Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Bankaların Deli Dumrul Ücretleri

Türkiye’de bankalar, elliden fazla işlemde aldıkları son derece haksız, deli dumrul ücretleriyle tüketicileri soyup soğana çevirdiklerinin dünyada en iyi örneğini vermektedirler. Bankalar, tüketicilere kümesteki kaz, tenhada kıstırılan ördek gözüyle bakıp sövüşlüyorlar. Bankaların tüketicilerden almış olduğu haksız deli dumrul ücretlerinin yıllık tutarı 20 milyar TL’sına yaklaşmıştır. BDDK Başkanının yaptığı açıklamaya göre, 2012 yılında yalnızca kredi kartı aidatı olarak tüketicilerden 7.1 milyar lira alınmıştır. Yapılan araştırmalarda, Türkiye’deki bankaların Avrupa’daki bankalara göre tüketicileri 20 kat daha fazla soydukları anlaşılmıştır.

Bankalar, yaptıkları işlemlerden ve aldıkları haksız ücretlerden dolayı tüketicilere bilgi vermemektedirler. Yasalara aykırı olarak tek taraflı, dayatmacı, tüketicilerin aleyhine olan şartlarla doldurulmuş sözleşme düzenleyip tüketicilere imzalattırmaktadırlar. Sözleşmenin bir örneğini yasa gereği tüketicilere vermeleri gerektiği halde vermemektedirler.

Bankalar, tüketicilerin isteği olmadan kendilerine kredi kartı gönderip tuzağa düşürmektedirler. Konut ya da ihtiyaç kredisi kullanan tüketicilerden bilgi verilmeden, yasal zorunluluk olmadığı halde dosya masrafı, sigorta primi, yeniden yapılandırma ücreti ve daha bir çok ücret kesmektedirler. Tüketicinin bilgisi olmadan kredili mevduat hesabı ya da ek hesap açıp tüketicilerden “hesap işletim ücreti”, “hesap özeti ücreti” adı altında ücretler almaktadırlar. Bilgi Edinme Yasasına aykırı olarak tüketicilerin istediği bilgi ve belgelerden çok yüksek ücret almaktadırlar.

Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin Kararlarına göre, bankalarca alınan yıllık kredi kartı aidatı, dosya masrafı, yeniden yapılandırma ücreti gibi ücretlerin haksız bir ücret olduğu ve tüketiciye iade edilmesi gerektiği belirtilmektedir. Ancak, bankalar yargı kararlarına da uymamakta, saygı göstermemekte ve deli dumrul ücretlerini almaya devam etmektedirler.

Yargıtay kararı gereğince, 2003-2012 yılları arasındaki 10 yıllık dönemde bankaların kasasındaki tüketicilerin alacağı olan yıllık kart aidat tutarı en az 12 milyar TL’dir. Diğer taraftan, aynı dönem için dosya masrafı ve yeniden yapılandırma ücreti olarak da 10 milyar TL dolayında tüketicilerin bankalardan alacağı bulunmaktadır.

Rekabet Kurulu, Rekabet Yasasına aykırı olarak kendi aralarında anlaşarak tüketicileri kazıklayan 12 banka hakkında soruşturma yürütmektedir. Bankalar, tüketicilere yüksek faizle kredi verme, tüketicilerin mevduatlarına düşük faiz verme, kredi kartı hizmetlerinden yüksek ücret ve komisyon alma konusunda kendi aralarında anlaşarak tüketicileri soydukları ve hortumladıkları belirlenmiştir.

Bankaların, Yargıtay kararı gereğince, yıllık kredi kartı aidatının, dosya masrafının ve yeniden yapılandırma ücretinin iadesini isteyen tüketicileri tehdit ettiklerine ve kara listeye aldıklarına ilişkin Derneğimize şikayetler gelmektedir. Görülüyor ki, bankalar hem suçlu hem güçlü !.. Oysa, asıl kara listeye alınması gereken bizatihi bankaların kendisidir.

Bankalar, tüketicileri açıkça ipotek altına ve rehin almaya çalışmaktadır. Bankalar, vampir gibi tüketicilerin kanını emdikçe doymak bilmiyorlar.

Biz tüketiciler olarak, bankaların vurgun-soygun ve insafsız tutumları nedeniyle intiharların yaşanmasını, ailelerin boşanmasını, çocukların ve gençlerin bu nedenle perişan olmasını istemiyoruz. Bankaların vurgun – soygun ve deli dumrul ücretlerine son verilsin istiyoruz. Bankalar, yargı kararlarına, yasalara ve tüketici haklarına saygılı olsun istiyoruz.

Tüketiciler olarak, bankaların doymak bilmeyen vurgun ve soygunlarına, deli dumrul ücretlerine, yargı kararları ve yasa tanımaz uygulamaları ile tüketici haklarına saygısız ve pervasız uygulamalarına karşı ilgili bakanları ve Hükümeti gerekli önlemleri almak üzere göreve çağırıyoruz.

Bununla birlikte, yeni Tüketici Yasa Tasarısı taslağının “Temel İlkeler” başlığı altında düzenlenen; “bankacılık sözleşmelerinde hiçbir şekilde tüketiciden kredi kartı yıllık ücreti,hesap işletim ücreti,dosya masrafı,ipotek fek ücreti v.s. isimler adı altında herhangi bir bedel alınamaz.”şeklindeki ifadenin aynen korunmasını ve ek olarak tüketici kredilerinde faiz dışında başka bir ücretin alınmamasını istiyoruz. Ayrıca, 50 dolayında deli dumrul ücretinin de haksız olan büyük bir kısmının da alınmamasını istiyoruz. Diğer taraftan, bankaların aldığı bir kısım ücretlerin çok yüksek olduğunu düşünerek bunlara da belli bir sınırlama ve tavan getirilmesini istiyoruz.

Yukarıda anlattıklarımızla ilgili olarak tüketiciler, Tüketici Hakları Derneğinden bilgi ve yardım isteyebilirler.

Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı