Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

20.06.2009

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Ön Ödemeli Kartlı Su Sayacı Zorunluluğu Mahkemece Durduruldu

ÖN ÖDEMELİ KARTLI SU SAYACI ZORUNLULUĞU MAHKEMECE DURDURULDU

İSTEKLERİ DIŞINDA KARTLI SU SAYACI TAKTIRILAN TÜKETİCİLER FAZLADAN ÖDEDİKLERİ SAYAÇ BEDELİNİ
İSTEYEBİLİRLER
 

Değerli basın mensupları, gazeteci arkadaşlar, tüketiciler,

2005 senesinde ASKİ tarafından alınan 219 sayılı karar ile Ankara çapında ön ödemeli kartlı su sayaçları uygulamasına geçilmiş, Ankara’lı tüketicilerin kesintisiz ve erişilebilir su hakkı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin bu kararı ile açıkça ihlal edilmişti. Söz konusu uygulama büyük tartışmalar ile günümüze kadar devam etmiş, tüketicilerin mağdur olmasının önüne geçilememişti.

Bu karara karşı Tüketici Hakları Derneği tarafından 19.03.2009 tarihinde iptal davası açılmış ve dava konusu işlemin yeni aboneliklere elektronik kartlı su sayacı takılması, arıza sebebi ile sökülen sayaçların yerine elektronik kartlı su sayacı takılması, kaçak su kullandığı tespit edilip sökülen su sayaçlarının yerine elektronik sayaç takılmasını zorunlu kılan ve bu zorunluluk için 100 TL montaj, 200 TL sayaç bedeli olmak üzere toplam 300TL alınması ile ilgili ASKİ kararının 1,3,4,5,6,7 ve 8. bentlerinin derhal yürütmesinin durdurulması istenilmişti.

Ankara 5. İdare Mahkemesi, 29.04.2009 tarihli kararı ile iptali istenilen kararın tüm bentlerinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Mahkemece verilen kararın gerekçesinde, 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun 1. maddesinde Kanun’un amacının, milli ekonominin ve ticaretin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak Türkiye hudutları içinde her türlü ölçü ve ölçü aletlerinin doğru ayarlı ve uluslararası birimler sistemine uygun olarak imalini ve kullanılmasını sağlamak olduğunu belirtilmektedir.

Ayrıca, kararın gerekçesinde, Türk Hukuk Mevzuatında elektronik kartlı su sayaçlarının standartı ve kullanımının düzenlenmediği, bu sayaçların ölçüler ve Türk Standartlarını düzenleyen mevzuatta hiçbir şekilde tanımlanmadığına dikkat çekilmiştir. Mahkemece, ön ödemeli sayaçlar ile anayasal ve kamu hizmeti anlayışına uymayan ticari niteliği ağır basan yeni bir ilişki biçimi oluşturulmak istenmesinin de hukuka uygun olmadığına karar verilmiştir

Bu durum daha önce Ankara 7 ve 11. İdare Mahkemeleri tarafından da çeşitli tarihlerde tespit edilip kesinleşmesine rağmen, ASKİ tarafından Anadolu Ajansı’na yapılan 25.12.2008 tarihli açıklama ile söz konusu davalarda verilen kararların davacıları ilgilendirdiği, mahkemenin ön ödemeli kartlı su sayaçlarının takılmasının iptali ve tahsil edilen paraların iade edilmesi yönünde karar vermediği iddia edilmiş, KARTLI SAYAÇ UYGULAMASININ DEVAM EDECEĞİ VE BUGÜNE KADAR ALINAN 200 TL SAYAÇ VE 100 TL MONTAJ BEDELLERİNİN TÜKETİCİLERE İADE EDİLMEYECEĞİ açıklanmıştı.

Derneğimizin açtığı dava sonucu 5. İdare Mahkemesi’nce verilen karar çok açıktır. Bu karar ile, ANKARA HUDUTLARI DÂHİLİNDE, ÖN ÖDEMELİ KARTLI SU SAYACI TARTIŞMASI SONA ERMİŞTİR. BİR DİĞER DEYİŞLE BU HAKSIZ UYGULAMA ANKARA İÇİN GERİ DÖNÜLMEMEK ÜZERE TAMAMEN İPTAL EDİLMİŞTİR. ASKİ, Mahkeme kararının gerekçesi ile bağlıdır. Bu kararın arkasından dolanılmak suretiyle aşılması girişimlerine, Tüketici Hakları Derneği’nce izin verilmeyecektir. Derneğimiz bu haksız uygulamanın sona erdiğinin Ankaralılara duyurulması onurunu taşımaktadır.

5. İdare Mahkemesi kararı ile bu uygulama sona ermiştir. Derneğimizce, ASKİ’ye başvuru için dilekçe örnekleri hazırlanmıştır.Tüketicilerimiz, Derneğimizden bu dilekçe örneklerini alıp doldurarak ASKİ’ye verebilir ve bu dilekçe uyarınca kartlı su sayaçları yerine mekanik su sayaçlarının geri takılmasını, kendilerinden sayaç ve montaj bedeli olarak, fazladan tahsil edilen paraların faizi ile birlikte kendilerine iade edilmesini isteyebilirler.

Bugün Ankara’da 250bin dolayında aboneye zorunlu olarak kartlı su sayacı kullandırılmaktadır. ASKİ’nin abonelerden fazladan aldığı bedel 60MilyonTL’dir.

5. İdare Mahkemesinin kararı Derneğimizce 19.06.2009 tarihinde ASKİ’ye ihbar edilmiştir. ASKİ yetkilileri, bugün itibariyle kartlı su sayacı ile ilgili Mahkeme kararını öğrenmişlerdir. ASKİ bu kararı uygulamak zorundadır.

Yetkililerin abonelik işlemlerinde tüketicileri zorlaması halinde açıkça suç işleyeceği ve TC Mahkemeleri huzuruna çıkacağı tartışmasızdır. Bu kararın uygulanmasını geciktiren, kararın gerekçesinde belirtilen şartları yerine getirmemek suretiyle tüketicilerin haklarını ihlal eden ASKİ’nin ilgili ve yetkilileri hakkında tüketiciler Derneğimizin web adresinde (www.tuketicihaklari.org.tr) bulunan şikayet dilekçesini doldurarak disiplin soruşturması açılmasını ve savcılıkça soruşturma başlatılmasını talep edebilirler.
Tüketici Hakları Derneği olarak kamuoyuna saygı ile duyururuz.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan