Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

11.03.2008

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Doğal Gaz Ünitesinin Özelleştirilmesi Ankaralıyı Zarara Uğratacak

DOĞAL GAZ ÜNİTESİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ ANKARALIYI ZARARA UĞRATACAK
 

Bilindiği gibi, 5669 nolu Doğal Gaz Piyasası Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa ile EGO’nun doğal gaz birimi özelleştirmeye hazır hale getirilmek üzere Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ‘ye devredilmişti

Özelleştirmeyi cazip hale getirebilmek için de kişiye ve kuruma özel ayrıcalık yapılarak EGO’nun BOTAŞ’a olan 300 milyon dolarlık faiz borcu silinmişti.

Yani, burada tüketici ve kamu yararı değil, özel kişilerin yararı düşünülmüştür. Başkent Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. ‘nin elindeki hisselerin yüzde yüzü ( %100) 14 Mart 2008 günü ihaleye çıkartılarak özelleştirilecektir.

Özelleştirmeyi cazip hale getirebilmek için yasayla getirilen en önemli ayrıcalık ise 10 yıl boyunca tüketicilere yansıtılacak olan Birim Hizmet ve Amortisman Bedelinin 5,555 cent/m3 karşılığı YTL olarak uygulanacak olmasıdır.

Oysa, bir çok dağıtım şirketinin tüketicilere yansıttığı Birim Hizmet ve Amortisman Bedeli 1 cent/ m3 ve daha altındadır.

Şu anda Ankaralı tüketiciler Türkiye’nin en yüksek Birim Hizmet ve Amortisman Bedelini ödemektedir. Yani, Ankaralı tüketiciler 1 m3 doğal gaza 4,5 cent yani 5.625 Ykrş daha fazla bedel ödüyorlar.

Ankara’da 1 yıl içerisinde ortalama 2 milyar m3 dolayında doğalgaz tüketilmektedir.

On yıl boyunca doğal gaz tüketiminde bir artış olmayacağını dikkate alsak bile, her yıl Ankaralı tüketiciler 112,5 milyon YTL fazladan ödeme yapacaktır. On yıl boyunca Ankaralı tüketicilerin fazladan yapacağı birim hizmet ve amortisman bedelinin toplamı 1 milyar 125 milyon YTL olacaktır.

Hükümete ve Ankara Büyükşehir Belediyesine soruyoruz: Tüketicileri zarara sokmaya ve mağdur etmeye ne hakkınız var, hiç vicdanınız sızlamayacak mı ?

İş bununla da bitmiyor. Yıllarca EGO, haksız yere binlerce tüketiciden 177 ABD doları bağlantı bedeli almıştır.

EPDK, ( K ) faktörünü hatalı uygulayan, ESGAZ’ın tüketiciden haksız yere fazladan tahsil ettiği 10 milyon doların, faturaları üzerinden tüketiciye iadesine karar verdi. Oysa, aynı EPDK, EGO’nun yaptığı haksız tahsilatın tüketiciye iadesi için bir karar almadı.

Sayın Melih GÖKÇEK’e sesleniyoruz: Haksız yere aldığınız bu paraları bugüne kadar tüketicilere niçin iade etmediniz ? Özelleştirmeden elde edeceğiniz gelirle haksız yere tüketicilerden aldığınız bağlantı bedellerini iade edecek misiniz ?


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan