Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

12.11.2014

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Ekim Ayı Gıda Tüketici Enflasyonu

TÜKETİCİNİN GIDA ENFLASYONU AÇIK ARA İLE ÖNDE!..

ELLİDEN FAZLA GIDA MADDESİNDE TÜKETİCİNİN SATIN ALMA GÜCÜ DÜŞTÜ!..

GIDA YOKSULLUĞU YAYGINLAŞIYOR!..

MEVCUT TARIM VE GIDA POLİTİKALARI HEM GIDA ENFLASYONUNU HEM DE GIDA YOKSULLUĞUNU ARTTIRIYOR!..
 

Tüketicinin gıda enflasyonu artışını sürdürerek açık ara ile önde gidiyor. TÜİK İstatistiklerine göre, 2013 Yılı Ekim Ayı ile 2014 Yılı Ekim Ayı arasındaki bir yıllık dönemde büyük bir çoğunluğu temel gıda maddesi olan elliden fazla gıda maddesindeki fiyat artışları resmi enflasyonu katlayarak devam ediyor.

Ekim 2014’deki gıda fiyat artışları Ekim 2013’deki gıda fiyat artışları ile karşılaştırıldığında, elliden fazla gıda maddesindeki son bir yıllık gıda artışlarının asgari ücretli işçiler ve emekli işçiler ile emekli memurlar ve emekli öğretmenlerin maaş artışlarının çok üzerinde gerçekleştiği görülmektedir. Buna göre, son bir yıllık süre içerisinde tüketicilerin ezici çoğunluğunun gıdada satın alma güçleri düşmüş ve gıdada yoksullaşmışlardır.
 Buna göre, yaptığımız araştırmalara ilişkin hazırlamış olduğumuz tablolar aşağıdadır.
 

Gıda maddelerinin 2013 yılı Ekim ayı ile 2014 yılı Ekim ayı fiyat karşılaştırmaları ve fiyat artış oranları

Asgari ücretli bir işçi ve emekli bir işçinin emekli bir memur ve emekli bir öğretmenin 2013 yılı Ekim ayı ile 2014 yılı Ekim ayı net maaş tablosu

Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi, Ekim 2014’de Ekim 2013’e göre, çalışan asgari ücretli bir işçinin maaş artış oranı yüzde 10.9, emekli işçinin yüzde 9.16, emekli memurun yüzde 11.77, emekli öğretmenin yüzde 9.31 iken, elliden fazla gıda maddesinin fiyat artış oranları ise yüzde 11.8 ile yüzde 108.3 arasında değişmektedir. Yirmi yedi gıda maddesinin fiyatı yüzde 11.8 ile yüzde 20 oranında artmış, yirmi bir gıda maddesinin fiyatı yüzde 20 ile yüzde 50 arasında artmış, iki gıda maddesinin fiyatı yüzde 50 ile yüzde 100 arasında artmış, bir gıda maddesinin fiyatı ise yüzde 100’ün üzerinde artmıştır.

Asgari ücretli işçi, emekli işçi, emekli memur ve emekli öğretmenin net maaşları ile 2013 Yılı Ekim Ayı ve 2014 Yılı Ekim Ayında alabilecekleri gıda miktarlarının karşılaştırılması ( kg, adet)

Tüketiciler olarak Hükümete sesleniyoruz: Gıdada kronikleşen fiyat artışlarının nedeninin mevcut tarım ve gıda politikalarının yanlışlığından kaynaklandığı apaçık ortadadır. Tüketici haklarına ve halk yararına uygun tarım ve gıda politikaları acilen uygulamaya konulmalıdır. Gıdada tüketicilerin satın alma gücünü artıracak önlemleri acilen almanızı öneriyor ve bekliyoruz.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Turhan ÇAKAR   
Genel Başkan