Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

07.01.2016

 


BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA

 

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ (THD) GÖREV DAĞILIMI YAPTI…

TURHAN ÇAKAR, 13. KEZ TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ (THD) GENEL BAŞKANI…
 

Tüketici Hakları Derneği (THD), 26 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirdiği 13.Olağan Genel Kurul sonrası görev dağılımı yaptı. THD Merkez Yönetim Kurulu’na seçilen yeni dönem yöneticileri kendi aralarında yaptığı görev dağılımı sonucunda, Genel Başkanlığa 13.kez Turhan Çakar’ ı getirdi. Genel Kurulca göreve seçilen THD Merkez Yönetim Kurulunun görev dağılımları şöyle oluşmuştur: Genel Başkan Yardımcısı Ergün Kılıç, Genel Sekreter Celil Yaraşlı, Genel Sayman M.Yılmaz Sayar, Örgütlenmeden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Vargı, Eğitimden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Sıdıka Hale Albay, Basından Sorumlu Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ferda Hekimci, Dış İlişkiler ve Projelerden Sorumlu Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Saadet Deniz ve Hukuktan Sorumlu Merkez Yönetim Kurulu Üyesi M. Fevzi Özlüer.

Henüz daha Türkiye’ de tüketici hakları kanunu bile yokken; 1991 yılında; emekli, memur, işçi, mühendis, öğretmen, avukat, ev kadını gibi toplumun çeşitli kesimleri tarafından kurulan THD, adına uygun olarak tüketici hakları kavramını Türkiye’de yerleştiren tüketici örgütüdür. 2003 yılından beri kamuya yararlı dernek statüsünde görevini sürdüren THD, aynı zamanda, Uluslararası Tüketici Örgütünün de (Consumers International) üyesi olup, yurt genelinde on bini aşan üyesi ve 36şubesi bulunmaktadır.

Tüketici Hakları Derneği
Merkez Yönetim Kurulu
 

BASIN AÇIKLAMAMIZIN İNTERNETTEKİ YANSIMALARI

http://www.presshaber.com/tuketici-haklari-dernegi-baskani-13-kez-turhan-cakar-oldu.html

http://sizinsozcunuz.com/haber_350_tuketici-haklari-dernegi-(thd)-gorev-dagilimi-yapti%E2%80%A6.html

http://www.geredeninsesi.com/haber/1886/17/tuketici-haklari-dernegi-basin-aciklamasi-turhan-cakar-13-kez-tuketici-haklari-dernegi-thd-genel-baskani