Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

06.05.2019

 


BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA

 

 

TÜKETİCİLER SEBZEYE ERİŞEMEZ OLDU!..

SEBZEDE YILLIK ENFLASYON YÜZDE 103.53
SEBZE ENFLASYONU MAAŞ ARTIŞLARININ 5 KATI!..
TÜKETİCİLER BESLENEMİYOR!..
TARIM VE GIDA POLİTİKALARI TÜKETİCİLERİ AÇLIĞA SÜRÜKLÜYOR!..
YANLIŞ TARIM VE GIDA POLİTİKALARI TERK EDİLSİN.

Tüketiciler, beslenmelerinde tek seçenekleri olan sebzeye de erişemez oldular. TÜİK istatistiklerine göre, Nisan 2019’da Nisan 2018’e göre, 16 kalemden oluşan sebzenin yıllık enflasyonu aşağıdaki tablodan da görüleceği gibi, yüzde 103.53 oldu.

Sebze enflasyonu çalışanların ve emeklilerin maaş artışlarını 5’e katladı. Sebze enflasyonu yıllık normal enflasyonun ise 5.3 katı oldu.

Sebze fiyatlarındaki artış başta olmak üzere, diğer gıda fiyatlarındaki artış ve düşük gelir nedeniyle tüketicilerin ezici çoğunluğu yeterli ve dengeli beslenemiyor.

Bugün uygulanmakta olan tarım ve gıda politikaları tüketicileri açlığa sürüklüyor. Türkiye’de, nüfusun %20 dolayındaki kesimi yani, 16 milyon dolayında kişi açlık sınırının altında yaşıyor. Nüfusun %60’dan fazla kesimi, yani, 48 milyondan fazla kişi ise yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

TÜİK istatistiklerine göre, sebze fiyatlarındaki son bir yıllık yüzde artış oranları ile sebze enflasyonu (Nisan 2018 – Nisan 2019) Tablosu
Ülke yönetiminden tüketiciler olarak beklediğimiz acil çözüm önerileri şunlardır:
• Tarımsal ürünlerde ve gıda maddelerinde pahalılığa, yüksek enflasyona neden olan yanlış tarım ve gıda politikaları ivedilikle terk edilsin.
• Halkın – tüketicilerin yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenebileceği şekilde, tüketici haklarına ve halkın yararına olacak şekilde doğru tarım ve gıda politikaları ivedilikle uygulamaya konulsun.
• Gıdada KDV kaldırılsın.
• İvedilikle, tarımsal ve gıda üretim, araştırma, dağıtım ve perakendeciliği konusunda Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) kurulsun.
• Tarımda girdi ve tarımsal ürün ile gıda ürünleri ithalatına son verilsin.
• İthal edilen tarımsal ve gıda ürünlerinin Türkiye’deki üretimi için gerekli tüm önlemler alınsın.
• Toprağın, suyun, biyoçeşitliliğin, havanın kirlenmemesi ve küresel iklim değişikliğine neden olunmaması için ekolojik tarıma gerekli tüm destekler verilsin.

Basınımıza ve kamuoyuna duyurulur.

Turhan ÇAKAR
Genel Başkan
BASIN AÇIKLAMASININ İNTERNETTEKİ YANSIMALARI

https://www.evrensel.net/haber/378849/sebzede-enflasyon-yuzde-103e-ulasti-tuketici-sebzeye-erisemez-oldu
https://www.yeniasya.com.tr/ekonomi/sebze-enflasyonu-maas-artisini-5-e-katladi_492841
https://ilerihaber.org/icerik/sebzede-fiyat-artisi-yuzde-100un-uzerinde-97420.html
https://www.kocaeligazetesi.com.tr/makale/2495751/mesut-akbulut/sebze-ve-meyve-fiyatlari-firliyor-akpnin-gundemi-istanbul
http://www.gucluanadolugazetesi.com/tuketiciler-sebzeye-erisemez-oldu-68351.html
http://www.kocaelioncu.com/ekonomi/tarim-ve-gida-politikalari-tuketicileri-acliga-surukluyor-h16781.html
http://www.yeniadana.net/haber/thdtuketiciler-sebzeye-erisemez-oldu-36587.html
http://www.yenimesaj.com.tr/sebzeler-seyirlik-oldu-H1317297.htm?fbclid=IwAR2y-9a8XXGMAnM4Gqk3PjAe6Y2mJHZp8llpLcy1z-NnULES8WOjvODPQYs
https://www.presshaber.com/tuketiciler-sebzeye-erisemez-oldu-33246.html?fbclid=IwAR2h5uM14R3ESmcqhZCCmiaw6coVuCA2FWcgCYvAkigwIsoG2FfeoPTemSk