Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

27.03.2020

 


BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA

 

 

ARABULUCULUK SİSTEMİ İLE TÜKETİCİ HAKLARI KALDIRILIYOR

• 2020 YILI İÇİN 10390TL’NİN ÜZERİNDEKİ UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCULUK ZORUNLU OLACAK VE TÜKETİCİLER DOĞRUDAN TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE DAVA AÇAMAYACAKLAR

 • ARABULUCULUK İLE ZAYIF TARAF OLAN TÜKETİCİLER DEĞİL, GÜÇLÜ TARAF OLAN FİRMALAR KORUNACAK

• SAYIN MİLLETVEKİLLERİMİZDEN İLGİLİ KANUN TEKLİFİNDEKİ BU MADDEYİ KABUL ETMEMELERİNİ DİLİYORUZ

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile her yıl parasal sınırları arttırılan ve 2020 yılı için 10390 TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklarda arabuluculuk sistemi ile tüketici haklarını ortadan kaldıracak olan “Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülecek.

Kanun Teklifinin 59.maddesi ile tüketici mahkemelerinde doğrudan açılacak davalarda arabuluculuk zorunlu olacak. Tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemelerine başvuru için Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile her yıl parasal sınırları arttırılan ve 2020 yılı için 10390TL’nin üzerinde olan uyuşmazlıklarda tüketici mahkemelerinde dava açabilmek için öncelikle arabulucuya başvuruda bulunma şartı getiriliyor.

Kısaca, tüketiciler ile firmalar arasındaki 2020 yılı için 10390TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklarda tüketiciler 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ile kendilerine verilmiş olan doğrudan tüketici mahkemelerine dava açma hakkını kullanamayacaklar.

Eğer, firmalar bu parasal sınırlar üzerindeki uyuşmazlıklarda tüketicilerin isteğini yerine getirmezler ve tüketiciyi mağdur ederler ise, tüketiciler, doğrudan tüketici mahkemesinde dava açma hakkını kullanamayacaklar. Tüketiciler tüketici mahkemelerinde dava açma hakkını kullanabilmek için öncelikle arabulucu ile anlaşma yoluna gitmek zorunda kalacak.

Kanun Teklifi ile tüketicilerin doğrudan tüketici mahkemelerinde dava açma hakları ellerinden alınacak. Zayıf taraf olan tüketiciler değil, güçlü taraf olan firmalar korunacak.

Biz tüketiciler ve Tüketici Hakları Derneği olarak, doğrudan tüketici mahkemelerinde dava açma hakkımızı ortadan kaldıracak olan Kanun Teklifinin 59.maddesinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde Sayın milletvekillerimiz tarafından kabul edilmemesini diliyoruz.

Basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan
BASIN AÇIKLAMASININ İNTERNETTEKİ YANSIMALARI

https://www.ucnoktacom.com/arabuluculuk-sistemi-ile-tuketici-haklari-kaldiriliyor/7308/