Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

05.03.2010

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Ankara'daki Ulaşım Kararı ile İlgili Basın Açıklaması

ÇOK ACİL VE ÖNEMLİ

ANKARA'DAKİ ULAŞIM KARARI İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI
 

Melih Gökçek, yaptığı uygulamalarla toplu ulaşım ücretlerinin 2004 yılı fiyatlarına çekilmesi kararını doğrudan uygulamamak yerine sefer sayısının azaltılması veya hizmetin yavaşlatılması suretiyle kararı, kanuna karşı hile yoluna baş vurarak dolaylı olarak uygulamamaktadır.
Sefer sayısının azaltılması, hizmetin yararlananların haklarını etkilediğinden tüketiciyi cezalandıran yeni bir idari kararıdır. Derneğimiz vakit kaybetmeden 08.03.2010 tarihinde hayata geçirilecek bu kararın transfer ücretinin bir binişlik ücrete çıkarılması ile; sefer sayısının azaltılmasına ilişkin bölümünün iptali için kararın o kısmına karşı yürütmeyi durdurma talepli kısmi iptal davası açacaktır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetin yavaşlatılması ve sefer sayısının azaltılması şeklindeki haksız kararı 4077 Sayılı Yasanın “Hizmet sağlamada haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz” şeklindeki amir hükmüne aykırı olduğu gibi, kamu hizmetinin ihtiyaçlar ve hizmetin gereklerine göre yürütülmesinin ilkesinin çiğnenmesi anlamına da gelmektedir. Büyükşehir Belediyesi, kendi inisiyatifi ile gerçekleştirdiği zam işlemlerinin sorumluluğunu hukuki denetim yapan mahkemeler ile, tüketicilerin temsilcisi olan Tüketici Hakları Derneği’ne yüklemeye çalışmaktadır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bu uygulaması ( ulaşım ücretlerinin 2004 yılı fiyatlarına çekilmesi kararı) ile birlikte, mağdur olduğunu iddia eden özel halk otobüsçüler ile Minibüsçüler Odasına mensup bir grup, Derneğimizin 4 Mart 2010 tarihinde yapmış olduğu basın toplantısı sonrasında dernek üyelerimize yönelik sözlü tacizlerde bulunmuşlar, ve bu tacizlerini ertesi gün Derneğimiz önünde siyah çelenk bırakırken de devam etmişlerdir.

Esnaf odaları elbette ki mensuplarının haklarını koruyacaktır. Tüketici Hakları Derneği sadece Büyükşehir Belediyesinin gerekçeden yoksun mali analiz tabloları dikkate alınmadan enflasyon ve bilimsel tespitler ihmal edilerek toplu ulaşım ücretlerinde 1 yıl 1 ay içerisinde %50’nin üzerinde zam yaparak tüketicileri mağdur eden kararlarını muhatap almaktadır. Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve mensupları taleplerinde samimi iseler, maliyet girdileri olan akaryakıt ve yedek parça v.s. girdilerle ilgili yapılan zamlara karşı bugüne kadar yapmış olduğumuz ve yapmakta olduğumuz hukuk mücadelesine katkı vermelidirler. Derneğimize siyah çelenk bırakanlara soruyor ve derneğimize karşı yapmış oldukları bu çirkin eylemi, dar gelirli, yoksul, emekli, dul yetim, ücretli, işsiz, öğrenci ve tüm tüketiciler adına kınıyoruz.

Tüketici Hakları Derneği olarak emeğiyle geçinen şoförlerle elbette ki sorunumuz olamaz. Bizim asıl muhatabımız haksız, hukuksuz uygulamalarıyla şoförlerin de dahil olduğu, Ankara’nın bütün emekçilerini, öğrencilerini, tüketicilerini mağdur eden daha da yoksullaştıran Ankara Büyükşehir Belediyesidir. Haksız Belediye kararlarına ve uygulamalarına karşı tüketicilerin örgütlü, demokratik gücüyle de mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.

Bütün kamuoyunun ve basının dikkatlerine sunuyoruz, saygılarımızla,

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ
GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU