Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ - YAZILARIMIZ - MAKALELER
 

Tüketicinin Ulaşımdaki Hukuk Zaferi ve Melih Gökçek'in Yeni Oyunları

Basına da yansıdığı gibi, Ankara Büyükşehir Belediyesinin toplu taşım araçlarına 2005 yılı başından geçerli olmak üzere yapmış olduğu zammın iptali için Tüketici Hakları Derneği tarafından açılan iptal davası üzerine Ankara 2.İdare Mahkemesi bu zam kararını 15.10.2009 tarihinde iptal edilmişti.

Mahkeme kararına uymak zorunda kalan Belediye, hukukun gereği olarak, hukukun zorlamasıyla 2004 yılı başındaki ulaşım fiyatlarına dönmek durumunda kalmıştır.

Bu karar, Tüketici Hakları Derneğimizin, halkımızla ve demokratik kitle örgütleriyle birlikte “ulaşım hakkı” için yıllardır devam eden mücadelesinin sonucunda elde etmiş olduğu büyük bir hukuk zaferidir.

Bu zafer, tüketici hakları için vermiş olduğumuz diğer girişimlere de ışık tutacak, demokratik hak mücadelesine hız kazandıracaktır.

Belediyenin zincirleme zamlarının iptaline ilişkin ANKARA 2. İdare mahkemesinin kararı kesin hüküm teşkil etmektedir. Bu iptal kararı, yapılan zamları, zam kararlarının alındığı tarihten itibaren bütün etki ve sonuçlarıyla beraber kaldırmıştır. İptal edilen zamlar, vilayet genelini kapsayıcı bir düzenleyici işlem olduğundan, bu kararın sonuçlarından bütün Ankara halkı yararlanacaktır.

ANKARALILAR 5 YIL BOYUNCA SOYULDU ARTIK SOYGUNA İZİN VERMEYECEĞİZ

Mahkemenin kararıyla, Belediye’nin, toplu taşıma ücretlerini hizmetin kalite ve miktarında artış olmaksızın arttırdığı ortaya çıkmıştır. Belediye yönetiminin, 5 yıl boyunca vatandaşlardan toplu taşıma ücreti olarak gerçek bedelinin üzerinde para tahsil ettiği kesinleşmiştir.

Yaptığımız hesaplamalara göre, her yolcu başına 5 yıl boyunca ortalama olarak fazladan 2 bin TL alınmıştır. Tüm yolculardan 5 yıl boyunca fazladan alınan bedel ortalama 5,5 milyar TL dolayındadır.

Bu durumda vatandaşlarımız, tüketiciler; biletlerindeki ücret farkının iadesi için Belediye yönetimine müracaat edebilirler; olumsuz cevap almaları halinde sakladıkları eski kartlarla birlikte Tüketici Sorunları Hakem heyetlerine başvurabilirler veya Belediye yönetimi aleyhine İdare Mahkemesi’ne tam yargı davası açabilirler. Tüketici Hakları Derneği olarak bu konuda her türlü hukuki desteği vermeye hazırız.

Sayın Gökçek, Ankara’da yıllardır sürmekte olan hukuksuzluğa bağımsız yargının son vermiş olmasını içine sindirememiş görünmektedir.

Mahkeme kararıyla da tescillenmiş olduğu gibi, Ankara halkının cebinden yıllardır almış olduğu haksız paranın, açık hukuksuzluğun, hak gaspının hesabını vereceğine, ortalığı bulandırarak Derneğimizi ve yargı makamlarını suçlu ilan eden açıklamalar yapmakta, hukuk karşısında düştüğü çaresizliği gözler önüne sermektedir.

TRANSFERLER KALDIRILDI SEFERLER AZALTILDI

Sayın Gökçek, Belediye’nin bu kararla iflas edeceğini ileri sürerek hedef saptırmakta, yarattığı kamu zararının sorumluluğunu üzerinden atmaya çalışmaktadır. Üstelik, vatandaşın yıllarca maruz kaldığı bu haksızlığı önleyen indirim kararının hemen ardından biletlerdeki transfer uygulamasını iptal ederek hukuk yoluyla kazanılmış bir hakkı başka bir hak gaspıyla ve başka bir haksızlıkla ortadan kaldırmaya çalışmaktadır.

Sayın Gökçek, hukuk karşısındaki acizliğini, hukuka yönelik hıncını, özel arabası olmayan, toplu ulaşıma mahkum olan yoksul, emekçi Ankaralılardan öç alarak çıkarmaya çalışmakta, Ankaralıyı adeta cezalandırmaya kalkmaktadır.

Ancak, Tüketiciler artık uyanmıştır, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hangi hesaplar içerisinde olduğu artık herkesin malumudur. Ankaralılar artık kazanılmış haklarını kaybetmemek için her türlü hak, hukuk, demokrasi mücadelesini vermeye hazırdır.

Pervasız yönetimi nedeniyle Ankaralıların başına gelenlerden hiç yüzü kızarmayanların, bunlardan hiç ders almaksızın “seferleri azaltıp, transferleri kaldırarak, minibüs ve otobüsçüleri kışkırtmaya” soyunanları kamu vicdanına; “kentte bir kaos ortamı yaratabilmeyi dillendirenlerin ise Ankara’yı yönetme ehliyetinde olup olmadığını” kamu oyununun dikkatlerine sunuyoruz.

Yine bütün adli ve idari makamları “Seferleri azaltıp, transferleri kaldırarak, minibüs ve otobüsçüleri kışkırtıp, kaos ortamı yaratmak” isteyenlere karşı uyarıyoruz…

Yıllardır Ankaralı’ya ulaşımda reva görülen haksızlık, hukuksuzluk, insafsızlık Tüketici Hakları Derneğimizin, tüketicilerle sabırla yürüttüğü hukuk mücadelesiyle ortadan kaldırılmıştır. Bu hukuksuzluğu başka bir kılıf altında, biletlerdeki transfer hakkını kaldırmak gibi başka bir hukuksuzlukla devam ettirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. İnanıyoruz ki, Ankaralılar buna asla izin vermeyecektir. Ve Tüketici Hakları Derneği olarak bu durumda da hukuki süreci işleteceğiz.

TÜKETİCİLERE ÇAĞRI: YENİ ZAFERLER İÇİN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZE KATILIN

Ulaşımdaki fahiş ücrete son veren bu son yargı kararı, Tüketici Hakları Derneği olarak vermiş olduğumuz hukuk mücadelelerinin başarıya ulaştığını göstermesi açısından hepimize umut vermiştir.

Bu karar ile bir kez daha anlaşılmıştır ki, hukuk mağdur edilmiş olan tüketicilerden yanadır.

Bu karar, tüketiciler ve tüketici hakları açısından sosyal devletin önemine olan inancımızı daha da artırmıştır.

Bu karar, tüketicilerin, demokratik örgütlü mücadele içerisinde olmaları halinde yaşama alanlarını, yaşama haklarını ortadan kaldıran haksız idari kararları ve uygulamaları nasıl etkisiz hale getirebilecek güçte olduklarını göstermiştir.

Ankaralılar için bir tüketici hakları zaferi olan bu karar vesilesiyle, bütün tüketicileri Tüketici Hakları Derneği bünyesinde örgütlü, demokratik hak mücadelesine davet ediyor, daha yapacak çok işimiz olduğunu, tüketicileri mağdur etmekte olan yüzlerce haksız uygulamanın kaldırılması için her geçen gün daha da büyüyen ve gelişen bir mücadele içerisinde olduğumuzu buradan bir kez daha belirtiyoruz.

Tüketici hakları açısından bu kutlu günümüzde bütün Ankaralıları “pahalı ulaşım”a bundan sonra hiçbir şekilde geçit vermemeleri çağrısında bulunuyor, herkesi sevgi ile selamlıyoruz.
12.03.2010


Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği
Genel Başkanı