Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

31.12.2008

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Kamuyu ve Tüketicileri Zarara Uğratan Melih Gökçek İle Aski ve Ego Genel Müdürlüğü Yetkilileri Hakkında Suç Duyurusu

KAMUYU VE TÜKETİCİLERİ ZARARA UĞRATAN MELİH GÖKÇEK İLE ASKİ VE EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
 

Ankaralı tüketicilerden toplanan doğal gaz bedelleri EGO tarafından BOTAŞ’a ödenmemiştir. EGO’nun Botaş’a ödemediği borcu nedeniyle zor duruma düşen BOTAŞ’ın doğal gazı ithal ettiği ülke ya da şirkete olan borcunu ödeyebilmesi için yurt içi ve yurt dışından faiziyle birlikte borçlanmak durumunda kalmıştır. Bu nedenle, doğal gaza yüksek oranda yapılan zammın bir nedeni de EGO’nun BOTAŞ’a olan borcunu ödememesinden dolayı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

BOTAŞ’a olan borcun ödenmesi yerine Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kuruluş Kanununa göre, kalemler arasında aktarma yapılamamasına rağmen toplanan doğal gaz fatura bedelleri başka alanlara harcanmıştır. Bunun sonucunda da hem ilgili kamu kuruluşları olan EGO, BOTAŞ, HAZİNE hem de tüketicilerin zarara uğramasına neden olunmuştur.

Elde ettiğimiz bilgilere göre, EGO’nun BOTAŞ’a olan ana borcunun 400.000.000$ (dörtyüzmilyondolar) = 677.000.000YTL (altıyüzyetmişyedimilyonYTL) , silinen faiz tutarının ise 440.000.000YTL ( dörtyüzkırkmilyonYTL) olduğu belirtilmiştir.

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesinin toplam borcunun temmuz 2008 tarihi itibariyle 4 milyar 382 milyon YTL, vadesi geçmiş borçlarının toplamının 2 milyar 38 milyonYTL, bunun 250 milyon 700 bin YTL’sinin ASKİ’ye, 1 milyar 34 milyon YTL.sinin ise EGO’ya ait olduğu belirtilmiştir.

Diğer taraftan, ASKİ Genel Müdürlüğü’nün Ankara’lı tüketicilerden tahsil ettiği paranın 350 milyon dolar dolayındaki kısmı ise ASKİ’nin faaliyet alanı dışındaki başka alanlara harcanmıştır.

Bu nedenle, Tüketici Hakları Derneği olarak, plansız ve keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle görevi kötüye kullanarak gerek kamuyu gerekse Ankara halkını ve tüketicileri büyük maddi ve manevi zararlara uğratan Melih Gökçek ile ASKİ ve EGO Genel Müdürlüğü yetkilileri hakkında bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk.

Basına ve kamuoyuna duyurulur.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan