Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

12.05.2007

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Çocuklarımızın Geleceğini Şekillendiren Annelerimizin Anneler Günü Kutlu Olsun

ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİREN ANNELERİMİZİN ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN.

ÇOCUKLARIMIZIN BİLİNÇLİ TÜKETİCİ OLABİLMELERİNDE ANNELERİMİZİN TUTUMU BELİRLEYİCİDİR.
 

Bilindiği gibi, mayıs ayının 2.pazar günü dünyada anneler günü olarak kutlanmaktadır. Bu nedenle, Tüketici Hakları Derneği olarak tüm annelerin anneler gününü kutluyoruz. Bugünümüz, yarınımız ve geleceğimiz açısından çocukların ve gençlerin bilinçli tüketici olabilmelerinde annelerin tutum ve davranışları çok önemlidir.

Bugün ülkemizde ekonomik güçlükler altında ezilen milyonlarca yoksul ve dar gelirli anne, çocuklarını doyurabilmek için çırpınmakta ya da çocuklarını besleyememenin acısını yaşamaktadır.

Annelerin kıt bütçelerinden aldıkları harçlıkları reklamların etkisinde kalmadan doğru şeylere harcayabilen, sağlıklarını riske sokmayan çocukların ve gençlerin bu davranışları kazanmasında annelerin etkisi önemlidir. Anneler günü, yapılan reklamlarla toplumu, gençleri ve çocukları daha çok ve gereksiz tüketime yönlendirmenin bir aracı olarak kullanılmakta ve firmalar tarafından kötüye kullanılmaktadır.

Anneler gününde annelere hediye alma konusunda başta çocuklar ve gençler olmak üzere aile bireyleri koşullandırılmakta, psikolojik baskı altına alınmakta ve kendilerinin para harcayarak mutlaka bir hediye alma zorunda olduklarını düşünmektedirler. Annelere hediye alma konusunda çocuklar ve gençler bir yarışa sokulmaya çalışılmaktadır. Hediye alma, anneyi sevmenin bir göstergesi olarak algılattırılmak istenmektedir. Anneler de çocuklarından ve aile bireylerinden bir hediye almak üzere beklentiye sokulmaktadır.

Tüketici Hakları Derneği olarak anneler gününün ve dolayısıyla annelerin, çocukların ve gençlerin reklamlar aracılığı ile bir sömürü aracı olarak kullanılmasını kınıyoruz ve doğru bulmuyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin reklamların etkisinde kalarak koşullanmasının önüne geçecek olan gene annelerimizdir. Çocukların ve gençlerin tüketim davranışlarındaki yanlışlıkların önlenmesinde annelerin bilinçli tutum ve eğilimleri belirleyicidir.

Sevgili annelerimiz, hiç şüphesiz ki sizler çocuklarınıza karşı büyük bir sorumluluk duygusu içerisinde olanlara kaliteli bir yaşam armağan etmek istersiniz. Bu nedenle, çocuklarımızı sağlıklı, güvenli ve doğal ürünlerle besleyelim. GDO’lu, kanser yapma riski olan ürünlerden kaçınalım. Çocuklarımızı kaliteli yerli malı üretmeye, satın almaya ve gereksiz alışveriş yapmamaya özendirelim. Çocuklarımızın ülkesini, halkını seven, sorumluluk duygusuna sahip olan, bilinçli tüketici olarak davranan bireyler olarak yetişmelerini sağlayalım.

Değerli çocuklar, gençler anneler gününde ve diğer tüm günlerde gerekli değilse hediye alma yerine annelerimize sarılalım ve onları öpelim. Onlarla duygu ve düşüncelerimizi paylaşalım. Onlar için en büyük hediye budur.

Çocuklarımızın geleceğini şekillendiren, yönlendiren sevgili annelerimiz ellerinizden öper, anneler gününüzü yürekten kutlar, mutluluklar ve güzellikler dileriz.


Turhan ÇAKAR
Genel Başkan