Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

27.05.2004

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı’nda Tüketici Dernekleri ve Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) temsil edilmemiştir

GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDEKİ KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN TASARISINDA TÜKETİCİ DERNEKLERİ VE TÜKETİCİ DERNEKLERİ FEDERASYONU TEMSİL EDİLMEMİŞTİR.

KANUN TASARISINDA BİR ÇOK KAVRAM YANLIŞ, EKSİK VE YETERSİZ TANIMLANMIŞTIR.

KANUN TASARISI BU ŞEKİLDE KANUNLAŞIRSA TÜKETİCİLER SAĞLIKLI GIDAYA ULAŞAMAYACAKLARDIR.
 

Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı’nda Tüketici Dernekleri ve Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) temsil edilmemiştir.

Tüketicilerin evrensel haklarından olan temsil edilme hakkı Kanun Tasarısında dikkate alınmamıştır.

Tüketicilerin temsil edilmediği, görüş ve önerilerinin alınmadığı bir Kanunun tüketicilere yarar getireceği beklenemez.
Diğer taraftan, Kanun Tasarısı’nda “Gıda Güvenliği”, “Güvenli Gıda”, “Gıda Hijyeni”, “Kalıntı” gibi kavramlar yanlış, yetersiz ve eksik bir şekilde tanımlanmıştır.

Tüketici Dernekleri ve Tüketici Dernekleri Federasyonu, Kanun Tasarısı düzenlenirken temsil edilmiş olsaydı kavramlar yanlış, yetersiz ve eksiz bir şekilde yapılmazdı.

Eğer, Kanun Tasarısı bu şekilde yasalaşırsa, tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşması sağlanamayacaktır.
Tüketici Dernekleri ve Tüketici Dernekleri Federasyonu olarak dileğimiz ve beklentimiz Kanun Tasarısında evrensel ve yasal tüketici hakları gereğince temsil edilmemizin sağlanmasıdır.

Bununla birlikte, Kanun Tasarısındaki yanlış, eksik ve yetersiz kavramların düzeltilmesi gerekmektedir.


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı
Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkanı