VE DOĞALGAZDAKİ %18 KDV ORANI %1’E İNDİRİLSİN
• İTHALATA DAYALI ENERJİ POLİTİKALARI SONLANDIRILMALIDIR
• ÖZEL ENERJİ ŞİRKETLERİ KAMULAŞTIRILSIN
• ENERJİ POLİTİKALARI KAMU YARARINA DEĞİŞTİRİLMELİDİR
• YERLİ KAYNAKLARA DAYALI ENERJİ POLİTİKALARI BELİRLEYİCİ OLMALIDIR
• ENERJİ POLİTİKALARI TÜKETİCİ HAKLARINA UYGUN OLMALIDIR

Yeni yılın ilk uygulaması olarak devreye konulan yüksek elektrik, doğal gaz, akaryakıt zamlarıyla tüketiciler soyulacak, şirketler kazanacak. Tüketicilerin evrensel haklarından olan temel gereksinimlerinin karşılanması hakkı kapsamında; ucuz enerjiye yani ucuz elektrik, ucuz doğal gaz ve ucuz akaryakıta erişim hakkı yüksek enerji zamlarıyla ayaklar altına alınmıştır.

Bu son elektrik zamları ile birlikte dört kişilik bir hanenin aylık ortalama 230 kilowat saat elektrik tüketimi için ödeyeceği bedel 211TL’den 371,50TL’ye yükselecektir. Yani, dört kişilik hanenin ortalama aylık elektrik tüketim bedeli %76 zamlanmıştır.

Dört kişilik bir hanenin aylık ortalama doğal gaz tüketimi 80.33 m
³’dür. Bu miktar Türkiye’nin soğuk bölgelerinde ve soğuk mevsimlerinde iki ile beş kat artmaktadır. Doğal gaza yapılan zam ile birlikte dört kişilik hanenin aylık ortalama doğal gaz gideri 181.3TL’den 226.6TL’ye yükselecektir. Dört kişilik hanenin aylık ortalama elektrik ve doğal gaz giderleri toplamı 598TL olacaktır. Kış aylarında ise doğal gaz tüketimi ve gideri ortalama 2 kat artacağından dolayı kış aylarındaki dört kişilik hanenin ortalama elektrik ve doğal gaza ödeyeceği bedel ise 825TL olacaktır. Soğuk bölgelerde ve soğuk mevsimlerde ise bu bedel daha da artmaktadır.

Özellikle de dar gelirli tüketiciler yüksek elektrik – doğal gaz zamları ve fiyatları nedeniyle ihtiyaçları kadar doğal gazı ve elektriği kullanamayacağından dolayı soğukta ve karanlıkta yaşamaya mahkûm edilmişlerdir.

Yüksek enerji zamları evrensel tüketici haklarına, kamu yararına ve sosyal devlet anlayışına tamamen aykırıdır.

Bugünkü ekonomik koşullar dikkate alınarak, bilimsel olarak belirlenmiş yoksulluk sınırının altında geliri olan ve hiç geliri olmayan hanelere devlet yardımcı olmalıdır. Örneğin, aylık 230 kilowat saate kadar elektrik tüketen ve yaz aylarında aylık 30 m
³’e kadar, kış aylarında ve soğuk mevsimlerde ise aylık 200 m3’e kadar doğal gaz kullanan söz konusu hanelerden herhangi bir elektrik ve doğal gaz ücreti alınmamalıdır. Hiç geliri olmayan hanelerin enerji gereksinimlerinin tamamı ise ücretsiz olmalıdır. Bu ücretler devlet tarafından karşılanmalıdır.

Tüketicilerin mağduriyetine ve soyulmasına neden olacak olan yüksek enerji zamları ile elektrikteki kademe sınırı ivedilikle iptal edilmelidir ve tüketicilerin soyulmasına son verilmelidir.

Elektrik ve doğalgazdaki %18 KDV oranı %1’e indirilmelidir. Doğal gazdan alınan ÖTV ile elektrikten alınan enerji fonu kaldırılmalıdır.

Bugün Türkiye’de petrolün %90’dan fazlası ithal edilmektedir. Önemli miktarda akaryakıt ürünleri ithal edilmektedir. Doğal gazın %98’i ithal edilmektedir. Elektriğin %45-50’ye yakın bölümü ithal doğal gaz ve ithal kömürden üretilmektedir. Türkiye’nin en yüksek ithalat bedeli enerji ithalat bedelidir. 2020 yılında enerji ithalatına yaklaşık 29 milyar dolar ödenmiştir. Dolayısıyla ithalata dayalı enerji politikaları elektrik, doğal gaz ve akaryakıt ürünlerinin pahalanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, ithalata dayalı enerji politikalarına son verilmelidir.

Türkiye’de elektriğin yüzde sekseni özel elektrik şirketleri tarafından üretilmektedir. Elektrik dağıtımının yüzde yüzü ise elektrik dağıtım şirketlerince yapılmaktadır. Dolayısıyla özel elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin amaçları kar etmek olduğundan elektriğin fiyatı tüketicileri mağdur edecek düzeyde yükseltilmektedir. Aynı şekilde doğal gaz, petrol ve akaryakıt ürünlerinin ithalatı ve dağıtımı da özel şirketlerce yapıldığı için satış fiyatları yükseltilmektedir. Bu bakımdan, tüketicilerin enerjide mağdur edilmemesi için özel enerji şirketleri kamulaştırılmalıdır.

Elektrik, doğal gaz ve akaryakıt ürünleri temel bir üretim girdisidir. Dolayısıyla, bu üç temel girdiye yapılan zamlar iğneden ipliğe her şeyin zamlanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, özel enerji firmalarının tüketicileri mağdur etmemeleri ve enerjinin girdi olarak malların üretim ve maliyet bedelini yükseltmemesi için enerji politikaları kamu yararına göre değiştirilmelidir.

Enerjinin ucuzluğu için yerli kaynaklara dayalı enerji politikalarına ağırlık verilmelidir. Özellikle de ülkemizin güneşli ve önemli derecede rüzgârlı bir ülke olması nedeniyle elektrik üretiminin güneşe ve rüzgâra dayalı olarak yapılması belirleyici olmalıdır.

Tüketicilerin yeterli ve ucuz enerjiye erişimi, enerjinin üretimi sürecinde insana, çevreye ve doğaya zarar verilmemesi için enerji politikalarının bu yönüyle de tüketici haklarına uygun olması gerekmektedir.

Tüm tüketiciler adına ülke yönetimine çağrıda bulunuyoruz: yaşadığımız enerji sorunlarına ve pahalılığına ilişkin ortaya koyduğumuz çözüm önerilerimizin dikkate alınarak gereğinin ivedilikle gerçekleştirilmesini diliyor ve bekliyoruz.

Basınımıza, kamuoyuna, ilgili ve yetkililere saygıyla duyurulur.


Tüketici Hakları Derneği
Merkez Yönetim Kurulu Adına
Genel Başkan
Turhan ÇAKAR


BASIN AÇIKLAMAMIZIN İNTERNETTEKİ YANSIMALARI

https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/elektrik-ve-dogalgaz-zammi-isyan-ettirdi-soygunu-sonlandirin-6867024/

https://sendika.org/2022/01/tuketici-haklari-derneginden-zam-eylemi-enerjide-tuketiciler-soyulacak-sirketler-kazanacak-642219/

https://medyaport.net/2022/01/04/tuketici-haklari-dernegi-enerji-ve-dogalgaz-zamlarina-karsi-ses-yukseltti/?doing_wp_cron=1641383334.9742200374603271484375

https://www.evrensel.net/haber/451862/enerji-politikalarini-degistirin-zamlari-geri-alin

http://ticarihayat.com.tr/haber/-Dar-gelirli-hanelere-enerji-destegi-verilmelidir-/109916

https://www.yeniasya.com.tr/ekonomi/tuketici-soyulacak-sirketler-kazanacak_556180

https://www.milligazete.com.tr/haber/9021392/tuketiciler-soyulacak-sirketler-kazanacak

https://sozgazetesi.com.tr/2022/01/04/4-kisilik-bir-ailenin-elektrik-faturasi-yuzde-76-artti/

https://www.turktime.com/haber/elektrik-ve-dogalgaz-zammi-isyan-ettirdi/602351

https://www.burdurgazetesi.com/enerjide-tuketiciler-soyulacak-sirketler-kazanacak-76586-haberi

https://www.pirha.net/tuketici-haklari-dernegi-enerjide-tuketiciler-soyulacak-sirketler-kazanacak-304642.html/05/01/2022/

https://yenidunya.org/haber/19114/enerjide-tuketiciler-soyulacak-sirketler-kazanacak

https://www.tuketicidostu.com.tr/makale/tuketici-makale/enerjide-tuketiciler-soyulacak-sirketler-kazanacak/

https://www.ulusal.com.tr/ekonomi/tuketici-haklari-dernegi-genel-baskani-turhan-cakar-ozel-enerji-sirketleri-kamulastirilmali-h296858.html

https://www.youtube.com/watch?v=64y4oGvl0MU

https://ulak.news/haber_tuketici-haklari-derneginden-zam_sendikaorg_642219.html

http://www.egeninsesi.com/haber/344866-elektrik-ve-dogalgaz-zammi-isyan-ettirdi-soygunu-sonlandirin

https://www.aydinhedef.com.tr/tuketiciler-soyulacak-sirketler-kazanacak-28959h.htm

https://www.yenialanya.com/haber/9023430/alanya-thdden-zam-tepkisi

https://www.gucluanadolugazetesi.com/hanelere-devlet-yardimci-olmali-155738.html/

https://penceretv.com/guncel/elektrik-ve-dogalgaz-zammi-isyan-ettirdi-soygunu-sonlandirin-159170h

https://anayurtgazetesi.com/haber/Dar-gelirliye-devlet-destegi-sart/755608

https://www.korfezgazete.com/tuketici-haklari-dernegi-iskenderun-sube-baskani-yilmaztuketiciler-soguga-ve-karanliga-mahkum-edildi/

https://www.halkinsesi.com.tr/zonguldak/soyulan-halk-kazanan-sirketler-h67328.html

https://www.pusulagazetesi.com.tr/tuketiciler-soguga-ve-karanliga-mahkum-edildi-195496-haberler.html

https://www.sonmuhur.com/ekonomi/tuketici-haklari-dernegi-nden-zam-isyani-soygunu-h95248.html

https://www.24saatgazetesi.com/tuketici-haklari-dernegi-ithalata-dayali-enerji-politikalarina-son-verilmeli/

http://www.zafergazetesi.org/haber/Dar-gelirli-soguga-ve-karanliga-mahkum-edildi/87045

https://tr-tr.facebook.com/sokaklarinsesi/photos/pcb.1366580190430185/1366580650430139/?type=3&theater

https://twitter.com/sendika_org/status/1478293339216781317?ref_src=twsrc^tfw

https://ms-my.facebook.com/www.sendika.org/videos/tüketici-hakları-derneğinden-zam-eylemi-enerjide-tüketiciler-soyulacak-şirketler/1061066371339998/

https://www.kocaeligazetesi.com.tr/makale/9029575/mesut-akbulut/elektrikteki-yuzde-127-zam-yandim-allah-dedirtiyor

https://www.habertuar.com/gundem/elektrik-ve-dogalgaz-zammi-isyan-ettirdi-soygunu-sonlandirin-92564

https://www.zhaber.com.tr/zonguldak/tuketiciler-soguga-ve-karanliga-mahkum-edildi-h28900.html

https://jurnalci.com/thd-elektrik-ve-dogalgaz-zammini-protesto-etmek-icin-toplandi-196837.html